ALİ VE NİNO ROMANININ OLUŞUMSAL YAPISALCI YÖNTEMLE İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE NOVEL ALI AND NINO BY GENETIC STRUCTURE METHOD )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1746-1780
54    2130


Abstract
Azerbaycan edebiyatında millî roman olarak kabul edilen Ali ve Nino romanı Kurban Said müstear ismiyle Viyana’da 1937 yılında Tal Yayınevi tarafından Almanca olarak yayımlanmış ve birçok dile çevrilmiştir. Kurban Said müstear isminin Yusuf Vezir Çemenzeminli mi yoksa asıl adı M. Esad Bey diğer adıyla Lev Nussimbaum mu olduğu hâlâ tartışma konusudur. Bu tartışmalarla beraber Ali ve Nino romanı, estetik değer ve toplumsal olaylar göz önüne alındığında oldukça önemli bir eserdir. Romanının konusu, ayrı millet ve medeniyete mensup iki gencin aşk öyküsü etrafında şekillenen ve 1905- 1920 yılları arasında geniş bir coğrafya da meydana gelen dinî, tarihî, siyasi hadiselerdir. Ali ve Nino romanı, edebiyat sosyolojisi araştırmalarında eserin estetik değerinin yanı sıra eserde verilmek istenen ideolojinin çözümlenmesi açısından önemli bir yeri olan Lucien Goldmann’ın Oluşumsal Yapısalcı metoduyla incelenmiştir. Romanın hem anlaşılır hem de açıklayıcı bir bütün içerisinde incelenmesi bakımından büyük olanaklar sağlayan Oluşumsal Yapısalcı yöntemle; Ali ve Nino romanında eser, yazar ve toplum arasındaki etkileşim üzerinde durulmuştur.

Keywords
Ali ve Nino, Kurban Said, M. Esad Bey, Lev Nussimbaum, Oluşumsal Yapısalcılık, Lucien Goldmann.

Özet
Ali and Nino, which is considered as a national novel in Azerbaijani Literature, was published in German by Tal Publisher in 1937 in Vienna under the pseudonym of Kurban Said and later on translated into many other languages. It is still a matter of discussion whether Kurban Said's name is Yusuf Vezir Cemenzeminli or Lev Nussimbaum whose real name is M. Essad Bey. Besides these discussions, the novel Ali and Nino is a very important work where aesthetic value and social events are taken into consideration. The novel illustrates a love story between two young people with different cultural and ethnic background, while focusing on religious, historical and political events happening in a large geographical scale between 1904 -1920. The novel Ali and Nino, was analyzed in Lucien Goldmann's Genetıc Structure Methodology, which has an important place in the research of literature sociology in terms of the aesthetic value of the work as well as the ideology to be given in the work. The interaction among the story line, writer and society is well explained in a detailed manner.

Anahtar Kelimeler
Ali and Nino, Kurban Said, M. Essad Bey, Lev Nussimbaum, Genetic Structuralism, Lucien Goldmann.