Baş Editör(ler)

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi Mart 2018 Sayısı
Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
Editör(ler)
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN
Erzurum  2018
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Cengiz ALYILMAZ  
KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ ADLI KİTAPTAKİ ORHUN YAZITLARI’NA AİT METİNLERİN KAYNAĞI HAKKINDA

 7/1, Ss, 1-52

ON THE SOURCE OF THE TEXTS OF ORHUN INSCRIPTIONS IN THE BOOK “KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4171
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bilal YÜCEL  
CENGİZNAME ELYAZMALARININ DİLİ ÜZERİNE

 7/1, Ss, 53-68

ON THE LANGUAGE OF CHINGGIS-NÂMA MANUSCRIPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4153
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Farhad RAHİMİ  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ BİBLİYOGRAFYASI

 7/1, Ss, 69-104

CHAGATAI TURKISH DICTIONARIES BIBLIOGRAPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3992
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet KAYASANDIK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖLEN FİİLLER

 7/1, Ss, 105-125

OBSOLETE VERBS IN TURKISH USED IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4032
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Serkan ŞEN  
GEBERMEK FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

 7/1, Ss, 126-135

ON THE ETYMON OF THE ‘GEBERMEK’ VERB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4150
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşe SAĞLAM  
ATUFÎ VE REMZÜ’D-DEKÂYIK MESNEVİSİ

 7/1, Ss, 136-147

ATUFI AND HIS REMZU’D-DEKAYIK MATHNAWI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4122
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Fettah KUZU  
AŞK VE ŞİİR BAĞLAMINDA MAHLAS BEYİTLERİNDEN HAREKETLE İKİ ŞAİR İKİ ŞİAR: FUZÛLÎ VE BÂKÎ’DE AŞK VE ŞİİR

 7/1, Ss, 148-161

IN THE CONTEXT OF LOVE AND POEM TWO POETS TWO TRAITS FROM THE POINT OF PSEUDONYM COUPLETS: LOVE AND POEM IN FUZULI AND BAKI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4146
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
BİR MUTASAVVIFIN HİCVİYESİ: SÂDIK VİCDÂNÎ VE PARASIZ RİSALESİ

 7/1, Ss, 162-175

EPIGRAM OF A SUFI: SADIK VİCDANİ AND HIS PARASIZ PAMPHLET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4132
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Abdulkerim DİNÇ  
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK DRAMATİK EDEBİYATI TERİMLERİ ÜZERİNE

 7/1, Ss, 176-182

ON THE TANZIMAT PERIOD TURKISH DRAMATIC LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4187
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Alev SINAR UĞURLU  
HALİDE EDİB’İN TÜRK KAHRAMANLARININ YABANCI DİLİ KULLANIMI

 7/1, Ss, 183-202

FOREIGN LANGUAGE USE OF HALIDE EDIP’S TURKISH CHARACTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4121
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Fatih DOĞRUCAN  
ÖMER SEYFETTİN’DE BİLİM VE FELSEFE ALGISI

 7/1, Ss, 203-216

PHILOSOPHY AND SCIENCE PERCEPTION IN ÖMER SEYFETTİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4151
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Keziban TEKŞAN  
FERHUNDE KALFA HİKÂYESİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ

 7/1, Ss, 217-236

THE COHESION AND COHERENCE OF VIEWS IN THE STORY OF HALIT ZIYA UŞAKLIGIL NAMED FERHUNDE KALFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4115
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İlke ALTUNTAŞ  
AYLA ÇINAROĞLU’NUN “ŞİİR GEMİSİ” ADLI KİTABININ DİL VE ANLATIM AÇISINDAN İNCELENMESİ

 7/1, Ss, 237-253

STUDY OF THE BOOK NAMED ‘ŞİİR GEMİSİ’ WRITTEN BY AYLA ÇINAROĞLU IN TERMS OF LANGUAGE AND EXPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3984
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İlker AYDIN - Burak ÇELENK - Zeki CAN  
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖYKÜLERİNİN DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

 7/1, Ss, 254-275

INVESTIGATION ON THE VALUE TRANSITION OF M. ŞEVKET ESENDAL STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4099
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Turgay KABAK  
TOPLUMSAL EKOLOJİ BAĞLAMINDA TÜRKLERİN DOĞA İLE İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ: MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 7/1, Ss, 276-291

A GENERAL OUTLOOK ON THE RELATIONSHIP OF THE TURKISH WITH THE NATURE WITHIN THE CONTEXT OF SOCIAL ECOLOGY: WHAT DOES THE MOVIE “MANDIRA FİLOZOFU (DIARY PHILOSOPHER)” MAKE US THINK?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4114
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yılmaz IRMAK  
OSMANİYELİ İSPİR ONBAŞI VE KARACAOĞLAN HİKÂYESİ

 7/1, Ss, 292-312

FROM OSMANİYE İSPİR ONBAŞI AND KARACAOĞLAN STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4117
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

M.Abdulbasit SEZER  
AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI IŞIĞINDA SEGREK DESTANI

 7/1, Ss, 313-321

SEGREK SAGA IN THE LIGHT OF AXEL OLRIK'S EPIC LAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4186
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet ALPTEKİN  
GÜLNAR VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMA VE İNANIŞLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 7/1, Ss, 322-342

AN INVESTIGATION ON PRACTICES AND BELIEFS REGARDING DEATH IN AND AROUND GÜLNAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4154
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Behice VARIŞOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA STİLLERİ ÜZERİNE CİNSİYETE DAYALI SOSYOLENGÜİSTİK BİR BETİMLEME

 7/1, Ss, 343-362

A SOCIOLINGUISTIC DESCRIPTION OF THE PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS’ SPEAKING STYLES BASED ON GENDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4147
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ümit HUNUTLU  
EK FİİLİN ÖĞRETİM YÖNTEMİNDEKİ SORUNLAR

 7/1, Ss, 363-378

THE PROBLEMS IN THE TEACHING METHOD OF THE PREDICATIVE VERB
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4108
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
SOSYAL-DUYGUSAL DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

 7/1, Ss, 379-396

SOCIAL-EMOTIONAL LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND ITS PLACE OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4126
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Adnan TAŞGIN - Duygu İLERİTÜRK - Erdoğan KÖSE  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKÇE DERSİ” VE “TÜRKÇE ÖĞRETMENİ”NE İLİŞKİN METAFORLARI

 7/1, Ss, 397-410

THE METAPHORS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ABOUT TURKISH LANGUAGE LESSON AND TURKISH LANGUAGE TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4159
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nur ŞAHAN - Arif ÇERÇİ  
TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 7/1, Ss, 411-430

DEVELOPMENT OF PERCEPTION SCALE FOR TURKISH LESSON ACTIVITIES: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4170
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bilal Ferhat KARADAĞ - Ali GÖÇER  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN AKICI KONUŞMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ

 7/1, Ss, 431-446

THE ROLE OF DRAMA METHOD IN SPEAKING FLUENCY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4142
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Semra ALYILMAZ - Faruk POLATCAN  
İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 7/1, Ss, 447-458

WILLINGNESS TO COMMUNICATE SCALE: A STUDY ON SCALE DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4160
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Emrah BOYLU - Pınar ÇAL - Mete Yusuf USTABULUT  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEDE KONUŞMA VE YAZI DİLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 7/1, Ss, 459-480

WHO STARTED AS A SECOND/FOREIGN LANGUAGE LEARNERS ' VIEWS REGARDING DIVERSITY BETWEEN SPEECH AND LITERARY LANGUAGE IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3993
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gökçen GÖÇEN - Alpaslan OKUR  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM YAYGINLIĞI VE SÖZCÜKLERİN SEVİYELERE DAĞILIMI

 7/1, Ss, 481-508

EXTENSIVENESS OF THE WORDS SEEN IN THE WRITTEN EXPRESSIONS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE DISTRIBUTION OF THESE WORDS INTO LANGUAGE LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4073
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Canay KARCI AKTAŞ - Kerim GÜNDOĞDU  
DİNLEME-KONUŞMA DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YDYO ÖRNEĞİ)

 7/1, Ss, 509-527

THE VIEWS OF INSTRUCTORS AND STUDENTS WITH REGARD TO LISTENING-SPEAKING COURSE (A CASE OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4088
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mecit ASLAN - Uğur ATİK  
2015 VE 2017 İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

 7/1, Ss, 528-547

INVESTIGATION OF 2015 AND 2017 PRIMARY SCHOOL TURKISH CURRICULA OBJECTIVES ACCORDING TO REVISED BLOOM'S TAXONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4096
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Rengin ZEMBAT - Sinan KOÇYİĞİT - Ezgi AKŞİN YAVUZ - Hilal İlknur TUNÇELİ  
ÇOCUKLARIN BENLİK ALGISI, MİZAÇ VE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 7/1, Ss, 548-567

RELATIONSHIPS BETWEEN CHILDREN’S SELF-PERCEPTION, TEMPERAMENT AND SOCIAL SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4100
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Safiye SARICI BULUT - Makbule SARIKAYA  
BİZİM MECMUA’DA AKIL OYUNLARI

 7/1, Ss, 568-591

MIND GAMES IN BİZİM MECMUA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4192
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Seda ARIKAN  
TÜRKÇEDE İKİLİ KARŞITLIK KAVRAMLARI OLARAK “ERDEM VE KUSUR”

 7/1, Ss, 592-606

“VIRTUE AND VICE” IN TURKISH AS THE CONCEPTS OF BINARY OPPOSITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4133
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Türkan ACAR  
UŞAK ÇEŞMELERİ

 7/1, Ss, 607-640

UŞAK FOUNTAINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4090
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |