• Hızlı Erişim

6/2 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKürşat YILDIRIM  
“BÜKLİ” HAKKINDA ON İKİ NOT
ss.557-576
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3882
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oğuz ERGENE  
HAREZM TÜRKÇESİ METİNLERİNDE EŞ ADLILIK
ss.577-610
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3864
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yaşar TOKAY  
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ II
ss.611-637
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3836
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Botir Sattarovich JAFAROV  
HISTORY OF THE SECOND SEAL OR THE OTHER COPY OF THE “CODEX CUMANICUS”
ss.638-643
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3852
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğçe TAKOĞLU  
HAR-NÂME’DE SIFAT FİİL KATEGORİSİ
ss.644-656
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3932
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatih CAN  
MANTIKU’L- GAYB’DA FİİLLER
ss.657-684
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3849
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sibel MURAD  
LÜGAT-I MÜŞKİLÂT-I ECZÂ’DA DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU
ss.685-700
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3839
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
BİR YANLIŞ YAZIM tutu’yu, tut EDER; BİR YANLIŞ OKUMA bet’i, bit EDER
ss.701-707
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3898
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat ÖZŞAHİN  
TÜRKÇE VE KOMŞU DİLLERDE ORTAK BİR MECAZLAŞMA ÖRNEĞİ
ss.708-718
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3904
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seçil HİRİK  
İSTEMSEL EŞDİZİMLİLİK VE KİPLİK İLİŞKİSİ: TAHMİN KİPLİKLERİ ÖRNEĞİ
ss.719-733
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3805
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özkan ASLAN  
ADDAN SIFAT YAPAN EKLERİN ANLAMSAL İŞLEVLERİNİN BELİRLENMESİ
ss.734-748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3895
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim KARAHANCİ  
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI II
ss.749-768
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3810
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslıhan DİNÇER  
KORKU: DİLİ, KAVRAMLAŞMASI, KÜLTÜREL BOYUTU
ss.769-798
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3913
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sami BASKIN  
SÖZLÜKLERDE GÜVENİRLİK: TÜRKÇE SÖZLÜK’TE BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR
ss.799-827
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3851
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatih DOĞRU  
ESKİŞEHİR İLİ MANAV AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
ss.828-846
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3927
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dilek KAPLANKIRAN  
KAZAK TÜRKÇESİNDE KULLANILAN AKRABALIK VE YAKINLIK TERİMLERİ
ss.847-864
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3802
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dilek ERENOĞLU ATAİZİ  
KAŞKAY TÜRKÇESİNDE SAYI SÖZCÜKLERİ: ŞİRAZ VE ÇEVRESİNDEN ÖRNEKLER
ss.865-877
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3935
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bahanur ÖZKAN BAHAR  
ESRÂR-NÂME-İ ÂŞIKÂN’DAKİ BAZI HİKÂYELER
ss.878-893
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3859
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cenk AÇIKGÖZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DALGIÇ
ss.894-924
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3899
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Betül BAYRAKTAR  
MEKÂNIN İRONİSİ: BİR DELİLER EVİNİN YALAN YANLIŞ ANLATILAN KISA TARİHİ
ss.925-935
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3834
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nilüfer Aka ERDEM  
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ALEV ALATLI ROMANLARINDA ÖZNE-İKTİDAR İLİŞKİSİ
ss.936-963
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3907
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şahru PİLTEN UFUK  
ZARİFOĞLU’NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA KADIN (I): İŞARET ÇOCUKLARI KİTABININ ANLAM VEZNİNE DAYALI TUTUM VE DEĞERLENDİRME ANALİZİ
ss.964-985
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3871
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet BALCI  
“ÇOCUKLARA REHBER” DERGİSİNİN KÜTÜPHANE KATALOGLARINDA GÖRÜLMEYEN 168, 169 ve 173. SAYILARININ İNCELENMESİ
ss.986-1001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3830
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halit AŞLAR  
YAKIN KIRGIZ TARİHİNİN EFSANEVÎ KAHRAMANI ORMON HAN VE CAPARKUL TOKTONALİEV’İN “HAN ORMON” ADLI ROMANI ÜZERİNE
ss.1002-1018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3854
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan KIZILDAĞ  
ONONDAGA KIZILDERİLİLERİNİN KOZMOGONİ MİTİ: KAPLUMBAĞANIN SIRTINDAKİ DÜNYA
ss.1019-1027
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3842
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Reyhan KARKINLI  
KASIMALI BAYALİNOV’UN “ACAR” ADLI UZUN HİKÂYESİNDE HALK KÜLTÜRÜ
ss.1028-1042
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3832
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kayrat BELEK  
GÖÇEBE UYGARLIĞI IŞIĞINDA TÜRK ATININ YETİŞTİRİLMESİ VE MÜLKİYETİ (KIRGIZ KÜLTÜRÜ ÖRNEĞİNDE)
ss.1043-1057
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3868
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serdar UĞURLU  
TÜRK MÜZİK FOLKLORUNDA ŞİİR, MÛSİKÎ VE RAKSIN TARİHİ BİRLİKTELİĞİ
ss.1058-1079
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3825
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
YUNUS EMRE’NİN DEYİŞLERİNDEKİ HALK EDEBİYATI UNSURLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.1080-1104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3779
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet KURUDAYIOĞLU Haluk GÜNGÖR  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.1105-1121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3858
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ülker ŞEN Emrah BOYLU  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERE YÖNELİK YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ss.1122-1132
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3886
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yelda KÖKÇÜ Şener DEMİREL  
5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ OKUMA KAZANIMLARININ OKUMA MODELLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.1133-1147
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3901
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilge BAĞCI AYRANCI Leylâ KARAHAN  
ÇAĞRIŞIM TEKNİĞİNİN YAZMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI: ÖLÇEK GELİŞTİRME VE ETKİNLİK OLUŞTURMA ÇALIŞMASI
ss.1148-1177
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3903
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Onur ER  
SUHA MERMERCİ’NİN KİTAPLARININ KÜLTÜREL DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1178-1188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3912
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan TAŞGIN Adnan KÜÇÜKOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYI PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL PEDAGOJİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
ss.1189-1204
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3920
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Safiye SARICI BULUT  
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİLER: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
ss.1205-1221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3865
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sanem DİLBAZ SAYIN Hasan ARSLAN  
ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ ÇOKLU VERİ KAYNAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ
ss.1222-1241
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3933
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selin ŞENAYSOY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOÇ. DR. BÜLENT GÜL’ÜN MOĞOLCA İBNİ MÜHENNÂ LÜGATİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1242-1246
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3926
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Buket Nur KIRMIZIGÜL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. FERRUH AĞCA’NIN UYGUR HARFLİ OĞUZ KAĞAN DESTANI ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1247-1252
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3919
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ferhat UZUNKAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. ORHAN SÖYLEMEZ VE YRD. DOÇ. DR. SAMET AZAP’IN TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI HİKÂYE ÇÖZÜMLEMELERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1253-1256
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1764
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hacer TOKYÜREK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. NEVZAT ÖZKAN’IN GAGAVUZ EDEBİYATI ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1257-1266
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3822
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri