YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN “SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI” ŞİİRİNİN ROMAN UNSURLARI GÖZÜYLE ÇÖZÜMLENMESİ
(YAHYA KEMAL BEYATLI OF THE "SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI" POETRY THROUGH THE ANALYSIS THE EYES OF THE ROMAN ITEMS NOVEL )

Yazar : Adem GÜRBÜZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3/2
Sayfa : 209-226
70    7713


Abstract
Yahya Kemal Beyatlı, şiirlerinde milli ve manevi duygulara hitap eden, bünyesinde didaktik ve pragmatist unsurlar barındıran, okuyucusunda milletine ve geçmişine karşı olumlu his ve davranış değişikliği geliştirmeyi amaçlayan temleri ustalıkla işlemiştir. İncelemeye tabi tuttuğumuz “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiiri de milli ve manevi duygulara hitap eden; vak’ası, mekânı, zamanı, şahıs kadrosu tarihi unsurlardan meydana gelen küçük bir tarihi hikâye hüviyeti taşımaktadır. Bu bağlamda elinizdeki çalışma, Yahya Kemal’in “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” adlı şiirini roman unsurlarını tahlil etme yöntemiyle yapı ve temine göre incelemeyi amaçlamaktadır. Bir roman hangi başlıklar altında değerlendiriliyorsa, aynı başlıklar altında “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiiri ele alınacaktır. Ayrıca Yahya Kemal’in şiirde işlediği üslup ve tema hakkında da bilgiler elde edilecektir.

Keywords
Yahya Kemal Beyatlı, Süleymaniye’de Bayram Sabahı, Roman Unsurları, Öykü-şiir.

Özet
Yahya Kemal Beyatlı, in Turkish literature especilally after the Republic of Turkish poetry that marked one of personalities. Our literature is one of the representatives of pure poetry Yahya Kemal penned poems puried, harmonious,selective use of language and style.The poem does not accept that finding the right word in the poem has been completed and is always pursuing the master of this language of perfection and poet, at the same time, our nation's historic atmosphere, national feelings and thoughts in poetry works great care. Progress and advancament of only can be achieved with the integration of a nation’s own history in defending the Yahya Kemal, "I'm takin root within the past” saying has drawn of progresss nearly ways and method Yahya Kemal Beyatlı, appealing to national and spiritual feelings in poems, didactic and pragmatic elements within the host, the reader against the nation and history, which aims to develop positive feelings and behavior changes tems were expertly handle. We keep under review "Süleymaniye’de Bayram Sabahı" poetry drew attention to the national and spiritual sensuous; about the event, space, time, person staff consisting of historic elements of identity carries a small historic story. In this context, work in your hands, Yahya Kemal's "Süleymaniye’de Bayram Sabahı" poem to analyze the elements of fiction method according to the structure and the method to examine aims. Which is considered a novel under the title, under the same title "Süleymaniye’de Bayram Sabahı" poetry will be discussed. Also handle Yahya Kemal's poetry will be getting his information about the theme and style.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal Beyatlı, Süleymaniye’de Bayram Sabahı, Novel Items, Story-poem