DİLSEL VE DİL ÖTESİ VERİLER ARACILIĞIYLA CİNSELLİK / EROTİZM KODLAYICILARININ SEZDİRİLMESİ: SENARYO ÖRNEKLERİ
(IMPLICATION OF SEXUALITY AND EROTISM ENCODERS THROUGH LANGUAGE AND PARALINGUISTIC DATA: ON SCENARIO EXAMPLES )

Yazar : Ahsen AYAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/2
Sayfa : 526-538
9    685


Abstract
Cinsellik ve erotizm kavram alanına hizmet eden dil birimlerinin açık açık yazılmasına -yüzey yapıda bulunmasına- ve dahi bunların gösterilmesine -sahnelenmesine- karşı çıkan mekanizmalar vardır. Din ve devlet gibi erk mekanizmaları, cinselliğin sömürü metası olarak kullanıldığını öne süren birtakım modernist argümanlar ve psikoloji temelli bazı yaklaşımlar bu mekanizmaların birkaçıdır. Dilin sunduğu çeşitli imkânlar ise bu gibi engeller karşısında metin üreticinin / anlatıcının elini güçlendirmektedir. Verici, dolaylı ve örtük anlatıma başvurma, sezdirim / çıkarım cümlelerinden yararlanma, derin yapıda bırakma yöntemlerini çözüm aracı olarak kullanır. Bir diğer çözüm yolu da gösterilmek üzere hazırlanmış metinlere yani senaryolara has olan karanlıkta sunma yöntemidir.

Keywords
Sezdirim, çıkarım, cinsellik, erotizm, senaryo.

Özet
There are mechanisms that oppose the explicit writing of language units that serve for the concept of sexuality and erotism -in other words, oppose them to have a surface structure- and even living / sustaining -displaying- them. Power mechanisms such as religion and the state, a number of modernist arguments suggesting that sexuality is used as a commodity of exploitation, and some psychology-based approaches are just a few of these mechanisms. The various opportunities offered by language strengthen the text producer / narrator in the face of such obstacles. The sender uses the methods of using indirect and implicit narration, benefiting from impression / inference sentences, and leaving it in deep structure as a solution tool. Another solution is the method of presenting in the dark, which is unique to the texts, or scenarios, prepared to be shown.

Anahtar Kelimeler
Implication, inference, sexuality, erotism, scenario.