• Hızlı Erişim

3/3 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman Fikri SERTKAYA  
ALTAY, YENİSEY VE MOĞOLİSTAN YAZITLARI ÜZERİNE NOTLAR Ss, 1-13
NOTES ON ALTAY, YENİSEY AND MONGOLIA SCRIPTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’E GÖRE İNSANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE NEZAKET Ss, 14-36
THE POLITENESS IN RELATIONS AMONG PEOPLE ACCORDING TO DIVANU LÛGATI’T-TURK
http://dx.doi.org/10.7884/teke.344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahid Adil ZAHİDOĞLU  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA GEÇEN AĞAYIL VE KAYTABAN KELİMELERİNİN ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE Ss, 37-48
ON THE ETYMOLOGY OF THE WORDS AĞAYIL AND KAYTABAN TAKEN PLACE THE BOOK OF DEDE GORGUD
http://dx.doi.org/10.7884/teke.336
Özet | Abstract | Tam Metin |

S. A. Tokarev Abdulselam ARVAS  
ŞAMANİZM Ss, 49-71
SHAMANISM
http://dx.doi.org/10.7884/teke.339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur BALCI  
KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÇEKİM EDATLARININ İSTEMLERİ Ss, 72-93
THE VALENSY OF POSTPOSITION IN KAZAKH AND TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Ss, 94-111
WOMAN TYPE IN THE EPIC OF AK KAĞAN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
1916 YILINDAKİ KIRGIZ MİLLÎ MÜCADELESİ: ÜRKÜN Ss, 112-126
KYRGYZ NATIONAL STRUGGLE IN 1916: ÜRKÜN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ULU  
AŞKIN DOĞU VE BATI YANSIMALARI OLARAK FUZÛLÎ’NİN LEYLA VE MECNUN VE SHAKESPEARE’İN ROMEO VE JULİET ADLI ESERLERİNİN MUKAYESESİ Ss, 127-145
REFLECTIONS IN EAST AND WEST OF LOVE FUZÛLÎ ‘S LAYLA AND MAJNOON AND SHAKESPEARE'S ROMEO AND JULİET NAMED COMPARISON OF THE WORKS OF ART
http://dx.doi.org/10.7884/teke.330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL  
ESTETİK SÜREÇ ÇÖZÜMLEMESİ YAHUT TEVFİK FİKRET’İN HEYKEL-İ GİRYÂN ŞİİRİ Ss, 146-162
AESTHETIC PROCESS ANALYSIS OR TEVFIK FIKRET’S HEYKEL-İ GİRYÂN POEM
http://dx.doi.org/10.7884/teke.319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin AYDIN SATAR  
VUSLAT VE DENGE: DÜRDANE HANIM VE İNTİBAH ROMANLARINDA ANLATISAL ÖGELERİN HAMİLİĞİ Ss, 163-172
MEETING AND BALANCE: THE PATRONAGE OF NARRATIVE ELEMENTS IN THE NOVELS DÜRDANE HANIM AND İNTİBAH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran BAŞOĞLU  
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN KARI KOCA MASALI ADLI ESERİNDE EVLİLİK KURUMU Ss, 173-184
THE INSTITUTION OF MARRIAGE IN AHMET MİTHAT EFENDİ’S NOVEL “TALE OF WIFE AND HUSBAND”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.346
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah ŞAHİN  
FAZIL AHMET BAHADIR’IN “TARİH TÜRKÇE KONUŞUR” ADLI ŞİİRİNİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 185-195
A STUDY UPON FAZIL AHMET BAHADIR’S POEM “TARİH TÜRKÇE KONUŞUR” IN TERMS OF INTERTEXTUALITY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma BÖLÜKBAŞ  
JIGSAW-IV TEKNİĞİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDEKİ TEMEL ZAMANLARI ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 196-209
THE EFFECTS OF JIGSAW-IV TECHNIQUE ON THE FOREIGN STUDENTS LEARNING THE BASIC TENSES IN TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TEMİZKAn Arzu ATASOY  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN HİKÂYE TÜRÜNDEKİ METİNLERİN ÜST YAPI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 210-237
THE EVALUATION OF STORY TEXTS IN TURKISH COURSE BOOKS IN TERMS OF SUPER STRUCTURE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut DOĞRU  
“AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ” ÜZERİNE Ss, 238-247
ON “POTTERY SAMPLES AND HANDICRAFT EXIBITION FOR AHLAT ARCHEOLOGICAL EXCAVATION”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurşat BİÇER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DR. EMEK ÜŞENMEZ’İN ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAYINLANAN ESERLERİ ÜZERİNE Ss, 248-259
ABOUT DR. EMEK ÜŞENMEZ’S WORKS PUBLISHED SCOPE OF ESKİŞEHİR 2013 CULTURAL CAPITAL OF THE TURKIC WORLD ACTIVITIES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.351
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray TAMİR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN VE PROF. DR. ZİYAT AKKOYUNLU’NUN HAZIRLADIKLARI DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK ADLI ESER ÜZERİNE Ss, 260-276
ABOUT PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN AND PROF. DR. ZİYAT AKKOYUNLU’S WORK NAMED DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK
http://dx.doi.org/10.7884/teke.345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kuban SEÇKİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOÇ. DR. SERKAN ŞEN’İN “ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ” ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 277-281
ABOUT WORK NAMED “ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ” OF ASOC.PROF.DR. SERKAN ŞEN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.313
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri