Baş Editör(ler)

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi Haziran 2018 Sayısı
Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
Editör(ler)
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN
Bursa  2018
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nurdin USEEV  
KANMIILDIG-HOVU (E 62) YAZITI VE ESKİ TÜRKLERDE MASKE KÜLTÜRÜ

 7/2, Ss, 641-649

THE KANMIILDIG-HOVU (E 62) INSCRITION AND OLD TURKS MASK CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4230
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Galip GÜNER  
ESKİ TÜRKÇE BİR ETİMOLOJİ DENEMESİ: AYAK “KÂSE, KADEH”

 7/2, Ss, 650-662

AN OLD TURKIC ETYMOLOGICAL ESSAY: AYAK “BOWL, GLASS”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4148
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Farhad RAHİMİ  
FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE

 7/2, Ss, 663-704

ON FETHALİ KACHAR'S CHAGATAI TURKISH DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4203
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Serpil SOYDAN  
TARAMA SÖZLÜĞÜNÜN İLK ÜÇ CİLDİNDE KADIN VE MUTFAK EŞYALARI HAKKINDA KISMÎ SÖZ VARLIĞI ÇALIŞMASI

 7/2, Ss, 705-733

PARTIAL VOCABULARY STUDY ABOUT WOMAN AND KITCHEN THINGS THE FIRST THREE VOLUME OF SCANNING DICTIONARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4116
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İ. Gülsel SEV  
SÖZLÜKÇÜLÜK’TE EMOJİLERDEN YARARLANMA MÜMKÜN MÜDÜR?

 7/2, Ss, 734-748

IS IT POSSIBLE TO UTILIZE EMOJIS IN LEXICOGRAPHY?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4211
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Erdoğan BOZ  
SÖZLÜKLER İÇİN YENİ BİR DİLBİLGİSEL BİLGİ ÖNERİSİ: İLGEÇLERİN ATADIKLARI BİÇİMBİRİMLER

 7/2, Ss, 749-758

A NEW GRAMMATICAL INFORMATION OFFER FOR DICTIONARIES: SUFFIXES DETERMINED BY PARTICLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4251
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gülşat BİCAN - Ahmet Turan SİNAN  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TERİM SÖZLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 7/2, Ss, 759-770

COMPARISON OF DICTIONARIES OF TERMS USED FOR TURKISH LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4225
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

İlkin GULUSOY  
KAVSİ TEBRİZİ ŞİİRLERİNİN DİLİNİN LEKSİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE

 7/2, Ss, 771-787

LEXICAL PECULIARITIES OF GOVSI TABRIZI POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4152
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nigâr OTURAKÇI ORBAY  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YANSIMALI SORULARIN YAPI VE İŞLEV ÖZELLİKLERİ: TİYATRO METİNLERİ ÖRNEĞİ

 7/2, Ss, 788-805

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ECHO QUESTIONS IN TURKISH: EXAMPLE OF THEATRE TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4101
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bilal UYSAL  
TÜRKÇEDE İŞTEŞ ÇATI VE İŞTEŞ ÇATININ ÖZELLİKLERİ

 7/2, Ss, 806-836

RECIPROCALS IN TURKISH AND THEIR FUNCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4198
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hasan KAPLAN  
FUZÛLÎ’NİN GAZELLERİNDE ARUZ UYGULAMALARI: FUZÛLÎ’NİN MED KULLANIMININ BÂKÎ’YLE MUKAYESESİ

 7/2, Ss, 837-876

APPLICATIONS OF PROSODY IN FUZÛLÎ’S GHAZELS: THE COMPARISON OF FUZÛLÎ’S USAGE OF MED TO BÂKÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4234
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Hasan EKİCİ  
KÂMÎ DİVANINDA RAKİP TİPİ VE RAKİP İLE İLGİLİ TASAVVURLAR

 7/2, Ss, 877-889

RIVAL TYPE AND RIVAL VISUAL LEVELS IN THE POEMS OF KAMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4194
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mithat DURMUŞ  
ÖMER SEYFETTİN’İN BAHAR VE KELEBEKLER ADLI ÖYKÜSÜNDE DOĞU VE BATI KADINI KARŞITLIĞINDAN İDEAL KADINA

 7/2, Ss, 890-901

FROM THE EAST AND WEST OPPOSITION TO THE IDEAL WOMAN IN ÖMER SEYFETTIN’S STORY SPRING AND BUTTERFLIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4071
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Tülin ARSEVEN  
ZAFER HANIM VE AŞK-I VATAN’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ

 7/2, Ss, 902-910

THE PLACE OF ZAFER HANIM AND AŞK-I VATAN IN TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4135
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gökay DURMUŞ  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH GAZETECİLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ: BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ

 7/2, Ss, 911-931

AN IMPORTANT EXAMPLE OF HUMOR JOURNALISM IN SECOND CONSTITUTIONAL ERA: THE CASE OF BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4137
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Faruk GÜLER  
CUMHURİYETİN İLK DÖNEM ROMANLARINDA DİN ALGISI

 7/2, Ss, 932-941

RELIGIOUS PERCEPTION IN THE NOVELS OF EARLY PERIOD OF REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4219
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Alev GÜLTÜRK UYSAL  
İSKENDER PALA’NIN ŞAH & SULTAN ROMANINDA “HATA’İ-AŞK-İKTİDAR” ÜÇGENİNİN KAVRAMSAL VE SİMGESEL DÜZLEMDE ÇÖZÜMLENMESİ

 7/2, Ss, 942-955

THE SOLUTION OF THE TRIANGLE OF “MISTAKE- LOVE- RULERSHIP” IN THE CONCEPTUAL AND SYMBOLICAL PLATFORM IN THE SHAH & SULTAN NOVEL OF ISKENDER PALA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4166
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

M. Halil SAĞLAM  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE EİNFÜHLUNG (ÖZDEŞLEYİM) İLİŞKİSİ KURDUĞU TABİAT UNSURLARI

 7/2, Ss, 956-989

NATURAL ELEMENTS TO WHICH NECIP FAZIL KISAKUREK IDENTIFY HİMSELF IN HIS POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4178
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Osman EROĞLU  
SAFVET NEZİHİ’NİN ZAVALLI NECDET ROMANINDA RENK SİMGESELLİĞİ

 7/2, Ss, 990-1003

COLOR SYMBOLISM IN SAFVET NEZIHI’S ZAVALLI NECDET NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4188
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gizem Ece GÖNÜL  
SEVGİ, AŞK, KARANFİL, RAKI VE DİĞERLERİ: “YERÇEKİMLİ KARANFİL” ÇÖZÜMLEMESİNDEN VAROLUŞ SÖZLÜĞÜNE

 7/2, Ss, 1004-1030

COMPASSION, LOVE, CARNATION, RAKI AND OTHERS: FROM THE ANALYSIS OF “THE GRAVITATIONAL CARNATION” TO THE DICTIONARY OF EXISTENTIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4190
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ertuğrul KARAKUŞ  
SOVYET DÖNEMİ “KANONİK EDEBİYAT” ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKMEN EDEBİYATINDA AGAHAN DURDIYEV’İN “KADIN” KONULU İKİ HİKÂYESİ

 7/2, Ss, 1031-1046

TWO STORIES ON “WOMAN” FROM AGAHAN DURDIYEV OF TURKMEN LITERATURE, AS EXAMPLES OF CANONIC LITERATURE IN SOVIET ERA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4185
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Salahaddin BEKKİ  
NASREDDİN HOCA’DAN TEMEL’E TÜRK FIKRALARINDA MİZAH UNSURU OLARAK MÜLEMMA

 7/2, Ss, 1047-1054

MULEMMA AS AN ELEMENT OF HUMOR IN TURKISH JOKES FROM NASREDDIN HODJA TO TEMEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4161
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bahadır GÜNEŞ  
HALK HEKİMLİĞİNE İLGİ ÇEKİCİ BİR ADLANDIRMA: TÜRK’E ÇARE

 7/2, Ss, 1055-1067

AN INTERESTING NAME FOR THE FOLK MEDICINE: CURE FOR TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4209
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Akif ARSLAN - Cüneyt ÇELİK  
AĞRI İL MERKEZİNE BAĞLI OLAN ZİYARET KÖYÜ’NDE BULUNAN ŞEYH ABDULBARİ KÜFREVİ TÜRBESİ ETRAFINDA GELİŞEN ANLATILAR

 7/2, Ss, 1068-1084

THE NARRATIVES THAT WERE TOLD AROUND THE ŞEYH ABDULBARİ KÜFREVİ TOMB LOCATED IN THE VILLAGE OF ZİYARET IN AĞRI PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4164
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Selçuk Kürşad KOCA  
MAKEDONYA’DA YAŞAYAN TÜRK-MAKEDON-ARNAVUT-BOŞNAK TOPLUMLARININ GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE GÖRÜLEN ORTAK KÜLTÜR UNSURLARI

 7/2, Ss, 1085-1103

JOINT CULTURAL ELEMENTS IN TRANSITIONAL PERIODS OF COMMUNITIES LIVING IN MACEDONIA – TURKISH, MACEDONIAN, ALBANIAN AND BOSNIAN EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4216
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Bekir Sıttık KILIÇ - Oğuzhan YILMAZ  
FAKİR BAYKURT’UN MASALLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE MASALLARIN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI

 7/2, Ss, 1104-1125

VALUE EDUCATION IN FAKIR BAYKURT’S TALES AND CONTRIBUTION OF HIS TALES TO TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4155
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kelime ERDAL - Hatice YURTSEVEN YILMAZ  
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ SERİSİNDE OKUL YAŞAMI

 7/2, Ss, 1126-1147

SCHOOL LIFE IN SAFTİRİK GREG’ S DAIRY SERIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4232
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Duygu UÇGUN  
1-5. SINIF “TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA KİTAPLARI”NDAKİ TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNİN PROGRAMDAKİ KAZANIMLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 7/2, Ss, 1148-1160

