INVESTIGATION OF CHILD'S POEMS IN BİLAL ENSER'S BOOK TITLED “KUCAĞIMDA DÜNYA VAR ÇOCUKLARIN DÜNYASI” IN THE CONTEXT OF VALUES EDUCATION

Abstract

Bu araştırmada, Azerbaycanlı yazar Bilal Enser’in Azerbaycan Türkçesiyle kaleme aldığı “Kucağımda Dünya Var Çocukların Dünyası” adlı şiir kitabında yer alan 107 şiirde bulunan değerlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre şiirlerde 322 değer ifadesi tespit edilmiştir. Eserde, 16 farklı değere yer verildiği tespit edilmiştir. Şiirlerde sıklıkla belirtilen değer, sevgi değeri olarak tespit edilmiştir. Bu değerden sonra en sık paylaşma, vatanseverlik kullanılmıştır. En az belirtilen değerler, vefa ve cömertlik olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre şiirlerden elde edilen değerlerin eşit olarak ya da birbirine yakın oranlarda dağılmadığı söylenebilir. Ayrıca Azerbaycan Türk kültüründe topluma kazandırılması beklenen değerin ise şiirlerde en sık kullanılan sevgi olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra diğer Türk Cumhuriyetlerinde yayımlanan çocuklara yönelik şiir kitaplarında kullanılan değerlerin belirlenmesiyle ilgili araştırmaların yapılması önerilmektedir.Keywords

Kültür, Azerbaycan, değerler eğitimi, çocuk şiiri


Kaynakça