• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

9/4 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuammer ŞEHİTOĞLU  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ’NDE BUDİST ÇEVREYE AİT “MAYTRISİMİT” ADLI ESERDE GEÇEN “UKMIŞ / UKMAK KERGEK, KÖRÜNÇ VE KÜSENÇİG KÖRÜNÇ” KAVRAM İŞARETLERİ
ss.1337-1347
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5177
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Adem MASATTAŞ  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE HALK HEKİMLİĞİ BÜYÜSEL VE RASYONEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
ss.1348-1358
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4837
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aynur SEFERLİ  
NURMƏHƏMMƏD ƏNDƏLİBİN “ZEYNƏL ƏRƏB” DASTANI VƏ ONUN İDEYA-MƏZMUN VƏ ŞƏKİL-ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ss.1359-1370
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5128
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yeter TORUN ÖĞRETMEN  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ÜR- (<ÜDÜR-) FİİLİ ve FİİL-TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN GÖRÜNÜMLERİ
ss.1371-1380
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5167
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Saleh JARADAT  
ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN SERVET-İ FÜNUN’DA YAYIMLADIĞI KAMUS-I TÜRKÎ VE KAMUS-I ARABÎ ADLI MAKALE VE ONUN SÖZLÜKÇÜLÜK ANLAYIŞI
ss.1381-1394
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4797
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih ÇELİK  
KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE “AK” RENGİNİN KAVRAMLAŞMASI VE ANLAM ALANLARI
ss.1395-1410
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5114
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elçin İBRAHİMOV  
AZERBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN DİL SİYASƏTİ
ss.1411-1424
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5132
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ruken KARADUMAN - Soner İŞİMTEKİN  
FUZÛLÎ’NİN BİR MURABBASININ METİNDİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
ss.1425-1441
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5169
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
BOSTANZADE MUHAMMED EFENDİ’NİN MANZUM KAHVE FETVASI -TENKİTLİ METİN-
ss.1442-1453
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5186
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emre VURAL  
SÜHAN MEYDANINDA İKİ KEMÂNKEŞ: NEFÎ VE NEVÎZÂDE ATÂYÎ
ss.1454-1471
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4827
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İlker AYDIN  
SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROZALYA ANA ADLI HİKÂYESİNDE EŞDİZİMSEL ÖRÜNTÜ GÖRÜNÜMLERİ VE KELİMELERİN DUYGU DEĞERİ ÜZERİNE
ss.1472-1488
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5124
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL  
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BİR GÜLÜŞÜN KİMLİĞİ ÖYKÜSÜNDE ANLATIM VE ANLATICI
ss.1489-1502
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5139
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ali Fuat ARICI - Yusuf GÜNAYDIN  
MİLLÎ KİMLİĞİN İNŞASINDA BİR MODEL OLARAK KÂZIM KARABEKİR’İN ÇOCUK OYUNLARI
ss.1503-1518
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5194
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cevdet AVCI  
KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI: BARAK ODASI VE GELENEĞİ
ss.1519-1533
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5170
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Taner TURAN - Cengiz GÖKŞEN  
EPİK DESTAN GELENEĞİ BAĞLAMINDA NAZIM HİKMET’İN KUVÂYİ MİLLİYE DESTANINI OKUMAK
ss.1534-1556
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5174
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kayhan İNAN  
KUŞAK DEĞİŞKENİ AÇISINDAN KIRGIZİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİNDE İKİ DİLLİLİK, DİL SEÇİMİ VE DİL BAĞLILIĞI
ss.1557-1580
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4832
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Esra Nur TİRYAKİ - İbrahim OĞRAŞ  
TÜRKÇE DERSİNİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
ss.1581-1601
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5171
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bayram ÖZBAL  
KENDİ KENDİNE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİ DERS KİTAPLARI
ss.1602-1615
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5133
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gülşen YILMAZ - Nagihan TEPE  
YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN OKUTMANLARIN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ALGILARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
ss.1616-1633
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5165
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erkan ÇER  
DEMOKRATİK KÜLTÜR BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN SORUMLULUKLARI
ss.1634-1645
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4841
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hulusi GEÇGEL - Fatih KANA - Yağmur Yankı VATANSEVER - Filiz ÇALIK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK BOYUTLU 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ
ss.1646-1669
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5166
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ebru BOZPOLAT - Hatice YILDIZ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ss.1670-1696
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5199
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman GÜNDÜZ - Sezgin DEMİR  
DİNLEME STRATEJİLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE DAİR TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
ss.1697-1719
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5161
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet AKBABAOĞLU - Nil DUBAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ, OKUMA MOTİVASYONLARI VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI
ss.1720-1740
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4846
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Vahit Ağa YILDIZ - Adnan TAŞGIN  
ÖĞRETMEN MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.1741-1754
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4828
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ali Çağatay KILINÇ - Osman KARAHALİLÖZ - Fatih BEKTAŞ  
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK: ÖĞRETMEN DENEYİMLERİ ÜZERİNDEN FENOMENOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME
ss.1755-1774
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4829
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sıddıka Nur KANDEMİR - Eray EĞMİR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE AKADEMİK ÖZYETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.1775-1798
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4835
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serkan KOŞAR - Fatih ASLAN  
İLKOKUL VE ORTAOKULA DEVAM EDEN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARINA YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
ss.1799-1831
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5162
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ - Ahmet KARAKAŞ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1832-1851
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4779
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gülnara GOCA MEMMEDLİ  
AHISKA TÜRKLERİNİN EĞİTİM TARİHİ: PEDAGOJİK TEKNİKUMLAR
ss.1852-1860
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5168
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mustafa ŞAHİN  
APOLLONIA AD RHYNDACUM’DAN BİR APLİK SERAMİK PARÇASI
ss.1861-1873
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5130
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hüsnü GENÇ - Ahmet Cuneydi HAS  
ERZURUM’UN TORTUM İLÇESİ KİREÇLİ MAHALLESİNDE BULUNAN DAMGALI (TAMGA) MEZARTAŞI
ss.1874-1885
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5197
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri