APOLLONIA AD RHYNDACUM’DAN BİR APLİK SERAMİK PARÇASI
(AN APPLIQUÉ CERAMIC FRAGMENT FROM APOLLONIA A.R. )

Yazar : Mustafa ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1861-1873
4    733


Abstract
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi’nde yer alan Apollonia a.R. kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Bursa Müzeler Müdürlüğü başkanlığında 2015-2018 yılları arasında bilimsel danışmanlığımızda farklı alanlarda kurtarma ve sondaj kazıları yapılmıştır. Kazı ve temizlik çalışmaları Nilüfer Belediyesi tarafından fonlanan çalışmaların bir bölümü de Kız Ada olarak bilinen alanda gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında ada üzerinde yapılan sondaj kazılarının amacı, temenos alanında olası yapıları tespit ederek mimariyi anlayabilmek, yapıların planlarını çıkartmak, varsa kült alanının hangi tanrıya ait olduğunu tespit etmektir. 2017 yılı kazılarında Kız Ada’da yapılan sondaj kazılarında bulunan aplik seramik parçası üzerinde korunan kabartma çıplak erkek betiminin başlangıçta Klasik Çağ’ın ünlü heykeltıraşı Praxiteles’in ünlü heykeli Apollon Sauroktonos’u temsil ettiği düşünülmüştür. Ancak khlamysi, kanatlı ayakkabıları ve sol yanındaki payeden destek alır şekilde ayakta durması nedenleriyle Apollon Sauroktonos değil de yine Praxiteles’in Çocuk Dionysos’u taşıyan Hermes yontusunu temsil ediyor olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Erkek figürünün vücut hatlarında barok görünümün kaybolması ve vücudun incelip uzaması gibi nedenlerle, seramik parçasının MÖ 1. yüzyılın sonlarına doğru bir tarihten olduğu düşünülmektedir. Mitolojik konulu figürlerden oluşan aplik seramik üretiminde önemli merkezlerden birisi Pergamon’dur. Kazıların henüz başlamış olması nedeniyle her ne kadar aplik seramiklerin üretim yeri konusunda herhangi bir öneride bulunamıyorsak da benzer bir örneğin Apollonia a.R. kazılarında da ele geçmiş olması, her iki kent arasında ilişki olabileceğini göstermesi açından kayda değerdir.

Keywords
Apollonia a.R., Kız Ada, Apollon Kutsal Alanı, Praxiteles, Apollon Sauroktonos, Hermes-Dionysos, aplik seramik.

Özet
Apollonia a.R. located in Gölyazı District of Bursa's Nilüfer Borough. With the permission of the Ministry of Culture and Tourism, rescue and drilling excavations were carried out in different areas of the city in our scientific consultancy between 2015-2018 under the Directorate of Bursa Museums Directorate. Excavation and cleaning works funded by Nilüfer Municipality were carried out in the parts of the area known as Kız Island. The purpose of the drilling excavations on the island in 2017 is to identify the possible structures in the temenos area, to understand the architecture, to draw up the plans of the structures, to determine which god if any, the cult area belongs to. Initially, it is thought that the depiction of the naked boy relief represented the famous statue of the famous sculptor of the Classical Age, Praxiteles, Apollon Sauroktonos, which was preserved on the piece of an appliqué ceramic, found in the drilling excavations in Kız Ada during the 2017 excavations. However, it was concluded that this depiction might not represent Praxiteles’s Apollo Sauroktonos, but might represent Hermes and the Infant Dionysos, due to its standing posture supported with a pier on the left side, the chlamys, and the winged shoes. Due to the loss of the baroque appearance in the body lines of the male figure and the thinning of the body, the ceramic piece is thought to be from the end of the 1st century BC. Pergamon is one of the important centers in the production of appliqué ceramics consisting of figures with mythological themes. Although we can not make any suggestions about the production place of the appliqué ceramics since the excavations have just started, it is noteworthy that a similar example was also found during the excavations in Apollonia a.R., showing that there may be a relationship between the two cities.

Anahtar Kelimeler
Apollonia a.R., Kız Island, Apollon Sanctuary, Apollon Sauroktonos, Hermes-Dionysos, appliqué potter