BEN CAHİT SITKI-SESİM SESSİZLİĞİM OLDU AS AN EXAMPLE OF A BIOGRAPHICAL NOVEL

Abstract

Biyografik roman kısaca, yaşamış veya yaşayan bir kişinin hayatının kurgusal çerçevede ortaya konulduğu roman türü olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda akademisyen ve edebiyat araştırmacısı olan Murat Koç, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması-Her Şey Bana Karşı (2016), Kırık Kalemli Kadınlar (2021) ve Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu (2024) adlı üç biyografik roman kaleme almıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması-Her Şey Bana Karşı’da Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatı romanlaştırılmış, Kırık Kalemli Kadınlar’da Nigâr Hanım’ın biyografisi kurgusal çerçevede ele alınarak Makbule Leman, Fatma Aliye Hanım ve Emine Semiye gibi öncü kadınların hayatlarından söz edilmiş, Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu’da ise Cumhuriyet Dönemi şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı’nın trajik hayat serüveni işlenmiştir. Bu çalışmada biyografik roman türü hakkında genel bir bilgi verildikten sonra yazarın son romanı olan Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu biyografik roman olarak değerlendirilmiş, ayrıca bölümler hâlinde tematik olarak incelenerek tanıtılmaya çalışılmıştır. Söz konusu noktada romanın ayırt edici özelliklerinin tespitine ve yorumlanmasına gayret gösterilmiştir.Keywords

Türk edebiyatı, biyografik roman, Cahit Sıtkı Tarancı, Murat Koç, Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu


Kaynakça