• Hızlı Erişim

2/4 SayıEditör
Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
(Kök)Türk Harfli Eski Türk Yazıtlarının Kırgızlar Açısından Önemi
ss.1-26
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.255
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuba YALINKILIÇ  
Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince ve Türkçe Metinlerinin Karşılaştırması
ss.27-47
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.254
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve Anlamlandırma Önerileri
ss.48-60
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.247
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
Dede Korkut Eydür: Kara Tagdan Aşar Olsan Aşıt Versün, Kanlı Sudan Geçer Olsan Geçit Versün!
ss.61-68
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.236
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma Sibel BAYRAKTAR  
Trakya ve Rumeli Türkçesi Ağızlarında İken Zarf Fiilinin İşlevleri
ss.69-83
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.221
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ergin JABLE  
Gilan Türk Ağzında Ses Olayları
ss.84-104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.234
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serpil ERSÖZ  
Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı
ss.105-115
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.235
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
Valeh Hacılar'ın Dilinde Arkaik Sözler
ss.116-130
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.240
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuna BEŞEN DELİCE  
Türkmen Türkçesinde Yalancı Eşdeğerler
ss.131-146
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.246
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine ATMACA  
Litvanya Tatar Türklerine Ait Hamailler ve Nemėžis Köyünde Bulunan İki Hamail
ss.147-180
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.224
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış
ss.181-197
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.183
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
Belâgat Kitaplarında Mürâ’ât-I Nazîr’in (Tenâsüb) Tarif ve Tasnifi
ss.198-205
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.233
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL  
Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Şahısların Dünyası
ss.206-229
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.199
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özkan CİĞA  
Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Düzeltmeler
ss.230-239
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.209
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Caner SOLAK  
Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak: Behçet Necatigil’in Hayal Hanım’ı
ss.240-257
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.217
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe ATEŞ  
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri (İnönü Üniversitesi Örneği)
ss.258-273
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.223
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehtap SOLAK SAĞLAM  
Oyunların Dil Bilgisi Öğretiminde ve Kelime Serveti Etkinliklerindeki Yeri (Yenilenen İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitapları Örneği)
ss.274-285
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.218
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Volkan DEMİREL  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Kelime Öğretiminde Farklı Kelime Gruplarının Kullanımının Etkisi
ss.286-299
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.220
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kemal POLAT Bozkurt KOÇ  
Orta Asya’da Yaşayan Müslümanların Diğer Dinlere Bakışı
ss.300-334
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.239
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Metin ORBAY  
Orhun Yazıtlarına Dokunmak
ss.335-345
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.248
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Osman KABADAYI  
“Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu” 1-2 Kasım 2013 Tarihlerinde Kırşehir’de Düzenlendi
ss.346-352
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.241
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ Cengiz ALYILMAZ  
“Türk Ellerinin Orta Asırlardaki Devlet Geleneği ve Kültürü Çerçevesinde Kırgız Kağanlığı” Adlı Sempozyumun Ardından
ss.353-365
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.256
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Osman MERT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ve “Makaleler - 2 (Seçme Araştırma Ve İncelemeler)” Adlı Eseri Üzerine
ss.366-403
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.257
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Deniz ÇOBANOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Osman Gündüz’ün İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-1918 Yapısal ve Tematik İnceleme Eseri Üzerine
ss.404-410
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.242
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nurşat BİÇER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Murat Özbay’ın Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırma ve İncelemeler Adlı Eseri Üzerine
ss.411-417
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.243
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yaqub MAHMUDOV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fəxri Valehoğlunun Tiflis Quberniyasinda Azərbaycanlilara Qarşi 1905-Ci Il Kütləvi Qirğinlari Kitabı
ss.418-423
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.249
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri