• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

4/1 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman MERT Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
ORHUN YAZITLARINDA BOYLARI BİR ARAYA GETİRME ÇABALARI
ss.1-15
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.440
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aydar MİRKAMAL  
KÜLTEGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ İDİ O(O)QS(U)Z SÖZÜ ÜZERİNE
ss.16-24
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.387
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
YENİSEY YAZITLARINDAKİ ERKEK KİŞİ ADLARINDA GEÇEN KELİMELERE GÖRE ESKİ TÜRK ERKEĞİ
ss.25-38
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.425
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN ajlaŋ KELİMESİNİN DAHHÂK İLE NE İLGİSİ VAR?
ss.39-44
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.395
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim ŞAHİN  
TÜRK DİLİNDE RENK ADI +mAn SİSTEMİ VE {mAn} EKİNİN KÖKENİNE DAİR
ss.45-68
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.384
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
“TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI”NA DOĞRU
ss.69-76
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.447
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ
ss.77-85
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.446
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erdal BAY Servet DEMİR Osman MERT  
KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ss.86-97
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.452
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zeynel ÖZLÜ  
KIRGIZ ADI VE İNANÇLARI İLE İLGİLİ BAZI BULGULARIN TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI BAĞLAMINDA ÖNEMİ
ss.98-104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.418
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kaliya KULALİYEVA  
MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI
ss.105-121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.412
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tilek ŞARŞENBEK UULU  
MANAS DESTANI'NDAKİ BAZI SAYI YAPILARI VE SAYI İSİMLERİ ÜZERİNE
ss.122-137
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.431
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN  
KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ SÖZ VARLIĞI BENZERLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.138-168
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.379
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
HATIRALAR IŞIĞINDA CENGİZ AYTMATOV VE ESERLERİ
ss.169-188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.362
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gülnar Bozımbaykızı SAİGY  
AHMET BAYTURSINOĞLU VE KAZAK CEDİTÇİLİĞİ
ss.189-193
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.403
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emine ATMACA Ö. Faruk KRAL  
KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ İKİLEMELERİN SINIFLANDIRILMASI
ss.194-213
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.408
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yusuf AZMUN  
ATOGLANMY YA-DA ÇAPYKSUWAR? TÜRKMEN AT MEDENIYETI BILEN BAGLANYŞYKLY SÖZ
ss.214-235
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.398
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nergiz İSMAYİLOVA  
XIX - XX. YÜZYILLARDA NAHÇIVAN EDEBİYATINDA DOĞU ETKİLERİ
ss.236-243
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.428
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Lale HASANOVA  
MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ
ss.244-256
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.415
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sinan DİNÇ  
TÜRKÇE İLE RUSÇADA BENZER BİÇİM VE İŞLEVDEKİ BİR EK
ss.257-264
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.392
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bedri SARICA  
AKÇİK / AHÇİK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE
ss.265-277
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.405
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Adile YILMAZ Mazhar BAL  
DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE YANSITICI ROL
ss.278-293
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.421
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Onur ER  
EL-KAVÂNÎNÜ'L-KÜLLİYYE Lİ-ZABTİ'L-LÜGATİ'T-TÜRKİYYE’DE YER ALAN KÜLTÜREL ÖGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.294-304
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.374
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hakan İSKENDER Fadime YİĞİT Rukiye BEKTAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.305-327
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.414
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ Nurşat BİÇER İsmail ÇOBAN  
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ss.328-338
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.439
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurbübü ASİPOVA  
MADANİYATTAR KESİLİŞİNDE BİLİM BERÜÜ MASELELERİ CANA ALARDIN ÇEÇİLİŞİ
ss.339-348
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.411
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emrah BOYLU Önder ÇANGAL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.349-368
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.422
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bozkurt KOÇ Yüksel TERZİ Aysu GÜL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.369-390
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.430
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sinan KOÇYİĞİT  
ANASINIFLARINDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN-REHBER ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
ss.391-415
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.409
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim UYDAŞ Salih Zeki GENÇ  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.416-429
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.396
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
SULTAN VELED’İN ORUÇ KASİDESİNE BİR ŞERH: AHMED REMZİ DEDE’NİN TUHFETÜ’S-SÂ’İMÎN’İ
ss.430-442
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.390
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hatice ÇELİK  
BENDİ MUSTAFA BABA DİVANI’NDA EDEBÎ TÜR VE TARZLAR
ss.443-464
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.364
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
BATTAL GAZİ DESTANI’NDA GÖNDERGELER VE ANIŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.465-490
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.432
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emrah GÜLÜM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BEŞİR AYVAZOĞLU’NUN AŞK ESTETİĞİ KİTABI ÜZERİNE
ss.491-497
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.371
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İzzet ŞEREF  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK’İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.498-502
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.451
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri