Baş Editör(ler)

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2. Sayısı
Baş Editör(ler)
Cengiz ALYILMAZ
Editör(ler)
Osman MERT-Erhan DURUKAN
Erzurum  2012
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Bülent HÜNERLİ  
{-(G)X(n)CA} Zarf-Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine [Sistematik Olarak "Karşıtlık-Kıyaslama" Bildirme]

 2, Ss, 1-14

On a Different Function of {-(G)X(N)Ca} Converb [Informing the “Comparison-Contrast” Systematically]
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.34
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Oktay AHMED  
Makedonya Türk Ağızlarında İki Sesin Durumu Üzerine: “Ö” Ünlüsü ve “H” Ünsüzü

 2, Ss, 15-26

On the Status of Two Sounds in the Turkish Dialects in Macedonia: The Vowel “Ö” and the Consonant “H”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.48
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Oğuzhan SEVİM Behice VARIŞOĞLU  
Duygusal Semantik Farklılığa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler

 2, Ss, 27-37

The Values Attributed Teaching Profession by Turkish Teacher Candidates According to Emotional Semantic Difference in Ataturk University
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.44
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ersin GÜLAY Erhan DURUKAN  
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Aksiyon Araştırması

 2, Ss, 38-50

Investigating Vocational School Students’ Perceptions of Turkish Language Courses: An Action Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.39
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Onur ER Nurşat BİÇER, Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi

 2, Ss, 51-69

Evaluation of Problems Encountered in Turkish Teaching for Foreigners in Terms of Related Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.51
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Erdal BAY Osman MERT Semra ALYILMAZ Fatma ALBAYRAK  
Eski Türk Eserlerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

 2, Ss, 70-82

Developing of the Attitude Scale Related to Old Turkish Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.56
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayten MERDAN HACILAR  
General View on Education of Muslim Women in the Beginning of Xx. Century in Tiflis

 2, Ss, 83-89

Xx. Yüzyılın Başlangıcında Tiflis'te Müslüman Kızların Eğitim Sorununa Genel Bakış
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.49
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ramazan AVCI  
Abdurrahim Karakoç

 2, Ss, 90-102

Abdurrahim Karakoç
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.59
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Levent ALYAP  
Türk Sanatının Kaynakları – (Kök) Türk Tipografisi, Hayvan Figürleri ve Alp Figürleri Yorumlamaları

 2, Ss, 103-110

The Resources of Turkish Art – (Kok) Turk Typography, Animal Figures and Interpretation of Hero Figures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.60
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Muhammet KEMALOĞLU  
Terekeme-Karapapah Türkleri Kaynakçası

 2, Ss, 111-128

Terekeme-Karapapah Turks Bibliography
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.32
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Cengiz ALYILMAZ  
“Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür Sempozyumu”nun Ardından

 2, Ss, 129-152

After of "Caucas People Folklore, Language and Culture Symposium"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.58
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bahadır GÜNEŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ord. Prof. Dr. Valeh Hacılar’ın Ardından

 2, Ss, 153-156

After Ord. Prof. Dr. Valeh Hacılar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.42
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kamil Ali GIYNAŞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mevlid-nâme

 2, Ss, 157-160

Mevlid-nâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.45
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Fatma ALBAYRAK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “Konya Şehrengizi” ve “Karaman Şehrengizi” Adlı Eserler Üzerine

 2, Ss, 161-175

Works with the Name of “Konya Şehrengiz” and “Karaman Şehrengizi”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.53
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nurşat BİÇER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Eğitimci, Yazar Ramazan Avcı’nın Türk Şiirinin Beyaz Kartalı “Bahaettin Karakoç” ve Başarı İçin Kılavuz Öyküler Adlı Eserleri Üzerine

 2, Ss, 176-187

About the Works was Called Türk Şiirinin Beyaz Kartalı "Bahaettin Karakoç" and Başarı İçin Kılavuz Öyküler of Pedagogue, Author Ramazan Avcı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.52
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |