Baş Editör(ler)

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi Aralık 2021 Sayısı


Baş Editör(ler)
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ
Editör(ler)
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER
Bursa  2021
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Muhammed Mustafa BAKIR  
HOÍD TAMİR YAZITLARININ İÇERİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE TASNİFİ VE HOÍD TAMİR X YAZITI ÜZERİNE ANLAMLANDIRMA DENEMESİ

 10/4, Ss, 1271-1281

THE CLASSIFICATION Of HOÍD TAMIR INSCRIPTIONS ACCORDING TO CONTENT CHARACTERISTICS AND AN EXPERIMENT ON THE MEANING OF HOÍD TAMIR X INSCRIPTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5400
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Balkıya KASIM - Ahmet BURAN  
ТҮРКІ ТІЛДЕРІНЕ ОРТАҚ БАЙЫРҒЫ ТҮБІРЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖӘНЕ СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

 10/4, Ss, 1282-1294

STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF ANCIENT COMMON ROOTS IN TURKIC LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5399
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Elif AYAN NİZAM  
SÖZÜN GÜCÜ, ŞİİRİN BÜYÜSÜ: DİVAN EDEBİYATINDA SÖZ VE ŞİİRİN KUTSALLIĞI ÜZERİNE

 10/4, Ss, 1295-1314

THE POWER OF THE WORD, THE MAGIC OF POETRY: ON THE SACREDITY OF WORD AND POETRY IN DIVAN LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5402
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Murat Yusuf ÖNEM  
NAZLI ERAY’IN AYIŞIĞI SOFRASI ROMANINDA DERİNLEŞEN MEKÂN

 10/4, Ss, 1315-1327

THE PLACE DEEPING IN THE NAZLI ERAY'S MOONLIGHT TABLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5274
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Çetin ARSLAN  
HASAN YURTOĞLU’NUN WEYSEL PARADOKSU ROMANI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

 10/4, Ss, 1328-1344

AN EVALUATION ABOUT HASAN YURTOĞLU'S WEYSEL PARADOKSU NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5356
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ  
KEMAL ÖZER’İN ŞİİRLERİNDE AŞKIN GÖRÜNÜMLERİ

 10/4, Ss, 1345-1360

REFLECTIONS OF LOVE IN KEMAL OZER'S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5383
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Burak ÇAVUŞ  
ÇAĞDAŞ ÖYKÜDE EŞYANIN KULLANIMI: KİMLİK VE EŞYA BAĞLAMINDA OĞUZ ATAY’IN BEYAZ MANTOLU ADAM VE NAZLI ERAY’IN MONTE KRİSTO ADLI ÖYKÜLERİ

 10/4, Ss, 1361-1370

THE USE OF ARTICLE IN A CONTEMPORARY STORY: OĞUZ ATAY'S BEYAZ MANTOLU ADAM AND NAZLI ERAY'S MONTE KRISTO STORIES IN CONTEXT OF IDENTITY AND ARTICLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5420
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Enser YILMAZ  
METİNSELLİK İLE YAZINSALLIK KAVRAMI VE HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BİR DÜNYANIN AKŞAM RESMİ ÖYKÜSÜNÜN METİNSELLİK İLE YAZINSALLIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

 10/4, Ss, 1371-1392

THE CONCEPT OF TEXTUALITY AND LITERARINESS AND AN INVESTIGATION INTO HASAN ALI TOPTAŞ’S STORY BİR DÜNYANIN AKŞAM RESMİ IN THE CONTEXT OF TEXTUALITY AND LITERARINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5329
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Şakire BALIKÇI - Bedlihan ŞİMDİ  
MARDİN’DE UMAY KÜLTÜ

 10/4, Ss, 1393-1411

UMAY CULT IN MARDIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5354
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Talat Tarık DEMİR - Gürbüz ÇALIŞKAN  
TÜRKÇE EĞİTİMİ ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK YAPILAN DOKTORA TEZLERİNDEKİ EĞİLİMLER

 10/4, Ss, 1412-1429

TRENDS IN DOCTORAL THESIS MADE USING QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN TURKISH EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5401
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Atilla DİLEKÇİ - Halit KARATAY  
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA 21. YÜZYIL BECERİLERİ

 10/4, Ss, 1430-1444

21ST CENTURY SKILLS IN TURKISH TEACHING PROGRAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5407
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Nurşen YILDIRIM  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTABI (5, 6, 7 VE 8. SINIF) ETKİNLİKLERİNİN DİL BECERİLERİNE DAĞILIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 10/4, Ss, 1445-1456

