• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

7/3 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
ESKİ TÜRK YAZITLARI’NDAN ADANA’DAKİ KİTAP ANITI’NA
ss.1428-1443
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4320
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gülhan al TÜRK  
KİTĀBU BULĠATU’L-MUŞTĀḲ FÌ LUĠATİ’T-TÜRK WE’L-KIFÇĀḲ SÖZLÜĞÜNÜN İÇERİĞİ VE ESERDEKİ ALINTI KELİMELER
ss.1444-1455
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4217
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emre Berkan YENİ  
ŞECERE-İ HAREZMŞÂHÎ’NİN YAZIM VE SES ÖZELLİKLERİ
ss.1456-1471
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4307
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
FETHALİ KAÇAR’IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNÜN SÖZCÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1472-1499
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4277
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şükrü BAŞTÜRK  
GÖNENLİ YAHYA b. BAHŞÎ’NİN MEVLİD'İ VE SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
ss.1500-1537
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4281
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hatice ŞAHİN - Zhamila ARZYBAEVA  
RENK ADLARININ PEKİŞTİRME İŞLEVİNE DAİR (KIRGIZ TÜRKÇESİ BAĞLAMINDA
ss.1538-1557
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4311
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Neşe HARBALİOĞLU  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ GÖRE EDATI İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDEKİ KÖRE EDATINA DAİR
ss.1558-1572
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4275
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muharrem ÖZDEN  
BATI TRAKYA - İSKEÇE VE GÜMÜLCİNE AĞIZLARINDA İKEN ZARF FİİL EKİNİN KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE
ss.1573-1591
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4221
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erdoğan BOZ  
TÜRK DİL BİLGİSİ TERMİNOLOJİSİNDE ÇOK TERİMLİLİK (ÇOK ADLILIK) SORUNU
ss.1592-1603
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4294
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Göksel SERT  
ESKİŞEHİR İLİ YÖRÜK AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
ss.1604-1623
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4312
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serdal KARA  
TAMLAYAN AD DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.1624-1642
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4236
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muharrem YILDIZ  
İŞLEVSEL BAĞLAMDA KATMERLİ ÇATI KAVRAMI
ss.1643-1659
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4238
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kadri Hüsnü YILMAZ  
DİVAN ŞAİRLERİNİN MEYDAN OKUMALARI VE KENDİ ŞİİRLERİNE NAZİRE İSTEKLERİ
ss.1660-1678
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4206
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serhan ALKAN İSPİRLİ  
ŞAİR, HATTAT, MÜZEHHİB BİR SULTAN: “PADİŞAH HATUN”
ss.1679-1695
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4242
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk GÜLER  
ENVERÎ DÎVÂNI’NIN MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’DE BULUNAN BİR NÜSHASI ÜZERİNE
ss.1696-1712
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4244
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
MEANINGLESSNESS OF LIFE IN THE WORKS NAMED WAITING FOR GODOT AND CLINTON GODSON
ss.1713-1728
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4156
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Safiye KARABABA  
GOGOL’UN “PALTO” VE KAFKA’NIN “DÖNÜŞÜM” ROMANLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
ss.1729-1745
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4199
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serdar ACAR  
ALİ VE NİNO ROMANININ OLUŞUMSAL YAPISALCI YÖNTEMLE İNCELENMESİ
ss.1746-1780
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4205
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Beytullah KARAGÖZ - Kübra YÜCEL  
NECATİ GÜNGÖR’ÜN ÇOCUK ÖYKÜLERİNİN KURGUSAL ANLATIYI BAŞLATMA VE BİTİRME ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.1781-1804
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4241
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ  
BİLİNÇ KAZANAN İMGELER: TUĞRUL TANYOL’UN BÜYÜ BİTTİ ŞİİRİ
ss.1805-1819
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4256
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kayhan ŞAHAN  
METAFORLAR VE ORHAN VELİ ŞİİRİ
ss.1820-1838
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4261
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sagıp ATLI  
AŞKIN ON DOKUZ HÂLİ: ANADOLU MASALLARINDA “ÂŞIK OLMA” MOTİFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.1839-1865
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4218
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Eyüp AKMAN  
KASTAMONU’DAN DERLENEN BİR FIKRANIN “NOTRE DAME’İN KAMBURU” ROMANINDAKİ İZLERİ
ss.1866-1874
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4268
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNGÖR  
KAZAKİSTAN’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
ss.1875-1883
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4130
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şener DEMİREL - Yelda KÖKÇÜ  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
ss.1884-1901
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4273
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARA - Mustafa ULUTAŞ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNESİNİN DERLEM TABANLI İNCELENMESİ
ss.1902-1916
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4300
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehtap ÖZDEN  
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİSİ ÖZ YETERLİKLERİ
ss.1917-1930
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4306
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI - Onur ER  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
ss.1931-1946
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4321
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Halil TAŞ  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.1947-1975
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4270
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Berna ÜRÜN KARAHAN - Selma ERDAĞI TOKSUN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ VE PEDAGOJİK FORMASYON GRUPLARINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1976-1994
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4208
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Adem DAĞ  
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKULA UYUM SÜREÇLERİ HAKKINDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA
ss.1995-2012
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4293
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih ORÇAN - Raşit ÇELİK  
BİRİNCİ KUŞAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNCELENMESİ
ss.2013-2024
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4245
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ajda Aylin CAN - Erhan ÖZTÜRK  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-DENETİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
ss.2025-2038
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4214
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Akif ARSLAN - Eylem DİYAPOĞLU  
AĞRI İLİ CUMHURİYET CADDESİ’NDEKİ İŞ YERİ İSİMLERİNİN DİL/KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.2039-2058
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4184
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İkram ÇINAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MEKTUPLARDAN EĞİTİMİN İZİNİ SÜRMEK: “NESİP YUSUFBEYLİ’DEN ŞEFİKA GASPIRALI’YA MEKTUPLAR”
ss.2059-2068
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4304
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri