Son Sayı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi Aralık 2023 Sayısı


Bursa  2023
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Murat AKIN https://doi.org/10.7884/teke.1323585  
ROMA’NIN KURULUŞ MİTİNİN MOZAİK SANATI ÜZERİNDE GÖSTERİMİ VE DİŞİ KURT TASVİRİNİN ARKETİPİ
 12/4,(12/4) , 1496-1520

REPRESENTATION OF THE MYTH OF THE FOUNDATION OF ROME ON MOSAIC ART AND THE ARCHETYPE OF THE SHE-WOLF

Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ÇAM https://doi.org/10.7884/teke.1320711  
MAKAM TÜRBELERİNİN KUTSAL GÜCÜ: HAREZM BÖLGESİ HOCA YUSUF HEMEDÂNÎ MAKAM TÜRBESİ ÖRNEĞİ
 12/4,(12/4) , 1521-1537

THE SACRED POWER OF MAUSOLEUMS: THE CASE OF THE HODJA YUSUF HEMEDÂNÎ MAUSOLEUM IN THE KHWARAZM REGION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ŞİMŞEK Filiz KAYNAK https://doi.org/10.7884/teke.1293393  
HAREZM TÜRKÇESİNDEN ÇAĞATAY TÜRKÇESİNE GEÇİŞ
 12/4,(12/4) , 1538-1571

THE TRANSITION FROM THE KHOREZM TURKISH TO THE CHAGATAI TURKISH LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİRTAŞ Osman KILIÇ https://doi.org/10.7884/teke.1298330  
TOFA TÜRKÇESİNDEKİ RUSÇADAN ALINMA SÖZ VARLIĞI
 12/4,(12/4) , 1572-1591

VOCABULARY TAKEN FROM THE RUSSIAN IN TOFA TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Negizbek ŞABDANALİYEV https://doi.org/10.7884/teke.1373461  
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ HAFTA GÜN İSİMLERİ
 12/4,(12/4) , 1592-1601

NAMES OF THE DAYS OF THE WEEK IN THE KYRGYZ LANGUAGE IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Suqra ALAKBARLİ https://doi.org/10.7884/teke.1362263  
MÜASİR AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ DİLİN PSİXOPOETİK FUNKSİYASI VƏ ÜSLUB MÜXTƏLİFLİYİ
 12/4,(12/4) , 1602-1610

THE PSYCHOPOETIC FUNCTION OF LANGUAGE IN MODERN AZERBAIJAN PROSE AND VARIETY OF STYLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Burhan BARAN https://doi.org/10.7884/teke.1280706  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN BAZI BÜRÜNSEL ÖZELLİKLERİ
 12/4,(12/4) , 1611-1622

SOME PROSODIC FEATURES OF TURKEY TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi ASLAN https://doi.org/10.7884/teke.1282745  
TÜRKÇEDE NEDEN ULAÇLARI: -(y)AcAğI için ve -(y)AcAğIndAn
 12/4,(12/4) , 1623-1643

CAUSATIVE CONVERBS IN TURKISH: -(y)AcAğI için ve -(y)AcAğIndAn

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut TEKŞAN İpek DEMİR https://doi.org/10.7884/teke.1301797  
DİSTOPİK İLK TÜRK ROMANI: YAŞAR KEMAL’İN FİLLER SULTANI İLE KIRMIZI SAKALLI TOPAL KARINCA
 12/4,(12/4) , 1644-1659

THE FIRST DISTOPIC TURKISH NOVEL: YAŞAR KEMAL’S THE SULTAN OF THE ELEMENTS AND THE RED BEARDED LAME ANT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe DEMİRYÜREK Ahmet Fikret KILIÇ https://doi.org/10.7884/teke.1296783  
ÇAĞDAŞ ÇOCUK ŞİİRİNDE DEĞERLERİN KEŞFİ
 12/4,(12/4) , 1660-1683

DISCOVERY OF VALUES IN CONTEMPORARY CHILDREN'S POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek KUTMARAL Hülya KODAN https://doi.org/10.7884/teke.1325829  
EFLATUN CEM GÜNEY MASALLARININ DUYARLIK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
 12/4,(12/4) , 1684-1702

EXAMINATION OF EFLATUN CEM GÜNEY STORY IN THE CONTEXT OF SENSITIVITY EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal Melik DIVARCI Abdullah ŞENGÜL https://doi.org/10.7884/teke.1316485  
HAYAL GÜCÜNÜN İKİ FARKLI YÜZÜ: BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK VE FANTASTİK
 12/4,(12/4) , 1703-1709

TWO DIFFERENT SIDES OF IMAGINATION: MAGICAL REALISM AND FANTASY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fadime AKGÜL Emir Feridun ÇALIŞKAN https://doi.org/10.7884/teke.1405017  
İLKOKUL 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN VE METİNLERE AİT ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ
 12/4,(12/4) , 1710-1737

INVESTIGATION OF READING TEXTS AND ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE TURKISH TEXTBOOKS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekiye YILDIRIM SUNA Ahmet BENZER https://doi.org/10.7884/teke.1286561  
2022 LGS TÜRKÇE SORULARININ PISA OKUMA BECERİLERİ YETERLİLİK DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 12/4,(12/4) , 1738-1754

EXAMINATION OF 2022 LGS TURKISH QUESTIONS IN TERMS OF PISA READING SKILLS QUALIFICATION LEVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekiye ÇAĞIMLAR İbrahim ASLAN https://doi.org/10.7884/teke.1287220  
İLKOKUL 3 ve 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN VATANSEVERLİK DEĞERİNE İLİŞKİN İNCELENMESİ
 12/4,(12/4) , 1755-1774

ANALYSIS AND COMPARISON OF TEXTS IN PRIMARY SCHOOL 3RD AND 4TH GRADE TEXTBOOKS IN TERMS OF PATRIOTISM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma ERDAĞI Aysun EROĞLU https://doi.org/10.7884/teke.1287220  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİJİTAL HİKÂYE OLUŞTURMA DENEYİMLERİ
 12/4,(12/4) , 1775-1791

DIGITAL STORY CREATION EXPERIENCES OF TURKISH TEACHERS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe DURAN YILMAZ https://doi.org/10.7884/teke.1319625  
MÜLTECİ ÇOCUKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ
 12/4,(12/4) , 1792-1806

THE ANALYSIS OF THE GRADUATE THESES RELATED TO REFUGEE CHILDREN IN TÜRKİYE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali GÖKDEMİR Meliha YILMAZ https://doi.org/10.7884/teke.1295981  
EDEBİYAT ÜRÜNLERİNDEN HAREKETLE YAPILAN ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK DERECELİ PUANLAMA ANAHTARININ (DPA) GELİŞTİRİLMESİ
 12/4,(12/4) , 1807-1821

DEVELOPMENT OF A GRADE SCORING KEY (GSK) TO EVALUATE THREE-DIMENSIONAL STUDIES MADE FROM LITERATURE PRODUCTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aybala ÇAYIR Emine BALCI https://doi.org/10.7884/teke.1370860  
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİN YAZMA GÜÇLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ
 12/4,(12/4) , 1822-1832

DETERMINING THE WRITING DIFFICULTIES OF STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GÜRLER Özden DEMİR https://doi.org/10.7884/teke.1365067  
ORTAOKULLARDA OKUL YAŞAM KALİTESİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
 12/4,(12/4) , 1833-1854

INVESTIGATION OF SCHOOL QUALITY OF LIFE IN SECONDARY SCHOOLS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz TOPKAYA Selcen KUMRU, Orçun BOZKURT https://doi.org/10.7884/teke.1327734  
BİREY VE TOPLUM KONULARININ AKTARIMINDA BİR MATERYAL OLARAK EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANLAR
 12/4,(12/4) , 1855-1871

EDUCATIONAL COMICS AS A MATERIAL FOR TRANSFERRING INDIVIDUAL AND SOCIETY ISSUES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Altuğ ORTAKCI https://doi.org/10.7884/teke.1275970  
HALK MUTFAĞINDA KIŞ HAZIRLIĞI: ÇORUM ÖRNEĞİ
 12/4,(12/4) , 1872-1889

WINTER PREPARATION IN THE PUBLIC CUISINE: THE CASE OF ÇORUM

Özet | Abstract | Tam Metin |