• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6/2 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKürşat YILDIRIM  
“BÜKLİ” HAKKINDA ON İKİ NOT
ss.557-576
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3882
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Oğuz ERGENE  
HAREZM TÜRKÇESİ METİNLERİNDE EŞ ADLILIK
ss.577-610
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3864
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yaşar TOKAY  
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ II
ss.611-637
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3836
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Botir Sattarovich JAFAROV  
HISTORY OF THE SECOND SEAL OR THE OTHER COPY OF THE “CODEX CUMANICUS”
ss.638-643
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3852
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuğçe TAKOĞLU  
HAR-NÂME’DE SIFAT FİİL KATEGORİSİ
ss.644-656
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3932
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih CAN  
MANTIKU’L- GAYB’DA FİİLLER
ss.657-684
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3849
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sibel MURAD  
LÜGAT-I MÜŞKİLÂT-I ECZÂ’DA DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU
ss.685-700
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3839
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
BİR YANLIŞ YAZIM tutu’yu, tut EDER; BİR YANLIŞ OKUMA bet’i, bit EDER
ss.701-707
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3898
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZŞAHİn  
TÜRKÇE VE KOMŞU DİLLERDE ORTAK BİR MECAZLAŞMA ÖRNEĞİ
ss.708-718
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3904
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Seçil HİRİK  
İSTEMSEL EŞDİZİMLİLİK VE KİPLİK İLİŞKİSİ: TAHMİN KİPLİKLERİ ÖRNEĞİ
ss.719-733
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3805
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Özkan ASLAN  
ADDAN SIFAT YAPAN EKLERİN ANLAMSAL İŞLEVLERİNİN BELİRLENMESİ
ss.734-748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3895
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim KARAHANCİ  
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI II
ss.749-768
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3810
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aslıhan DİNÇER  
KORKU: DİLİ, KAVRAMLAŞMASI, KÜLTÜREL BOYUTU
ss.769-798
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3913
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sami BASKIN  
SÖZLÜKLERDE GÜVENİRLİK: TÜRKÇE SÖZLÜK’TE BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR
ss.799-827
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3851
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih DOĞRU  
ESKİŞEHİR İLİ MANAV AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
ss.828-846
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3927
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Dilek KAPLANKIRAN  
KAZAK TÜRKÇESİNDE KULLANILAN AKRABALIK VE YAKINLIK TERİMLERİ
ss.847-864
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3802
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Dilek ERENOĞLU ATAİZİ  
KAŞKAY TÜRKÇESİNDE SAYI SÖZCÜKLERİ: ŞİRAZ VE ÇEVRESİNDEN ÖRNEKLER
ss.865-877
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3935
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahanur ÖZKAN BAHAR  
ESRÂR-NÂME-İ ÂŞIKÂN’DAKİ BAZI HİKÂYELER
ss.878-893
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3859
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cenk AÇIKGÖZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DALGIÇ
ss.894-924
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3899
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Betül BAYRAKTAR  
MEKÂNIN İRONİSİ: BİR DELİLER EVİNİN YALAN YANLIŞ ANLATILAN KISA TARİHİ
ss.925-935
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3834
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nilüfer Aka ERDEM  
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ALEV ALATLI ROMANLARINDA ÖZNE-İKTİDAR İLİŞKİSİ
ss.936-963
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3907
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şahru PİLTEN UFUK  
ZARİFOĞLU’NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA KADIN (I): İŞARET ÇOCUKLARI KİTABININ ANLAM VEZNİNE DAYALI TUTUM VE DEĞERLENDİRME ANALİZİ
ss.964-985
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3871
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet BALCI  
“ÇOCUKLARA REHBER” DERGİSİNİN KÜTÜPHANE KATALOGLARINDA GÖRÜLMEYEN 168, 169 ve 173. SAYILARININ İNCELENMESİ
ss.986-1001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3830
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Halit AŞLAR  
YAKIN KIRGIZ TARİHİNİN EFSANEVÎ KAHRAMANI ORMON HAN VE CAPARKUL TOKTONALİEV’İN “HAN ORMON” ADLI ROMANI ÜZERİNE
ss.1002-1018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3854
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hasan KIZILDAĞ  
ONONDAGA KIZILDERİLİLERİNİN KOZMOGONİ MİTİ: KAPLUMBAĞANIN SIRTINDAKİ DÜNYA
ss.1019-1027
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3842
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Reyhan KARKINLI  
KASIMALI BAYALİNOV’UN “ACAR” ADLI UZUN HİKÂYESİNDE HALK KÜLTÜRÜ
ss.1028-1042
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3832
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kayrat BELEK  
GÖÇEBE UYGARLIĞI IŞIĞINDA TÜRK ATININ YETİŞTİRİLMESİ VE MÜLKİYETİ (KIRGIZ KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİNDE)
ss.1043-1057
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3868
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serdar UĞURLU  
TÜRK MÜZİK FOLKLORUNDA ŞİİR, MÛSİKÎ VE RAKSIN TARİHİ BİRLİKTELİĞİ
ss.1058-1079
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3825
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
YUNUS EMRE’NİN DEYİŞLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.1080-1104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3779
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet KURUDAYIOĞLU Haluk GÜNGÖR  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.1105-1121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3858
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ülker ŞEN Emrah BOYLU  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERE YÖNELİK YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ss.1122-1132
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3886
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yelda KÖKÇÜ Şener DEMİREL  
5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ OKUMA KAZANIMLARININ OKUMA MODELLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.1133-1147
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3901
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bilge BAĞCI AYRANCI Leylâ KARAHAN  
ÇAĞRIŞIM TEKNİĞİNİN YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI: ÖLÇEK GELİŞTİRME VE ETKİNLİK OLUŞTURMA ÇALIŞMASI
ss.1148-1177
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3903
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Onur ER  
SUHA MERMERCİ’NİN KİTAPLARININ KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1178-1188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3912
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Adnan TAŞGIN Adnan KÜÇÜKOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYI PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL PEDAGOJİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
ss.1189-1204
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3920
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Safiye SARICI BULUT  
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİLER: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
ss.1205-1221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3865
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sanem DİLBAZ SAYIN Hasan ARSLAN  
ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ ÇOKLU VERİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ
ss.1222-1241
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3933
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Selin ŞENAYSOY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOÇ. DR. BÜLENT GÜL’ÜN MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1242-1246
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3926
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Buket Nur KIRMIZIGÜL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. FERRUH AĞCA’NIN UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1247-1252
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3919
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ferhat UZUNKAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. ORHAN SÖYLEMEZ VE YRD. DOÇ. DR. SAMET AZAP’IN TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI HİKÂYE ÇÖZÜMLEMELERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1253-1256
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1764
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hacer TOKYÜREK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’IN GAGAVUZ EDEBİYATI ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1257-1266
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3822
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri