HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BİR GÜLÜŞÜN KİMLİĞİ ÖYKÜSÜNDE ANLATIM VE ANLATICI
(THE NARRATION AND THE NARRATOR IN THE STORY BİR GÜLÜŞÜN KİMLİĞİ (THE IDENTITY OF A SMILE) OF HASAN ALİ TOPTAŞ )

Yazar : Ulaş BİNGÖL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1489-1502
49    788


Abstract
Kurmaca metinlere bir bildirişim aracı olarak yaklaşan anlatıbilimin temel amacı, anlatıyı oluşturan unsurlar arasındaki ilişkiyi ortaya sermektir. XX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ve Amerika’da gelişim gösteren anlatıbilim hakkında birçok eser kaleme alınmış ve birden fazla inceleme yöntemi önerilmiştir. Fransız düşünür Gérard Genette de Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Söylem adlı çalışmasında anlatıbilimin sadece kısa öykülere değil, romanlara da uygulanabileceğini gösterir. Geliştirdiği teoriyi Marcel Proust’un Kayıp Zamanın İzinde roman serisi üzerinde uygular. Görünürde roman tahlili için geliştirilmiş olan Anlatının Söylemi teorisini öyküye de uygulamak mümkündür. Genette’in teorisinde bir anlatım olarak metnin işleyişi ve anlatıcının muhtelif boyutlarını öğrenmek hedeflenir. Bu bağlamda Hasan Ali Toptaş’ın Bir Gülüşün Kimliği öyküsüne Genette’in teorisini uygulayarak anlatım ve anlatıcı açısında öykünün nasıl bir görüntü ortaya koyduğu anlaşılabilir. Bu makalenin amacı, Gérard Genette’in Anlatının Söylemi teorisinin ana hatlarını verip Hasan Ali Toptaş’ın Bir Gülüşün Kimliği adlı öyküsünü Anlatının Söylemi teorine göre incelemektir.

Keywords
Anlatının söylemi, Gérard Genette, Hasan Ali Toptaş.

Özet
The main purpose of the narratology in the fictional texts as a communication means is to reveal the relationship among the elements forming the narration. Various literary works were written and several analysis methods were suggested regarding narratology developed in Europe and the US in the second half of the XX. century. In the Narrative Discourse: An Essay in Method of the French theorist Gérard Genette, he states that the narratology can not only be practiced in short stories, but also in the novels. He applies the theory he developed on In Search of Lost Time of Marcel Proust. It is possible to practice the theory of the Narrative Discourse developed for novel analyses on stories. In Genette’s theory, the aim is to learn the process of the text and the various traits of the narrator as narration. In this context, applying the theory of Genette in the story Bir Gülüşün Kimliği of Hasan Ali Toptaş can show us how the story is portrayed in terms of the narration and the narrator. The aim of the study is to examine the story Bir Gülüşün Kimliği of Hasan Ali Toptaş according to the theory of the Narrative Discourse while presenting the main framework of the theory Narrative Discourse of Gérard Genette.

Anahtar Kelimeler
The narrative discourse, Gérard Genette, Hasan Ali Toptaş.