ÖRGÜ MODEL ADLANDIRMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN EXAMINATION OF THE NAMES OF KNITTING MODELS )

Yazar : Betül BÜLBÜL OĞUZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 489-510
11    568


Abstract
Başlangıçta insanoğlunun ihtiyaçları ile ortaya çıkmış olan ör- eylemi günümüzde bir hobi olarak evrensel kimlik kazanmıştır. Her toplum örmek ile elde edilen ürünlerde farklı motifler kullanmaktadır. Üretilen bu motiflerin adlandırılması da toplumsal ve kültürel etkiler taşımaktadır. Çalışma kapsamında yün ipi ile örülen örgü modellerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen iki yüze yakın örgü model adlandırması öncelikle yapısal olarak ele alınmıştır. Türkçenin kelime yapım yolları ve kelime grupları ile oluşturulmuş birleşik ve basit yapıdaki adlandırmalar incelenmiştir. Çalışmanın ele aldığı bir diğer konu ise örgü modellerine adlandırma yapılırken hangi nedenlerle ve güdülerle davranıldığı ve model isimlerinin içeriğidir. Bu konu semantik başlığı altında incelenmiştir. Adlandırmalarda gündelik hayatın, coğrafyanın, yiyecek-içecek adlarının, eşyaların ve popüler kültür öğelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ör- eylemi toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadın emeğini yansıtmaktadır. Bu bağlamda kadın dünyasından hangi sözleri barındırdığı, yüz yüze öğrenilebilecek olan örmenin, teknolojinin gelişmesi ile genel ağ sayfalarında kendisine nasıl yer bulduğu da çalışma kapsamında ele alınmıştır.

Keywords
Yün örgü, örgü işleri, morfoloji, semantik, dilbilim.

Özet
The act of knitting, which came into being as part of human needs, has assumed a universal identity as a hobby today. Different motifs are used in knitted products in different societies. The naming of these products underscores social and cultural influences. The aim of this study is to examine knitting models made of wool. The naming of approximately two hundred knitting models were first examined structurally. Compound and simple names, which are constructed by Turkish word-derivation methods and word groups, were examined. Another aim of the study is to examine the logic behind the naming of these models as well as their content. This was studied under the semantics sub-section. It was determined that daily life, geography, and food/drinks names, objects, and popular culture elements play a role in the naming of motifs. In terms of gender roles, to knit reflects female labour. In this respect, the study also focuses on the word clouds in the female world and on how, with the advent of technology, knitting, which can be learned face to face, is situated within the internet.

Anahtar Kelimeler
Wool knitting, knit-ware, morphology, semantics, linguistics.