RESHAPING OF LANGUAGE IN GEORGIAN LITERATURE: AN EVALUATION ON THE WORKS OF VAJA PSHAVELA

Abstract

Gürcü edebiyat tarihinde, eserlerinde Gürcistan’ın farklı bölgelerinin kültürel unsurlarını vurgulayan birçok şair ve yazar yer almaktadır. Bu isimler arasında, özellikle Vaja Pşavela, 19. ve 20. yüzyılın başlarında önemli bir rol oynamıştır. Pşavela'nın eserleri, çağdaş Gürcü edebiyat tarihine derinlik katmıştır. Ancak, dil tercihleri bazı eleştirilere yol açmıştır. Örneğin, Pşavela’nın dilinin anlaşılabilirliği ve erişebilirliği, özellikle Pşavi lehçesi ve eski Gürcüce kelimelere sıkça yer vermesi nedeniyle sorgulanmıştır. Bu tercihler, metinlerin anlaşılmasını zorlaştırarak okuyucuların eserlere erişimini engelleyebilir. Dilbilimsel açıdan bakıldığında, Pşavela'nın dilindeki özgünlük ve eski Gürcü diline olan bağlılığı önemlidir, ancak bu durumun çağdaş Gürcü dilinin gelişimine olan etkisi tartışmalıdır. Bu çalışma, Pşavela'nın dil tercihlerini Gürcü edebiyatının gelişimine etkisini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, Pşavela'nın dil tercihlerinin, Gürcü edebiyatının gelecekteki rotası üzerinde önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Eserlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, Gürcü edebiyatının zenginliği ve çeşitliliği hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir.Keywords

Vaja Pşavela, Gürcü edebiyatı, dil, edebî, Pşavi


Kaynakça