• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2/4 SayıEditör
Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
(Kök)Türk Harfli Eski Türk Yazıtlarının Kırgızlar Açısından Önemi
ss.1-26
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.255
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuba YALINKILIÇ  
Bir Dönemin İki Farklı Anlatımı - Kül Tigin Yazıtının Çince ve Türkçe Metinlerinin Karşılaştırması
ss.27-47
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.254
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
Talas Yazıtlarında Geçen Bazı Kelimelerle İlgili Okuma ve Anlamlandırma Önerileri
ss.48-60
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.247
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
Dede Korkut Eydür: Kara Tagdan Aşar Olsan Aşıt Versün, Kanlı Sudan Geçer Olsan Geçit Versün!
ss.61-68
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.236
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatma Sibel BAYRAKTAR  
Trakya ve Rumeli Türkçesi Ağızlarında İken Zarf Fiilinin İşlevleri
ss.69-83
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.221
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ergin JABLE  
Gilan Türk Ağzında Ses Olayları
ss.84-104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.234
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serpil ERSÖZ  
Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı
ss.105-115
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.235
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
Valeh Hacılar'ın Dilinde Arkaik Sözler
ss.116-130
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.240
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuna BEŞEN DELİCE  
Türkmen Türkçesinde Yalancı Eşdeğerler
ss.131-146
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.246
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emine ATMACA  
Litvanya Tatar Türklerine Ait Hamailler ve Nemėžis Köyünde Bulunan İki Hamail
ss.147-180
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.224
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış
ss.181-197
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.183
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
Belâgat Kitaplarında Mürâ’ât-I Nazîr’in (Tenâsüb) Tarif ve Tasnifi
ss.198-205
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.233
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL  
Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Şahısların Dünyası
ss.206-229
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.199
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Özkan CİĞA  
Süheyl ü Nev-Bahâr Üzerine Düzeltmeler
ss.230-239
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.209
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Caner SOLAK  
Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak: Behçet Necatigil’in Hayal Hanım’ı
ss.240-257
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.217
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ayşe ATEŞ  
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Stratejileri Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri (İnönü Üniversitesi Örneği)
ss.258-273
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.223
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehtap SOLAK SAĞLAM  
Oyunların Dil Bilgisi Öğretiminde ve Kelime Serveti Etkinliklerindeki Yeri (Yenilenen İlköğretim 5. Sınıf Ders Kitapları Örneği)
ss.274-285
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.218
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Volkan DEMİREL  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Kelime Öğretiminde Farklı Kelime Gruplarının Kullanımının Etkisi
ss.286-299
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.220
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kemal POLAT Bozkurt KOÇ  
Orta Asya’da Yaşayan Müslümanların Diğer Dinlere Bakışı
ss.300-334
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.239
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Metin ORBAY  
Orhun Yazıtlarına Dokunmak
ss.335-345
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.248
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Osman KABADAYI  
“Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu” 1-2 Kasım 2013 Tarihlerinde Kırşehir’de Düzenlendi
ss.346-352
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.241
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ Cengiz ALYILMAZ  
“Türk Ellerinin Orta Asırlardaki Devlet Geleneği ve Kültürü Çerçevesinde Kırgız Kağanlığı” Adlı Sempozyumun Ardından
ss.353-365
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.256
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Osman MERT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya ve “Makaleler - 2 (Seçme Araştırma Ve İncelemeler)” Adlı Eseri Üzerine
ss.366-403
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.257
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Deniz ÇOBANOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Osman Gündüz’ün İkinci Meşrutiyet Romanı 1908-1918 Yapısal ve Tematik İnceleme Eseri Üzerine
ss.404-410
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.242
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurşat BİÇER  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Murat Özbay’ın Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırma ve İncelemeler Adlı Eseri Üzerine
ss.411-417
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.243
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yaqub MAHMUDOV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fəxri Valehoğlunun Tiflis Quberniyasinda Azərbaycanlilara Qarşi 1905-Ci Il Kütləvi Qirğinlari Kitabı
ss.418-423
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.249
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri