• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2/2 SayıEditör
Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
Editörden
ss.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.193
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
Karı Çor Tigin Yazıtı
ss.1-61
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.188
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Luo Xin  
Karı Çor Tigin Yazıtının Çincesi ve Karı Çor Tigin’in Şeceresi
ss.62-78
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.187
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuba YALINKILIÇ  
Kül Tigin Yazıtının Çince Metni ve Tercümesi
ss.79-85
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.181
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Osman MERT Fatma ALBAYRAK  
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarının Metinlerinde Ünlülerin Yazımıyla İlgili Karşılaşılan Farklılıklar
ss.86-115
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.191
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
Dede Korkut’un Biricik Teke’sinden Teke Dergisi ve Okuyucularına Bir Arz-ı Hâldir
ss.116-121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.174
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ferhat KARABULUT Gulmira OSPANOVA  
Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Karşılaştırmalı Model Analizi
ss.122-146
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.156
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat YILDIRIM  
Azerbaycan’da Matbuat Hareketlerinin Başlangıcı
ss.147-160
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.163
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Soner SAĞLAM  
Mahtumkulu’nun Tenkidî Şiirleri Üzerine
ss.161-178
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.157
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet Turan TÜRK  
Ünlü Tatar Âlimi Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (2003-2012 Yılları Arası)
ss.179-202
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.180
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
Ahmet Nedim Servet Tör: Türk'ün Destanı
ss.203-218
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.147
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
Mitlerde Büyülü Gerçekçilik Üslûbu
ss.219-230
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.146
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Faruk YILDIRIM Onur ER  
Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme / İzleme Alanı Amaç ve Kazanımlar Boyutunun Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
ss.231-250
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.170
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Akif ARSLAN  
Okuma Becerisi ile İlgili Makalelerde Cinsiyet Değişkeni
ss.251-265
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.153
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Deniz MELANLIOĞLU  
Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma
ss.266-284
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.142
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Recep KAHRAMANOĞLU Yusuf AY  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
ss.285-301
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.149
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Harun ŞAHİN Selma Kaya, Adem Fırat, Ömer Maden, İlksen Oben Eruçar, Alaattin Ceren  
2012-2013 Eğitim- Öğretim Yılında Alan Değiştiren Öğretmenlerin Yeni Alanlarına Yönelik Memnuniyet Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
ss.302-335
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.179
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erdoğan KÖSE  
Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Ders Dışı Etkinliklerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri
ss.336-353
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.151
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Hâcip Böyle Dedi Kutadgu Bilig’den Seçmeler Adlı Eseri Üzerine
ss.354-361
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.185
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri