• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

3 SayıEditör
Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Osman MERT - Erhan DURUKAN

Erzurum  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLevent ALYAP  
(Kök) Türk Tipografisinin Yazılı Eserlerde Font Olarak Kullanımında Görsel Sanatlar Destekli Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve Karabalgasun I Yazıtı Üzerine Font (Alyılmaz.Ttf) Denemesi
ss.1-15
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.82
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Önder ÇAĞIRAN  
Köktürk Türkçesindeki Bir Çift Ünsüz İşareti Üzerine
ss.16-22
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.74
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Çiğdem TOPÇU  
Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+Lıg> -(A/I)Glı(G) Eki
ss.23-39
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.77
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muzaffer GÜRSOY  
Doğu Kazakistan Tarbagatay Yamacındaki Şilikti Baygetöbe Kurganı
ss.40-54
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.81
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muhammet KEMALOĞLU  
Terekeme - Karapapak Türkleri Yerleşim Alanları
ss.55-81
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.68
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sedat BALYEMEZ  
Dede Korkut’taki Tartışmalı Kelimeler (Dresden Nüshası) Üzerine Bir Karşılaştırmalı Dizin Denemesi
ss.82-117
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.71
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÖKŞEN  
Âşık Şenlik’in İşgal Yıllarında Söylediği Koçaklama ve Destanların Halk Üzerindeki Etkisi
ss.118-135
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.64
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Süleyman Kaan YALÇIN Remzi ÇALIŞIR  
Elazığ Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme
ss.136-157
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.57
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Behice VARIŞOĞLU İzzet ŞEREF  
İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri
ss.158-173
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.47
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM Nur Humeyra Özdemir Erem  
Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Başlıklarına ve Özetlerine Eleştirel Bir Bakış
ss.174-186
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.69
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Akif ARSLAN  
Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
ss.187-202
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.67
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emel KAMACI Erhan DURUKAN  
Araştırma Görevlilerinin Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Trabzon Örneği)
ss.203-215
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.72
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Safiye SARICI BULUT  
Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri
ss.216-238
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.73
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sıddık BAKIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Batı’da Doğu’yu, Doğu’da Batı’yı Anlatan Adam: Eğitimci, Akademisyen Kâmil Aydın ve Eserleri Üzerine
ss.239-261
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.78
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurbakhyt JARBOLD  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbrahim Terzioğlu ve Kervancı
ss.262-270
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.76
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri