• Hızlı Erişim

5/3 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
ÜNLÜ KIRGIZ RESSAM BAİZAK ALİBAYEV VE SANATI ÜZERİNE Ss, 1033-1062
ON FAMOUS KYRGYZ ARTIST BAIZAK ALIBAYEV AND HIS ART
http://dx.doi.org/10.7884/teke.702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Fikri SERTKAYA  
TÜM KELİMESİ ÜZERİNE YENİ DEĞERLENDİRMELER Ss, 1063-1093
THE NEW EVALUATIONS ABOUT THE WORD OF TÜM
http://dx.doi.org/10.7884/teke.695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehdi REZAEI  
HÂREZM TÜRKÇESİYLE YAZILAN BİR KURʼAN TERCÜMESİ (MEŞHED-ĀSTĀN-İ QUDS-İ RAZAVĮ NÜSHASI) Ss, 1094-1113
THE HOLY QURAN’S TRANSLATION INTO KHWARIZMI TURKISH (I.E. ASTAN QODS RAZAVI OF MASHHAD’S VERSION)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Perihan ÖLKER  
KÂBUSNÂME ÇEVİRİSİ ÖZELİNDE ON BEŞİNCİ YÜZYILDAN ON SEKİZİNCİ YÜZYILA TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDAKİ DEĞİŞİM Ss, 1114-1134
CHANGE IN THE VOCABULARY OF TURKISH FROM THE 15TH TO THE 18TH CENTURY THE TRANSLATION OF QABUSNAME BEING A CASE IN POINT
http://dx.doi.org/10.7884/teke.701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep YILDIRIM  
İRAN’DA ŞAHSİ KÜTÜPHANELERDE BULUNAN TÜRKMEN EL YAZMALARI VE TARİHÎ BELGELERİ Ss, 1135-1143
TURKMEN MANUSCRIPTS AND HISTORICAL DOCUMENTS FOUND IN PERSONAL LIBRARIES IN IRAN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş ŞAHİN  
AFGANİSTAN’DAKİ TÜRKMEN VARLIĞI VE KÜLTÜRÜ ÜZERİNE Ss, 1144-1160
ABOUT THE EXISTENCE AND CULTURE OF TURKMEN IN AFGHANISTAN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek KAPLANKIRAN  
KAZAK TÜRKÇESİNDE HAYVAN ADLARIYLA OLUŞTURULAN BİTKİ ADLANDIRMALARI ÜZERİNE Ss, 1161-1181
UPON PLANT NAMING CREATED WITH ANIMAL NAMES IN KAZAKH TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Refik TURAN  
TÜRKİYE’DE BİR AZERBAYCANŞİNASLIK OCAĞI: AZERBAYCAN KÜLTÜR DERNEĞİ Ss, 1182-1203
AN AZERBAIJANI STUDIES HEARTH IN TURKEY: AZERBAIJANI CULTURE ASSOCIATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KARA  
OLDURGANLIK VE ETTİRGENLİK ÇATI EKLERİNİN İŞLEVLERİ Ss, 1204-1215
THE FUNCTIONS OF TRANSITIVE AND CAUSATIVE VOICE SUFFIXES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.720
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. Mevhibe COŞAR  
TÜRKÇEDE “-mIş GİBİ YAPMAK”: -sIn EKİ Ss, 1216-1224
“-mIş GİBİ YAPMAK” IN TURKISH: AFFIX -sIn
http://dx.doi.org/10.7884/teke.688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyazıt Bilge METİN  
“ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK...” ÜZERİNE BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ Ss, 1225-1242
DISCOURSE ANALYSIS OF “ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK” POEM
http://dx.doi.org/10.7884/teke.684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKDAĞ  
TELHÎSÜ'L-MİFTÂH'IN BEYÂN BÖLÜMÜNÜN MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN BİR TERCÜMESİ Ss, 1243-1266
A TRANSLATION OF BEYÂN, THE SECOND PART OF TELHÎSÜ'L-MİFTÂH, BY AN UNKNOWN TRANSLATOR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.683
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim BİRİCİK  
“DEVLET ANA” ROMANININ SOSYOLOJİK BOYUTLARI Ss, 1267-1287
SOCIOLOGIC DIMENSIONS OF THE NOVEL “THE DEVLET ANA”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL Kemal TİMUR  
POSTMODERN ŞİİR NEDİR? Ss, 1288-1304
WHAT IS POSTMODERN POETRY?
http://dx.doi.org/10.7884/teke.699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN Aslı MADEN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EKRAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 1305-1319
THE ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS SCREEN READING
http://dx.doi.org/10.7884/teke.672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Sena AKBABA Süleyman Kaan YALÇIN  
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNDE GÖRÜLEN HATALARIN SINIFLANDIRILMASI Ss, 1320-1338
CLASSIFICATION OF THE OBSERVED ERRORS IN WRITING SKILLS OF 6TH GRADE STUDENTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt AKAR Mehmet KARA  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1339-1355
THE EVALUATION OF 4HT ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS IN TERMS OF SOME VARIABLES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.686
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem BAYRAKTAR Erhan DURUKAN  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA METİN SADELEŞTİRME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1356-1369
AN EVALUATION ON TEXT SIMPLIFICATION IN TURKISH TEXTBOOKS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice ALTUNKAYA İlhan ERDEM  
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAZMA KAYGILARI Ss, 1370-1391
WRITING ANXIETY OF CONVICT AND ARRESTED STUDENTS IN DISTANCE SECONDARY SCHOOL EDUCATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ Onur ER  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜREL FARKINDALIK OLUŞTURMADAKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1392-1413
EVALUATION OF THE EFFECT OF TEACHERS IN THE TURKISH TEACHING APPLICATIONS FOR FOREIGNERS IN TERMS OF CREATING CULTURAL AWARENESS IN THE CLASSROOM
http://dx.doi.org/10.7884/teke.721
Özet | Abstract | Tam Metin |

K. Kaan BÜYÜKİKİZ Önder ÇANGAL  
SURİYELİ MİSAFİR ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROJESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1414-1430
AN EVALUATION ON TEACHING TURKISH TO SYRIAN REFUGEES PROJECT
http://dx.doi.org/10.7884/teke.715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem ERDEM  
TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN “MATERIAŁY DO PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA TURECKIEGO” Ss, 1431-1447
IN TERMS OF TEACHING TURKISH “MATERIAŁY DO PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA TURECKIEGO”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah COŞKUN  
BENEFITS OF OUT-OF-CLASS SPEAKING ACTIVITIES FOR EFL STUDENTS Ss, 1448-1464
SINIF DIŞI KONUŞMA ETKİNLİKLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENENLER İÇİN FAYDALARI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.654
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇANLI  
İŞGAL VE HUKUK: İŞGAL DÖNEMİ OSMANLI HÜKÛMETLERİNİN ÇIKARDIĞI HUKUKİ METİNLER VE BU METİNLERDE İŞGAL GÜÇLERİNİN ETKİSİ (1918-1922) Ss, 1465-1481
OCCUPATION AND LEGISLATION: THE LEGAL DOCUMENTS WHICH THE OTTOMAN GOVERNMENTS PREPARED DURING THE OCCUPATION PERIOD AND THE EFFECT OF THE OCCUPATION ON THEM (1918-1922)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uluhan ÖZALAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. VAHİT TÜRK’ÜN TÜRKÇE YAZILAR ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 1482-1489
ABOUT PROF. DR. VAHİT TÜRK’S WORK NAMED TÜRKÇE YAZILAR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.705
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri