• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

4/4 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYaşar ŞİMŞEK Osman Fikri SERTKAYA  
HOREZM TÜRKÇESİ İLE YAPILAN KUR’ÂN TERCÜMELERİNDEN MEŞHED NÜSHASI ÜZERİNE İLK BİLGİLER - I
ss.1382-1412
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.547
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
DEDE KORKUT KİTABINDAKİ BİR SÖZCÜKTEN (BOY) HAREKETLE “BO, BU, ABO, ABU…” SESLENME ÖGELERİNİN YAPISI
ss.1413-1424
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.560
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuba YALINKILIÇ  
YENİSEY YAZITLARI ARASINDA BİR ÇİN AYNASI: E 77
ss.1425-1432
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.543
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kuban SEÇKİN  
IRK BİTİG: TOPLUMSAL İYİ VE TOPLUMSAL KÖTÜNÜN İNŞASINDA İDEOLOJİK BİR FAL KİTABI
ss.1433-1450
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.556
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Abdrasul ISAKOV  
TÜRKİYADA “MANAS” EPOSU BOYUNÇA BASILGAN EMGEKTERDİN BİBLİOGRAFYASI (1934 - 2014)
ss.1451-1479
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.485
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇAKMAK  
TARIM HAVZASI ABDALLARININ GİZLİ DİLİ: EYNUCA
ss.1480-1499
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.549
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Abdullah ELCAN  
KAŞKAY TÜRKÇESİNDE İYELİK BİLDİREN YÜKLEMLEMELER
ss.1500-1512
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.550
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muammer DOĞAN  
YUNUS EMRE DİVANI’NDAKİ SÖZ VARLIĞININ AKSARAY İLİ AĞIZLARINDAKİ İZLERİ
ss.1513-1523
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.548
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Suat DONUK  
ÂŞIK ÇELEBİ’NİN ARAPÇA, NEV‘ÎZÂDE ATÂYÎ’NİN TÜRKÇE ŞAKÂİKU’N-NU‘MÂNİYYE ZEYLİNDEKİ ORTAK BİYOGRAFİLERİN MUKAYESESİ
ss.1524-1560
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.554
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cüneyt AKIN  
CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE VİCDAN
ss.1561-1567
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.524
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şureddin MEMMEDLİ  
VALEH HACILAR'IN “KARAPAPAK ELLERİ” ŞİİRİNDEN YOLA ÇIKMAKLA GÜRCİSTAN'DAKİ TÜRKLERİN TANITIMI
ss.1568-1580
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.552
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yavuz Sinan ULU  
TURFANDA MI YOKSA TURFA MI ve YENİ TURAN ROMANLARI ÖRNEĞİNDE TANZİMAT ve MEŞRUTİYET AYDINI
ss.1581-1606
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.551
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

M. Fatih KANTER  
ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI BAĞLAMINDA KADINLAR
ss.1607-1615
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.568
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yelda KÖKÇÜ  
İLK DÖNEM ÇOCUK ŞİİR KİTAPLARININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
ss.1616-1638
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.510
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÖKŞEN  
ÂŞIK VEYSEL ŞAHBAZOĞLU’NUN (VEYSEL DENİZ) CEZAEVİ GÜNLERİNİN ŞİİRLERİNE YANSIMASI
ss.1639-1656
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.528
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sezgin DEMİR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUM VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.1657-1671
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.531
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Birsel AYBEK Serkan ASLAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.1672-1683
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.564
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serap YÜKRÜK Sıtkı AKARSU  
İLKOKUL(1-4) MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞARKILARIN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
ss.1684-1707
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.573
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ersin SAĞLAM Salih Zeki GENÇ  
İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ
ss.1708-1728
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.507
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şule ÇÖLBAY Ümit SORMAZ  
KONYA'DA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE YAPILAN YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI
ss.1729-1736
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.508
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sıddık BAKIR Bahattin ŞİMŞEK  
“ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: TÜRK DİLLİLERE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ” ADLI SEMPOZYUMUN ARDINDAN
ss.1737-1749
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.576
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muazzez İlmiye ÇIĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ’NDEN SÜMERLERE
ss.1750-1754
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.581
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emrah GÜLÜM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: HAROLD BLOOM - ETKİLENME ENDİŞESİ: BİR ŞİİR TEORİSİ
ss.1755-1781
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.534
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih ODUNKIRAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DR. EMEK ÜŞENMEZ’İN MODERN ÖZBEK TÜRKÇESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1782-1785
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.565
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

M. Selda KARAŞLAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOÇ. DR. AKARTÜRK KARAHAN’IN ESKİ UYGURCADA BAĞLAÇLAR ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1786-1789
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.572
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri