NECATİ GÜNGÖR’ÜN ÇOCUK ÖYKÜLERİNİN KURGUSAL ANLATIYI BAŞLATMA VE BİTİRME ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF NECATI GÜNGÖR'S CHILDREN'S STORIES IN TERMS OF STARTING AND FINISHING THE FICTIONAL NARRATIVE )

Yazar : Beytullah KARAGÖZ   - Kübra YÜCEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1781-1804
6    1721


Abstract
Olay, kişi, mekân ve zaman yazınsal metnin yapısını oluşturan ögelerdir. Zaman, öyküde belirli bir mekân içinde var olan kişilerin hareketlerini biçimlendirir ve okurun metni alımlama sürecini etkinleştirir. Bu bakımdan yazınsal metinlerin başlangıç ve bitiş anları son derece önemlidir. Bu çalışma çocuk öykücülüğünün önemli kalemlerinden Necati Güngör’ün Papatya Gelin, Sevgili Öğretmenim, Sessiz Yürek, Anneme Bir Ev Alacağım, Bir Hikâye Yaz İçinde İnsan Olsun adlı kitaplarını başlangıç biçimleri ve bitiş türleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Kıran ve Kıran’ın (2011) geliştirdikleri sınıflandırma temel alınmıştır. Veri analizi sürecinde kategorisel çözümleme kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öykülerde en çok yer alan başlangıç biçiminin durağan başlangıç (f=14); en az rastlanan başlangıç biçiminin geciktirici başlangıç (f=5) olduğu; en çok rastlanan bitiş türünün mutlu son (f=16); en az rastlanan bitiş türünün ise devamı olanaklı son (f=1) olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Necati Güngör, çocuk öyküsü, başlangıç biçimleri, bitiş türleri.

Özet
Event, person, space and time are the elements that make up the structure of the literary text. Time shapes the movements of people who exist in a particular space in the story and enables the reception process of the text for reader. In this respect, the moments of beginning and ending of literary texts are very important. This study aims to examine Necati Güngör's books like Papatya Gelin, Sevgili Öğretmenim, Sessiz Yürek, Anneme Bir Ev Alacağım, Bir Hikâye Yaz İçinde İnsan Olsun in terms of starting and ending types of the important articles of the children's storytelling. In the study, the classification developed by Kıran and Kıran (2011) was taken as a basis. The data of the study were analyzed and interpreted using categorical analysis from content analysis methods. In the study, it is determined that the most dominant beginning form in the stories is the static beginning (f=14) and the least one is delayed beginning (f=5). It is also seen that the most common ending is happy ending (f=16); and the least one possible ending (f=1).

Anahtar Kelimeler
Necati Gungor, children's story, beginning forms, ending forms.