KENDİ KENDİNE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİ DERS KİTAPLARI
(SELF-STUDY TEXTBOOKS FOR TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNING )

Yazar : Bayram ÖZBAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1602-1615
244    787


Abstract
Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır. Buna bağlı olarak da kendi kendine yabancı dil öğrenimi önem kazanmıştır. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi için hazırlanan kitapların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı kendi kendine yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi için hazırlanan kitapların nasıl olması gerektiği sorusuna cevap aramaktır. Bu çalışmada ilk olarak kendi kendine öğrenme kavramı, özellikleri ve süreci açıklanmıştır. Daha sonra öğretmen rehberliğinde kullanılan ders kitaplarıyla kendi kendine öğrenme materyallerinin farklılıklarına değinilerek özellikleri açıklanmıştır. Son olarak alanyazından yararlanılarak kendi kendine yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi kitaplarının; dil, tasarım, hedef dil seviyesi/becerileri, organizasyon şeması, öğrenme süreci, kazanımlar gibi sahip olması gereken özellikler ele alınmış ve bu özellikler kendi kendine Türkçe öğrenimine yönelik hazırlanan kitaplardan yararlanılarak örneklendirilmiştir.

Keywords
Kendi kendine öğrenme, yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi, Türkçe öğrenimi kitapları.

Özet
Nowadays, developments in the field of information and communication technologies have facilitated access to information. Accordingly, self-directed foreign language learning has gained importance. In this context, the number of books prepared for self-directed Turkish as a foreign language learning is increasing day by day. The aim of the present study is to find the answer to how the self-study books of learning Turkish as foreign language should be. For this purpose, firstly the concept of self-directed learning, its features and process are explained. Then, the differences between the self-directed materials and textbooks used in teacher guidance are mentioned and their features are explained. Finally, by using the relevant literature, the required features such as language, design, target language level/skills, organizational charts, learning process, achievements of self-study textbooks for Turkish as a foreign language learning are explained and exemplified by using self-study books prepared for Turkish as foreign language learning.

Anahtar Kelimeler
Self-directed learning, Turkish as a foreign language learning, textbooks for Turkish learning.