AN INVESTIGATION ON THE DISTRIBUTION OF LANGUAGE SKILLS OF THE MIDDLE SCHOOL TURKISH LANGUAGE BOOK (5, 6, 7 AND 8 GRADE) ACTIVITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5327
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ali Ferhat ÖMEROĞLU - Bilginer ONAN  
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE VARK ÖĞRENME MODELİNE YÖNELİK UYGULAMALARIN BAŞARI, TUTUM VE KALICI ÖĞRENMEYE ETKİSİ

 10/4, Ss, 1457-1476

EFFECT OF APPLICATION OF THE VARK LEARNING MODEL ON ACHIEVEMENT, ATTITUDES AND RETENTION IN GRAMMAR TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5417
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Onur DÖLEK  
KONUŞMA TUTUMUNUN KONUŞMA BAŞARIMINI YORDAMA GÜCÜ

 10/4, Ss, 1477-1492

PREDICTIVE POWER OF SPEAKING ATTITUDE ON SPEAKING PERFORMANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5389
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ayşe BECEL - Tuba KAPLAN ALPTEKİN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

 10/4, Ss, 1493-1506

DETERMINING THE INFORMATION LITERACY LEVEL OF TURKISH TEACHER CANDIDATES: THE CASE OF KILIS 7 ARALIK UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5352
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Ferah BURGUL ADIGÜZEL  
TÜRK FİLMLERİNDE YANSITILAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ İMAJI VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ

 10/4, Ss, 1507-1534

TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHER IMAGE AND LITERATURE TEACHING ON TURKISH MOVIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5358
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Musa GÖK - Semra ALYILMAZ  
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’NUN ŞİİRLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 10/4, Ss, 1535-1550

THE STUDY OF BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU’S POEMS IN TERMS OF VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5409
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Birsel AYBEK - Bilge DESTEGÜLOĞLU  
KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA BULUNAN KARAKTERLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 10/4, Ss, 1551-1565

A REVIEW OF THE CRITICAL THINKING CHARACTERISTICS OF CHARACTERS IN FICTIONAL CHILDREN'S BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5392
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Yasin Mahmut YAKAR - Semra YAZAR  
ÇİZGİ FİLMLERDE YETİŞKİN-ÇOCUK İLİŞKİLERİ

 10/4, Ss, 1566-1579

ADULT-CHILD RELATIONSHIP IN CARTOONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5331
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Türkan ÇELİK  
DİJİTAL HİKÂYE ARAÇLARI KULLANIMI YETKİNLİĞİ ÖLÇEĞİ (DHAKYÖ): ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 10/4, Ss, 1580-1597

DIGITAL STORY TOOLS USAGE COMPETENCE SCALE (DSTUCS): A SCALE DEVELOPMENT STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5372
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Kevser ARSLAN - Aslı GÖRGÜLÜ ARI  
COVİD-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRİM İÇİ EĞİTİME YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 10/4, Ss, 1598-1617

TEACHER OPINIONS ON ONLINE EDUCATION IN THE COVID-19 (CORONAVIRUS) PANDEMIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5351
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Gonca ERİM - Tülün ÖZTÜRK  
ANADOLU TOPRAKLARINDA DAİRE FORMU VE TÜRK SANATINA YANSIMALARI

 10/4, Ss, 1618-1635

CIRCLE IN ANATOLIAN AND ITS REFLECTIONS TO TURKISH ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5333
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Sinan ATEŞ - Abdülkadir ŞANLI  
KÜLTÜR, MODERNLEŞME VE MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA HİLMİ ZİYA ÜLKEN VE TÜRK MODERNLEŞMESİ

 10/4, Ss, 1636-1650

HİLMİ ZİYA ÜLKEN AND TURKISH MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF CULTURE, MODERNIZATION AND NATIONALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5319
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Muhammet YILDIZ - Ahmet EDİ  
1980 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ

 10/4, Ss, 1651-1658

1980 PRESIDENTIAL ELECTION PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5328
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |

Fahri VALEHOĞLU HACILAR  
MASSACRE AGAINST TURKISH-MUSLIM POPULATION IN TIFLIS IN 1905

 10/4, Ss, 1659-1673

1905 YILINDA TİFLİS’TE TÜRK-MÜSLÜMAN NÜFUSA KARŞI KATLİAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5405
Özet | Türkçe Öz| Tam Metin (PDF) |