• Hızlı Erişim

4/1 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOsman MERT Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
ORHUN YAZITLARINDA BOYLARI BİR ARAYA GETİRME ÇABALARI
ss.1-15
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.440
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aydar MİRKAMAL  
KÜLTEGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARINDAKİ İDİ O(O)QS(U)Z SÖZÜ ÜZERİNE
ss.16-24
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.387
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
YENİSEY YAZITLARINDAKİ ERKEK KİŞİ ADLARINDA GEÇEN KELİMELERE GÖRE ESKİ TÜRK ERKEĞİ
ss.25-38
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.425
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Galip GÜNER  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN ajlaŋ KELİMESİNİN DAHHÂK İLE NE İLGİSİ VAR?
ss.39-44
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.395
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim ŞAHİN  
TÜRK DİLİNDE RENK ADI +mAn SİSTEMİ VE {mAn} EKİNİN KÖKENİNE DAİR
ss.45-68
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.384
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
“TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI”NA DOĞRU
ss.69-76
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.447
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI PROJESİ
ss.77-85
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.446
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdal BAY Servet DEMİR Osman MERT  
KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI DERS PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ss.86-97
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.452
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynel ÖZLÜ  
KIRGIZ ADI VE İNANÇLARI İLE İLGİLİ BAZI BULGULARIN TÜRK DÜNYASI VATANDAŞLIĞI BAĞLAMINDA ÖNEMİ
ss.98-104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.418
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kaliya KULALİYEVA  
MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI
ss.105-121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.412
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tilek ŞARŞENBEK UULU  
MANAS DESTANI'NDAKİ BAZI SAYI YAPILARI VE SAYI İSİMLERİ ÜZERİNE
ss.122-137
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.431
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN  
KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ SÖZ VARLIĞI BENZERLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.138-168
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.379
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
HATIRALAR IŞIĞINDA CENGİZ AYTMATOV VE ESERLERİ
ss.169-188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.362
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülnar Bozımbaykızı SAİGY  
AHMET BAYTURSINOĞLU VE KAZAK CEDİTÇİLİĞİ
ss.189-193
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.403
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine ATMACA Ö. Faruk KRAL  
KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ İKİLEMELERİN SINIFLANDIRILMASI
ss.194-213
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.408
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yusuf AZMUN  
ATOGLANMY YA-DA ÇAPYKSUWAR? TÜRKMEN AT MEDENIYETI BILEN BAGLANYŞYKLY SÖZ
ss.214-235
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.398
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nergiz İSMAYİLOVA  
XIX - XX. YÜZYILLARDA NAHÇIVAN EDEBİYATINDA DOĞU ETKİLERİ
ss.236-243
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.428
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Lale HASANOVA  
MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ
ss.244-256
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.415
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sinan DİNÇ  
TÜRKÇE İLE RUSÇADA BENZER BİÇİM VE İŞLEVDEKİ BİR EK
ss.257-264
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.392
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bedri SARICA  
AKÇİK / AHÇİK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE
ss.265-277
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.405
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adile YILMAZ Mazhar BAL  
DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE YANSITICI ROL
ss.278-293
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.421
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Onur ER  
EL-KAVÂNÎNÜ'L-KÜLLİYYE Lİ-ZABTİ'L-LÜGATİ'T-TÜRKİYYE’DE YER ALAN KÜLTÜREL ÖGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.294-304
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.374
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan İSKENDER Fadime YİĞİT Rukiye BEKTAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.305-327
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.414
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ Nurşat BİÇER İsmail ÇOBAN  
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ss.328-338
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.439
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nurbübü ASİPOVA  
MADANİYATTAR KESİLİŞİNDE BİLİM BERÜÜ MASELELERİ CANA ALARDIN ÇEÇİLİŞİ
ss.339-348
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.411
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emrah BOYLU Önder ÇANGAL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN BOSNA-HERSEKLİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.349-368
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.422
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bozkurt KOÇ Yüksel TERZİ Aysu GÜL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.369-390
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.430
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sinan KOÇYİĞİT  
ANASINIFLARINDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN-REHBER ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
ss.391-415
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.409
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim UYDAŞ Salih Zeki GENÇ  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.416-429
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.396
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
SULTAN VELED’İN ORUÇ KASİDESİNE BİR ŞERH: AHMED REMZİ DEDE’NİN TUHFETÜ’S-SÂ’İMÎN’İ
ss.430-442
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.390
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice ÇELİK  
BENDİ MUSTAFA BABA DİVANI’NDA EDEBÎ TÜR VE TARZLAR
ss.443-464
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.364
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
BATTAL GAZİ DESTANI’NDA GÖNDERGELER VE ANIŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.465-490
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.432
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emrah GÜLÜM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BEŞİR AYVAZOĞLU’NUN AŞK ESTETİĞİ KİTABI ÜZERİNE
ss.491-497
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.371
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İzzet ŞEREF  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK’İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.498-502
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.451
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri