BİYOGRAFİK ROMAN ÖRNEĞİ OLARAK BEN CAHİT SITKI-SESİM SESSİZLİĞİM OLDU
(BEN CAHİT SITKI-SESİM SESSİZLİĞİM OLDU AS AN EXAMPLE OF A BIOGRAPHICAL NOVEL )

Yazar : Mustafa DERE    
Türü :
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 13/2
Sayfa : 473-491
    


Abstract

Biyografik roman kısaca, yaşamış veya yaşayan bir kişinin hayatının kurgusal çerçevede ortaya konulduğu roman türü olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda akademisyen ve edebiyat araştırmacısı olan Murat Koç, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması-Her Şey Bana Karşı (2016), Kırık Kalemli Kadınlar (2021) ve Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu (2024) adlı üç biyografik roman kaleme almıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması-Her Şey Bana Karşı’da Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatı romanlaştırılmış, Kırık Kalemli Kadınlar’da Nigâr Hanım’ın biyografisi kurgusal çerçevede ele alınarak Makbule Leman, Fatma Aliye Hanım ve Emine Semiye gibi öncü kadınların hayatlarından söz edilmiş, Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu’da ise Cumhuriyet Dönemi şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı’nın trajik hayat serüveni işlenmiştir. Bu çalışmada biyografik roman türü hakkında genel bir bilgi verildikten sonra yazarın son romanı olan Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu biyografik roman olarak değerlendirilmiş, ayrıca bölümler hâlinde tematik olarak incelenerek tanıtılmaya çalışılmıştır. Söz konusu noktada romanın ayırt edici özelliklerinin tespitine ve yorumlanmasına gayret gösterilmiştir.Keywords

Türk edebiyatı, biyografik roman, Cahit Sıtkı Tarancı, Murat Koç, Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim OlduÖzet

The biographical novel can be briefly defined as a novel genre in which the life of a deceased or living person is presented in a fictional framework. Murat Koç, who is also an academician and literary researcher, authored three biographical novels: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması-Her Şey Bana Karşı (2016), Kırık Kalemli Kadınlar (2021), and Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu (2024). In Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması-Her Şey Bana Karşı, Ahmet Hamdi Tanpınar’s life is novelized; in Kırık Kalemli Kadınlar, Nigâr Hanım’s biography is narrated in a fictional framework and the lives of pioneering women, including Makbule Leman, Fatma Aliye Hanım, and Emine Semiye, are presented; and in Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu, the tragic life of Cahit Sıtkı Tarancı, one of the poets of the Republican Era, is covered. The present study provides general information about the genre of biographical novels, and then discusses the author’s last novel Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu as a biographical novel, and also analyzes it thematically in chapters and aims to introduce it. In this regard, all efforts were made to identify and interpret the distinctive features of the novel.Anahtar Kelimeler

Turkish literature, biographical novel, Cahit Sıtkı Tarancı, Murat Koç, Ben Cahit Sıtkı-Sesim Sessizliğim Oldu