• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

4/3 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurdin USEEV  
KAZAKİSTAN’DA BULUNAN KOYTUBEK YAZITINDA KÖKTÜRK YAZISININ ADI GEÇİYOR MU?
ss.860-868
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.520
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
DEDE KORKUT’TA ķanın-ķamın İLE İLGİLİ YAZIM, AKTARMA VE YORUM KARIŞIKLIĞI ÜZERİNE
ss.869-874
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.545
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erol KUYMA  
CEHENNEM VE TAMU KELİMELERİ ÜZERİNE ART ZAMANLI BİR DEĞERLENDİRME
ss.875-888
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.517
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Selma GÜLSEVİN  
-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE
ss.889-898
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.546
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sedat BALYEMEZ  
+CA EKİ, SIFATIN ANLAMINI GÜÇLENDİRİR Mİ?
ss.899-917
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.529
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatma ALBAYRAK  
MOĞOLİSTAN’DA TÜRKLÜK BİLİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ
ss.918-954
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.465
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nergis BİRAY  
TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE OVNUK BÖLEKLER
ss.955-994
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.453
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZI SÖZ VARLIĞININ ALINTI SÖZCÜKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
ss.995-1021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.523
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Rıdvan ÇİTİL  
İSMAİL BEY GASPIRALI’NIN ALİ MERDAN TOPÇUBAŞI’NA YAZDIĞI MEKTUPLAR
ss.1022-1054
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.525
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet İÇLİ  
TÜRK DİLİNDE YAZILMIŞ MENSUR MİHR Ü MÂH HİKÂYESİ
ss.1055-1073
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.530
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ramazan EKİNCİ  
HİLMÎ VE CİDÂL-İ ŞÂH ESʻAD BÂ-VEZÎR ADLI MESNEVİSİ
ss.1074-1112
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.490
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuncay TÜRKBEN  
BATI EDEBİYATINDA TİYATRO ELEŞTİRİSİNİN GENEL SEYRİ
ss.1113-1148
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.514
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Abonoz KÜÇÜK  
GİRESUN YÖRESİ KEMENÇECİLİK GELENEĞİ VE BU BAĞLAMDA ORTAYA ÇIKAN TÜRKÜLERİN İŞLEVLERİ
ss.1149-1165
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.496
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Surur ÇELEPİ  
TEKE YÖRESİ EFSANELERİNİN YARATILMA ESTETİĞİ
ss.1166-1187
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.526
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hatice SEYMEN Mehmet TOK  
İLERİ DÜZEY YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ZORLANDIKLARI KÜLTÜREL DİL UNSURLARININ TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI
ss.1188-1212
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.504
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsa YILMAZ İzzet ŞEREF  
ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA SESLETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ŞİİRDEN YARARLANMA
ss.1213-1228
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.542
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nilüfer SERİN Emine Damla TURAN  
YUNUS EMRE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SETİ’NDE YER ALAN METİNLERİN TÜR, TEMA VE ÖZGÜNLÜK AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.1229-1250
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.544
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nazmi ARSLAN Erhan DURUKAN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE YAZMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.1251-1267
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.533
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Volkan DEMİREL Caner KERİMOĞLU  
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KİP
ss.1268-1289
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.532
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erdost ÖZKAN İsmail KINAY  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ (ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
ss.1290-1301
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.519
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ELBAN  
TARİH EĞİTİMİ VE VATANSEVERLİK ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER
ss.1302-1319
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.495
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih YİĞİT Ahmet Musab KESMECİ  
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE MASAL KULLANIMI
ss.1320-1338
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.505
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mustafa CİHAN  
GIAMBATTISTA VICO: TARİHSEL BİLGİ VE İNSAN DOĞASI SORUNU
ss.1339-1352
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.512
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erdem UÇAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. AYŞEGÜL SERTKAYA’NIN TEZKİRE-İ EVLİYÂ’NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÇEVİRİSİ: ARAP VE UYGUR HARFLİ YAZMALARIN TRANSKRİPSİYONLU METNİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1353-1358
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.518
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bekir BELENKUYU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÖMER ZÜLFE’NİN ŞİİRİN İZİNDE SÖZÜN GÖLGESİNDE ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1359-1365
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.475
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ELEŞTİRİNİN ANATOMİSİ ADLI ESER ÜZERİNE
ss.1366-1381
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.515
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri