AĞRI İLİ CUMHURİYET CADDESİ’NDEKİ İŞ YERİ İSİMLERİNİN DİL/KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE NAME OF THE BUSINESS PLACES IN AĞRI CUMHURIYET STREET WITH THE LANGUAGE CULTURAL RELATIONSHIP )

Yazar : Akif ARSLAN   - Eylem DİYAPOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 2039-2058
65    2125


Abstract
Bu çalışmanın amacı Ağrı ili Cumhuriyet Caddesi’ndeki iş yeri isimlerini dil/kültür ilişkisi bağlamında değerlendirmektir. Araştırmanın sonunda Ağrı ili Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan iş yeri adlarının, genellikle, sahiplerinin adı ile soyadından veya bir yakının adından meydana geldiği, ayrıca tüketici odaklı, ürünün üretildiği yeri ön plana çıkaran, dinî siyasi söylem barındıran ve iş yerinin bulunduğu konuma dikkat çeken isimlerin tercih edildiği tespit edilmiştir. Araştırma verilerinden hareketle iş yeri adlarında ilk sırada Türkçe, ikinci sırada Arapça, üçüncü sırada Fransızca kökenli kelimelerin kullanıldığı görülmüştür. Çalışmada, doğru kullanımların yanında gelişigüzel özensiz kullanımların (sözcüklerin kasıtlı olarak/olmayarak yanlış yazımı, yabancı kökenli iş yeri adlarının kullanımı gibi) da mevcut olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Dil, kültür, iş yeri isimleri, tabela isimleri.

Özet
This study’s aim is, evaluating the names of work places in Ağrı Cumhuriyet Street in Ağrı Cumhuriyet Street in terms of language/culture. In the end of the study, it is seen that the names of the workplaces in Ağrı in Cumhuriyet Street came from the owner’s name, surname or a relative’s name. In this study it is also seen that there are names to make people active consumer, to make a place popular where the product is produced, to make location popular where the product is and names in relatives with religions political. With the datas which are from the study, when the names of the workplaces are examined, we can see that they first of all use Turkish, then Arabic and then French words. When the names of the workplaces are examined in this Street, we can see that, apart from properly used names, there are also names that are used randamly (deliberately/indeliberately misuse words not local words which are foreign.

Anahtar Kelimeler
Language, culture, workplaces names.