• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

4/2 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTsend BATTULGA  
MOĞOLİSTAN'DAKİ UYGUR HARFLİ YAZITLAR
ss.503-520
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.454
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
DEDE KORKUT’TA İKİ YAZIM YANLIŞI İLE İLGİLİ İKİ TAMİR TEKLİFİ
ss.521-525
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.492
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
BİR MUAMMA VE LUGAZ METNİ HAKKINDA
ss.526-545
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.456
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gökhan ÖLKER  
TARİHİ BELLİ OLMAYAN ESKİ ANADOLU TÜRÇESİ METİNLERİNİN TARİHLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR KISTAS: “et-/it-” ve “kıl-” Fiillerinin Kullanım Sıklığı
ss.546-563
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.478
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İmdat DEMİR  
il-, èlt-, ilen- FİİLLERİ VE BU FİİLLERDEN TÜRETİLEN KELİMELER ÜZERİNE
ss.564-583
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.468
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Vesile ALBAYRAK SAK  
NÂBÎ’NİN HAYRİYYE’SİNDE HZ. PEYGAMBER
ss.584-598
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.429
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nazire ERBAY  
ŞEYH GALİP’İN ŞARKILARINDAKİ SEN VE BEN KAVRAMLARI ÜZERİNE BİR OKUMA
ss.599-615
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.442
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÇOLAK  
SEYYÎD VEHBÎ’NİN MANZUM HADİS-İ ERBA’İN TERCÜMESİ
ss.616-633
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.459
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZDEMİR  
BALKAN SAVAŞLARININ ÇOCUK OYUNLARINA YANSIMASI “ÇOCUK DUYGUSU” DERGİSİ ÖRNEĞİ
ss.634-657
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.463
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat YILDIRIM  
MOLLA NESREDDİN DERGİSİ VE TÜRKİYE
ss.658-666
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.472
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Alla NAROZYA  
MAR BAYCİEV DRAMATÜRJİSİNDE MELODRAM TÜRÜNÜN POETİKASI
ss.667-683
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.493
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bayan KERİMBEKOVA Gaziza OTARBAYEVA  
GÜNÜMÜZ KAZAK ŞİİRİNDEKİ MİTOLOJİK METAMORFOZUN MİLLÎ VE BİLİŞSEL ÖZELLİKLER
ss.684-699
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.443
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARAMAN  
UYGUR ŞAİR BOĞDA ABDULLA
ss.700-716
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.498
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Songül ÇEK  
TÜRK HALK NİNNİLERİNDE KADIN DİLİNE AİT METAFORLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.717-732
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.437
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yegane M. EYVAZOVA  
MÜZEAL FENOMEN OLARAK FOLKLOR
ss.733-737
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.486
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

M.Emir İLHAN  
FOLKLORİK BAĞLAMDA ANLATI: GELENEK, DİL VE YORUM
ss.738-747
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.494
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN Ömür DİNCEL, Aslı MADEN  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARI
ss.748-769
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.488
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmail Hakan AKGÜN  
YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK AKADEMİK BAŞARILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.770-782
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.480
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bozkurt KOÇ Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK, KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ, KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARI VE İLETİŞİM BECERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
ss.783-799
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.491
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bekir GÜZEL Ozan SELCİK  
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN TOPLUMDAKİ KADIN ALGISINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR NİTEL ÇALIŞMA ÖRNEĞİ
ss.800-813
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.502
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Vefa GULİYEVA  
ERMƏNİLƏRİN AZƏRBAYCAN XALQINA QARŞI TÖRƏTDİYİ MƏNƏVİ GENOSİD
ss.814-821
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.473
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuncer GÜLENSOY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ
ss.822-825
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.511
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Melike UÇAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YRD. DOÇ. DR. HACER TOKYÜREK’İN ALTUN YARUK SUDUR IV. TEGZİNÇ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.826-836
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.499
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Abdullah MERT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOÇ. DR. HATİCE ŞİRİN USER’İN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK YAZI SİSTEMLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.837-841
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.457
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İzzet ŞEREF  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK DİLİ DERGİSİ ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI ÖZEL SAYISI ÜZERİNE
ss.842-847
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.501
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Özdemir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MEŞALE ADLI ESER ÜZERİNE
ss.848-851
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.503
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Parvana BAYRAM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ÖYKÜLERİ HÜZÜNLE SARMALAMAK
ss.852-859
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.438
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri