SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN TÜRKLERDE KANAATKÂRLIK
(AUSTERITY IN TURKS FROM TRAVELLER’S VIEW )

Yazar : Halil İbrahim TOPALAK   - Cengiz GÖKŞEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/2
Sayfa : 437-454
    


Abstract

Just as every nation in the world has its own characteristic features, so do the Turks, who have a very old and old and rooted history. One of these features of the Turks is austerity. Turks, who lived a nomadic life for a long time, had to make some sacrifices in their lives to fight against the harsh conditions of nature as a requirement of their lifestyle. Thus, those sacrifices became a part of their lives and when they adopted the settled life, they continued these traits. This feature of the Turks did not escape the attention of many travelers who visited the Turks at different times. In addition, some historians and writers of the period also touched on this subject. This study, which is based on the austerity of the Turks, was prepared based on the works of many travelers who visited the Turks, historians of the period and important Turkologists who have important studies on Turkish history and culture. The purpose of this study is to present in a comprehensive manner the austerity nature of the Turks, which is an important value.Keywords

Austerity, sacrifice, nomadic, Turks, cultureÖzet

Dünya üzerinde yer alan her ulusun kendine has karakteristik özellikleri olduğu gibi çok eski ve köklü bir tarihe sahip Türklerin de vardır. Türklerin bu özelliklerinden biri kanaatkârlıktır. Uzun süre göçerevli bir yaşam sürmüş olan Türkler, yaşam tarzlarının gereği olarak tabiatın çetin şartlarına karşı mücadele etmek için hayatlarından bazı fedakârlıklarda bulunmak zorunda kalmışlardır. Haliyle bu fedakârlıklar; yaşamlarının bir parçası olmuş, yerleşik yaşama geçtiklerinde de bu özelliklerini sürdürmeye devam etmişlerdir. Türklerin bu özelliği; Türkleri faklı zamanlarda ziyaret etmiş birçok seyyahın dikkatinden kaçmamıştır. Bunun yanında dönemin bazı tarihçileri ve yazarları da bu konuya değinmişlerdir. Türklerin kanaatkârlığını esas alan bu çalışma; Türkleri ziyaret etmiş birçok seyyah başta olmak üzere dönemin tarihçileri ve önemli Türk tarihi ve kültürü üzerine önemli çalışmaları olan Türkologların eserleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmadaki amaç ise Türklerin önemli bir değeri olan kanaatkârlığını derli toplu ortaya koymak olmuştur.Anahtar Kelimeler

Kanaatkârlık, fedakârlık, göçerevli, Türkler, kültür