EVALUATION OF TURKISH COURSE ACTIVITIES IN THE 1-5TH GRADES TURKISH LANGUAGE AND CULTURE WORKBOOKS IN TERMS OF TARGET ACHIEVEMENTS IN THE PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4195
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nevin AKKAYA - Cenan İŞCİ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 7/2, Ss, 1161-1171

THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION FACULTY STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD READING AND THEIR ACHIEVEMENT IN WRITTEN EXPRESSION COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4110
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Esra KARAKUŞ TAYŞİ - Yusuf TAŞKIN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 7/2, Ss, 1172-1189

DEVELOPMENT OF THE WRITING ANXIETY SCALE FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4169
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yasemin KUŞDEMİR - Hatice Kurban - Pınar BULUT  
YAZMA GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN BİR ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ EYLEM ARAŞTIRMASI

 7/2, Ss, 1190-1209

ACTION RESEARCH CONCERNING A STUDENT HAVING DIFFICULTY IN WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4172
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sevilay BULUT - Özlem KANAT SOYSAL - Demet GÜLÇİÇEK  
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAK: SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 7/2, Ss, 1210-1238

BEING A TURKISH LANGUAGE TEACHER OF SYRIAN REFUGEE STUDENTS: CHALLENGES AND ISSUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4179
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Pakize URFALI DADANDI - İbrahim DADANDI - Fatih KOCA  
PISA 2015 TÜRKİYE SONUÇLARINA GÖRE SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER İLE OKUMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 7/2, Ss, 1239-1252

THE RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIECONOMIC FACTORS AND READING LITERACY ACCORDING TO PISA 2015 TURKEY RESULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4200
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Tazegül DEMİR - Şule FIRAT DURDUKOCA  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

 7/2, Ss, 1253-1275

INVESTIGATION OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGIC CONTENT INFORMATION BY VARIOUS VARIABLES OF STUDENTS CONTINUING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION CERTIFICATE PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4173
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Didem AYDOĞAN - Yaşar ÖZBAY  
EVLİLİKTE FEDAKÂRLIK DOYUMUNUN İLİŞKİSEL ÖZGÜNLÜK VE EVLİLİK DOYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 7/2, Ss, 1276-1290

EXAMINATION OF SATISFACTION WITH SACRIFICE IN MARRIAGE IN THE CONTEXT OF RELATIONAL AUTHENTICITY AND MARITAL SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4112
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Mehmet ÖZCAN - Anıl Kadir ERANIL  
MESLEK SEÇİMİ KAPSAMINDA: ANNE BABA TUTUMU VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM

 7/2, Ss, 1291-1304

WITHIN PROFESSION CHOICE: PARENTAL ATTITUDE AND ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4120
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Okan YOLCU - Kerim GÜNDOĞDU - Ruken AKAR VURAL  
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE MİZAH TEMELLİ GELİŞTİRİLEN İÇERİK ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

 7/2, Ss, 1305-1332

A CASE-STUDY ON HUMOR-BASED CONTENT IN SCIENCE LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4210
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Okan YUNGUL  
MÜZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM

 7/2, Ss, 1333-1348

WEB BASED DISTANCE LEARNING IN MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4227
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Erdinç GÜLCÜ  
MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİNDE ERMENİ İSYANLARI (1895)

 7/2, Ss, 1349-1379

ARMENIAN UPRISINGS IN MAMURATULAZIZ PROVINCE (1895)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4215
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sacit UĞUZ  
NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN İLK YARISINDA ERDEMLİ VE ÇEVRESİ YÖRÜKLERİNİN İDARÎ VE DEMOGRAFİK DURUMU

 7/2, Ss, 1380-1392

ACCORDING TO THE CENSUS RECORDS DEMOGRAPHIC AND ADMINISTRATIVE STATUS OF YORUK TRIBES IN ERDEMLI AND ITS SURROUNDINGS IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4239
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Vilayat QULİYEV  
POLŞA TATARLARI AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN (1918-1920) DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ - OLQERD KRİÇİNSKİ

 7/2, Ss, 1393-1404

POLISH TATARS IN THE STATE ADMINSTATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIYAN (1918-1920). OLGIERD KRICHINSKY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4235
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şureddin MEMMEDLİ - Gemze ALKAN  
GÜRCİSTAN'DA TÜRKİYE SEVDALISI BİR ŞAİR: RAFİK HÜMMET

 7/2, Ss, 1405-1415

TURKEY LOVERS OF POET IN GEORGIA: RAFİK HUMMET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4240
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Alev SINAR UĞURLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BİR PSİKİYATRİ PROFESÖRÜNÜN EDEBÎ TECRÜBESİ: BİRAZ ARGO

 7/2, Ss, 1416-1427

LITERARY EXPERIENCE OF A PROFESSOR OF PSYCHIATRY: SOMEWHAT SLANG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4264
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |