KASTAMONU’DAN DERLENEN BİR FIKRANIN “NOTRE DAME’İN KAMBURU” ROMANINDAKİ İZLERİ
(TRACES OF AN ANECDOTE COMPILED IN KASTAMONU IN THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME )

Yazar : Eyüp AKMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 1866-1874
9    1736


Abstract
Anonim halk edebiyatı ürünleri olarak adlandırılan masal, fıkra, mani, türkü vb. türlere hemen her millette bir benzerine rastlamak mümkündür. Bu ürünlerin özellikle de masalların menşei, hangi millete ait olduğu ve dünyaya nereden nasıl yayıldığı üzerine on dokuzuncu yüzyıldan itibaren birtakım nazariyeler öne sürülmüş bu konuda bazı araştırmalar yapılmıştır. Tarafımızdan Kastamonu’dan derlenen bir fıkranın, Victor Hugo’nun 1831 yılında kaleme aldığı Notre Dame’in Kamburu adlı romanının bir bölümünde benzerine rastladık. Bu makalemizde, gerek konu ve gerekse mizah olarak benzerlik arz eden bu fıkranın, sözü geçen romana nasıl dâhil olduğu üzerine bazı görüşlerimizi folklor teorileri çerçevesinde dile getireceğiz.

Keywords
Kastamonu, fıkra, Notre Dame’ın Kamburu, metinlerarasılık.

Özet
In almost all countries, it is possible to find similar literary genres such folk tales, anecdotes, poems, songs which are named as products of anonymous folk literature. There have been some studies conducted and theories developed since 19. century about these, particularly about the origin of the tales, which nation they belong to and how and whence they have spread to the other parts of the world. I have found an anecdote that I compiled in Kastamonu province in a chapter of The Hunchback of Notre-Dame written by Victor Hugo in 1831. In this paper, I will present some views on how this anecdote, which bears a close resemblance to the text in the novel in terms of both its topic and humour, might be included in this novel.

Anahtar Kelimeler
Kastamonu, anecdote, The Hunchback of Notre-Dame, intertextuality.