TÂHİRÎLER’İN KURUCUSU VE İLK HÜKÜMDARI TÂHİR B. HÜSEYİN’İN LİDERLİK VASIFLARI
(LEADERSHIP QUALIFICATIONS OF TAHIR IBN HUSAYN AS THE FOUNDER AND FIRST RULER OF TAHİRİDS )

Yazar : Ahmet YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 812-823
8    691


Abstract
Tâhirîler’in kurucusu ve ilk hükümdarı Tâhir b. Hüseyin, Horasan ve Mâverâünnehir topraklarında önemli başarılara imza atan önde gelen hükümdarlardan biridir. Saltanat sürdüğü (821-822) yılları arasındaki dönemde ve öncesinde çok büyük başarılar elde etmiştir. Şüphesiz Tâhir b. Hüseyin’in başarıları arasında en önemli olanı Tâhirîler’in (821-873) kurulmasıdır. Tâhir b. Hüseyin kazandığı zaferlerle Mâverâünnehir’in de idarî açıdan dahil bulunduğu Horasan bölgesinde Abbâsî Devleti içindeki gücünü ve nüfuzunu arttırarak Tâhirîler’i kurdu. Tâhirîler’in ortaya çıkmasında Tâhir b. Hüseyin’e yardımcı pek çok unsur olmakla birlikte, o siyasi ve askerî lider olma vasıflarını en net biçimde burada göstermiştir. Tâhir b. Hüseyin’in üstün meziyetlerinin Tâhirîler’in kuruluşundaki etkisi büyüktür. Bu çalışmada Tâhir b. Hüseyin’i büyük bir hükümdar ve devlet adamı yapan liderlik özellikleri üzerinde durulacaktır.

Keywords
Abbâsî Devleti, Horasan, liderlik, Tâhir b. Hüseyin.

Özet
Succeeding important achievements in Khorasan and Transoxiana and becoming a leading ruler, Tahir ibn Husayn is the founder and the first ruler of Tahirids. He gained great achievements before and during the period of (821-822) when he ruled. It is no doubt that the most significant achievement he provided is the foundation of the Tahirids (821-873). Tahir ibn Husayn founded the Tahirids in the Khorasan region, covering also Transoxiana in administrative terms, by increasing his power and influence within the Abbasids by means of the victories he won. In addition to many issues supporting Tahir ibn Husayn during the foundation of the Tahirids, his political and military leadership qualifications were determinant during this period. Excellent qualifications of Tahir ibn Husayn have significant role in the foundation of the Tahirids. In this study, the leadership qualifications making Tahir ibn Husayn a great ruler and statesman will be discussed.

Anahtar Kelimeler
Abbasids, Khorasan, leadership, Tahir ibn Husayn.