KİTĀBU BULĠATU’L-MUŞTĀḲ FÌ LUĠATİ’T-TÜRK WE’L-KIFÇĀḲ SÖZLÜĞÜNÜN İÇERİĞİ VE ESERDEKİ ALINTI KELİMELER
(THE DICTIONARY OF KİTĀBU BULĠATU’L-MUŞTĀḲ FÌ LUĠATİ’T-TÜRK WE’L-KIFÇĀḲ’S CONTENT AND FOREIGN WORDS IN IT )

Yazar : Gülhan al TÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1444-1455
264    3980


Abstract
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış Kitābu Bulġatu’l-Muştāḳ fì Luġati’t-Türk we’l-Kıfçāḳ isimli eser, Memlûk-Kıpçak Dönemi’nde yazılmış sözlük ve gramer kitapları arasında büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, bu sözlüğü tanıtmak ve eserde yer alan yabancı kelimeler hakkında bilgi vermektir. Bu çalışma iki bölümden ibarettir: 1. Kitābu Bulġatu’l-Muştāḳ fì Luġati’t-Türk we’l-Kıfçāḳ’ın içeriği. Bu bölümde eser hakkında bilgiler verilecek ve eserde kullanılan metot üzerinde durulacaktır 2. Bulġatu’l-Muştāḳ fì Luġati’t-Türk we’l-Kıfçāḳ’da alıntı kelimeler. Bu bölümde ise eserin içinde geçen alıntı kelimelere örnekler verilecektir.

Keywords
Memlûk-Kıpçak, Bulġatu’l-Muştāḳ, Arapça, Farsça.

Özet
The dictionary of Kitābu Bulġatu'l-Muştāḳ fì Luġati't-Türk we'l-Kıfçāk which written in order to teach Turkish to Arabs, gained a great importance among the dictionaries and grammar books of the Mamluk-Kipchak period. This study aims to introduce this dictionary and to give information about the foreign words in it. The study consists of two parts: 1.Kitābu Bulġatu'l-Muştāḳ fì Luġati't-Türk we'l-Kıfçāḳ's content 2. The foreign words in Kitābu Bulġatu'l-Muştāḳ fì Luġati't-Türk we'l-Kıfçāḳ. In the first part an information about the dictionary will be given and the method used in the work will be emphasized. As to the second part, examples will be given to foreign words in this dictionary.

Anahtar Kelimeler
Mamluk-Kipchak, Bulġatu'l-Muştāḳ, Persian, Arabic