• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

9/2 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurdin USEEV  
MOĞOLİSTAN’DAKİ TENGRİ KAGAN (KHOYOR KHAVÇİG UUL / BAGA KHAIRKHAN) YAZITLARI ÜZERİNE
ss.487-499
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4717
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

HASAN İSİ  
TANTRİK TÜRK BUDİZMİ’NDE MANTRA VE DHĀRAṆĪ KAVRAMLARI ÜZERİNE
ss.500-514
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4714
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatoş KARADAĞ TOPRAK  
DİVȂNU LÜGȂTİ’T-TÜRK’TEKİ RENK ADLARININ GÜNEY SİBİRYA (ALTAY-TUVA-HAKAS) TÜRK DİLLERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ
ss.515-529
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4739
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
SENGLAH SÖZLÜĞÜNDEKİ YANLIŞLAR ÜZERİNE
ss.530-552
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4698
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hatice Dilek ÇAĞ  
“OKYANUS ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK”ÜN SÖZLÜKBİLİMİN VERİLERİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ
ss.553-571
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4710
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ali Kemal ŞAŞ  
TÜRKÇE ARAPÇA İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ANLAM AKTARMASI YOLUYLA OLUŞMUŞ BİTKİ ADLARI
ss.572-588
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4727
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Turdi METTURSUN  
UYGUR TÜRKÇESİNDE /-GAN/ EKİNİN ZAMAN, GÖRÜNÜŞ ANLAMI VE ZAMANSAL ATIF BAKIMINDAN İNCELENMESİ
ss.589-604
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4760
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İlker TOSUN  
TUVA TÜRKÇESİNDE “ÇOK”
ss.605-619
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4703
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ebru ÖZGÜN  
ASILACAK KADIN VE ALÇAKTAN UÇAN GÜVERCİN ROMANLARINDA GÜÇ İLİŞKİLERİ VE KADININ SESSİZ SÖYLEMİ
ss.620-641
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4638
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nusret YILMAZ  
İSMET ÖZEL’İN ERBAİN’İNDE MODERNİTENİN ELEŞTİRİSİ
ss.642-664
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4728
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Deniz MELANLIOĞLU  
ÇOCUK EDEBİYATINDAKİ MÜLTECİ KAHRAMANLARIN YAŞADIKLARI ÇATIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.665-691
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5127
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yavuz Ercan GÜL - Akmatali ALİMBEKOV  
ANADOLU VE KIRGIZ TÜRKLERİNİN ATASÖZLERİNDEKİ “ÇALIŞKANLIK” DEĞERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
ss.692-705
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4692
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İmran GÜNDÜZ ALPTÜRKER  
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA BİR AMULET/NAZARLIK ÖRNEĞİ: ÇALTI
ss.706-717
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4716
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gökhan ARI - Seda SOYLU  
BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.718-735
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4557
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Filiz METE  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL KÜLTÜR ÜRÜNLERİ: HALK OYUNLARININ YERİ
ss.736-749
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4651
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Ahmet Turan SİNAN - Fatma Nur DOĞAN  
TÜRKÇE, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI İLE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNİKLERİ SEÇME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
ss.750-768
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4695
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet TEMİZKAN - Ebru YIRTICI - Ayşegül ERGÜN  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SOSYAL DEĞERLERİN GÖRÜNÜMÜ
ss.769-794
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4705
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Murat ŞENGÜL - Serkan DEMİREL  
TÜRKÇE YETERLİK SINAVI’NIN (TYS) ULUSLARARASI GEÇERLİĞE SAHİP BAZI DİL YETERLİK SINAVLARIYLA AKREDİTASYON KURULUŞLARINA ÜYELİK, GEÇERLİK SÜRESİ VE GEÇERLİK DURUMU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
ss.795-806
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4719
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İzzet ŞEREF - Beytullah KARAGÖZ - Hüseyin ATEŞ  
TÜRKİYE’DE BİTİŞİK EĞİK YAZI KONUSUNDA EN ÇOK ATIF ALAN 50 MAKALE
ss.807-833
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4723
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zekerya BATUR - Halil Ziya ÖZCAN  
ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÜZERİNE YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
ss.834-854
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4732
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ - Feyzullah EZER  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
ss.855-871
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4593
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Raşit ÇELİK - Fatih ORÇAN  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
ss.872-883
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4697
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kayhan BOZGÜN - Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKULDA ÖZNEL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
ss.884-897
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4704
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aynur KARABACAK ÇELİK - Muhammed ÇİFTÇİ  
EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARININ EVLİLİK UYUMLARINI YORDAYICI ROLÜ
ss.898-918
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4715
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erol UZUN - Serhat ZAMAN  
SAVAŞ ALANLARI TURİZMİNİN BİR ÇEKİCİLİĞİ OLARAK ANTEP SAVUNMASI MİRASI: POTANSİYELİ VE GAZİANTEP TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE COĞRAFİ BİR DEĞERLENDİRME
ss.919-940
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4738
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri