ŞAİR, HATTAT, MÜZEHHİB BİR SULTAN: “PADİŞAH HATUN”
(A POET, HATTAT, MUZEHHIB SULTAN: “PADISAH KHATUN” )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1679-1695
66    2821


Abstract
Padişah Hatun Kutluk Devletinin hükümdar hanımlarındandır. Padişah Hatun şiirlerinde; Hasan Şah, Lale Hatun, bir tarih vesikasına göre de İffetî mahlaslarını kullanır. H.654(M.1256) yılında dünyaya gelir. Kutluk Devleti hükümdarlarından Kutbüddin Muhammed’in kızıdır. Annesi Terken Hatun, Kutluğhanlılar devletinin dördüncü hükümdarıdır. İlhanlı Hükümdarı Abaka Han ve onun ölümü ile de Argun Şah tarafından Abaka’nın Anadolu’da bulunan oğlu Geyhatu ile evlendirilmiştir. Türk edebiyatında adı bilinen ilk kadın şairimiz Zeynep Hatundur. Ancak Padişah Hatun’un varlığı ve şiirleri artık bu bilgiyi geçersiz kılacaktır. Bugün elimizde Padişah Hatun’a ait olan 9 manzume vardır. Bu çalışmada Padişah Hatun’un hayat hikayesi anlatılmış, elimizde bulunan manzumeleri hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords
Padişah Hatun, Kirman, Karahıtay, Hasan Şah, Lale Hatun.

Özet
Padisah Hatun is one of the sovereign women of Kutluk state. Padisah khatun uses Hasan Sah, Lale Hatun and İffeti mahlas according to a historical document. She was born in Hijri.654(AC.1256). She was a daughter of Kutbüddin Muhammed one of the Kutluk rulers. Her mother Terken Khatun was the forth ruler of Kutlugkhans. She got married Ilhanli ruler Abaka Khan first and after his death she was made get married to Abaka’s son Geyhatu who was in Anatolia by Argun Sah. In Turkish Literature, the first woman poet whoose name is known is Zeynep Khatun. However, the existence of Padisah Khatun and her poems will invalidate this information any more. Today, we have 9 manzume belong to Padisah Khatun. In thsis tudy, the life story of Padisah Khatun was presented and information was given about her manzumes we have today.

Anahtar Kelimeler
Padişah Khatun, Kirman, Karahıtay, Hasan Şah, Lale Khatun, Divan, poem, literature, woman, divan p