DEDE KORKUT DESTANI’NDA SOSYAL VE PEDAGOJİK DEĞERLER
(SOCIAL AND PEDAGOGICAL VALUES IN THE DEDE KORKUT )

Yazar : Selami SÖNMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/2
Sayfa : 455-472
    


Abstract

The formation of nations is based on legends, epics, and tales of their national heroes. One of these heroes for the Turkish Nation is Dede Korkut. Dede Korkut, for the Oghuz Tribe, is a wise, an evliya, a miracle worker, an alp, a valiant, a poet, a saint, a pioneer, forefather. The stories in the Dede Korkut Epic contain local (domestic) and universal (universal) values and virtues, such as many psychological, sociological, pedological, national, and moral integrity, honesty, courage, hard work, and loyalty. Determination of these values constitutes the essence of the study.Keywords

Dede Korkut, The Book of Dede Korkut, socio-cultural values in the epicÖzet

Milletlerin oluşumu efsanelere, destanlara, millî kahramanlarının hamasi hikâyelerine dayanır. Türk milleti için bu kahramanlardan biri de Dede Korkut’tur. Dede korkut Oğuz Boyu için bir bilge, bir evliya, bir keramet sahibi, bir alp, bir yiğit, bir ozan, bir aziz, bir öncü, atadır. Dede Korkut Destanı’nda yer alan hikâyelerde psikolojik, sosyolojik, pedogojik, millî ve ahlaki nitelikte çok sayıda doğruluk, dürüstlük, cesurluk, çalışkanlık, sadakat vb. gibi mahallî (domestik) ve evrensel (üniversal) değerler ve erdemler vardır. Bu değerlerin tespiti çalışmanın özünü teşkil etmektedir.Anahtar Kelimeler

Dede Korkut, Dede Korkut Destanı, destandaki sosyokültürel değerler