• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

9/3 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMelih KARAGÖZ  
PRENS KALYANAMKARA VE PAPAMKARA HİKÂYESİNDE BUDİZMİN YANSIMALARI
ss.941-961
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4793
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ercan PETEK  
DÎVÂN-I HİKMET’İN KÖKŞETAV NÜSHASINDA LEHÇELERİN FONETİK VE MORFOLOJİK İZLERİ
ss.962-974
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4752
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nuray ALİYEVA  
NAHÇIVAN AĞIZLARINDA HAYVANCILIKTA KULLANILAN KELİMELERİN ADLANDIRILIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.975-986
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4819
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sezergül YIKMIŞ  
ESKİŞEHİR İLİ TÜRKMEN AĞIZLARI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
ss.987-1001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4729
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet TÜRKMEN  
KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİNE AİT BİR ESER “ES-SELSEBÎL FÎ EVṢÂFİ’N-NÎL-İ MÜBÂREKE”
ss.1002-1017
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4761
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cengiz DEMİR  
SOKAKTAKİ ADAM ROMANINDAKİ ANLATICILARIN KULLANDIĞI SÖZCÜK KADROSUNUN SIKLIK VE DAĞILIMININ BİLGİSAYARLI İNCELEMESİ
ss.1018-1032
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4816
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Beyhan KANTER  
HALİDE EDİB’İN ROMANLARINDA İSTANBUL’UN GELENEKSEL VE MODERN YÜZÜ
ss.1033-1049
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4826
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elvina ER  
İSMAİL BEY GASPIRALI’NIN TERCÜMAN GAZETESİ MATBAASINDA BASILAN BİR HİKÂYE: ÇOBAN KIZ
ss.1050-1066
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4753
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet DAĞLI  
BEDDUALARDA ÖLÜM, KABİR VE KIYAMET KORKULARI
ss.1067-1088
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4812
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cavit GÜZEL  
AMASYA’DA ÂŞIK TARZI DESTAN GELENEĞİ
ss.1089-1105
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4762
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nagihan BAYSAL  
İNANÇ SİSTEMİ MERKEZLİ BİR BAKIŞ İLE TÜRK DOĞUM GELENEĞİNDE SU
ss.1106-1124
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4791
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sedat EROL - Ömer Tuğrul KARA  
ÇOCUK YAZININDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ, YETERLİKLERİ VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: KÜÇÜK KARA BALIK ÖRNEĞİ
ss.1125-1135
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5126
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aslı MADEN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALGILARI
ss.1136-1150
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4763
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇOBAN - Faruk POLATCAN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ BULMACA ETKİNLİKLERİNİN EŞ ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1151-1166
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5123
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahar DOĞAN KAHTALI - Nesrin SİS  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AD DURUM EKLERİNİ VE İŞLEVLERİNİ BELİRLEYEBİLME DÜZEYLERİ
ss.1167-1179
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4794
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Alpaslan OKUR - Latif YARDIM - Neslihan YÜCELŞEN  
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SERBEST OKUMA DURUMLARI
ss.1180-1192
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4776
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hüsnü ÖZALTUN - İlhan ERDEM  
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILAR İÇİN SESLİ METİNLERİN DİNLENEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ss.1193-1208
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4788
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ömer Gökhan ULUM  
THE ROLE OF BILINGUALISM IN ACQUIRING A FOREIGN LANGUAGE
ss.1209-1215
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4748
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Atiye ADAK ÖZDEMİR - Burcu ÖZDEMİR BECEREN  
ÇOCUK KİTAPLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE KİTAP İNCELEMESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1216-1242
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4764
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zafer ÇAKMAK - Cengiz TAŞKIRAN  
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI
ss.1243-1261
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4817
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahadır ÖZCAN - Hakkı KONTAŞ - Musa POLAT  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICI YAZMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1262-1272
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4718
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Esra DEMİR ÖZTÜRK - Furkan ATMACA - Gülşah KURU  
ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİSİ PERSPEKTİFİNDEN DIŞ MEKÂN OYUN ALANLARI
ss.1273-1287
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4785
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serkan GÜNDÜZ  
ADİLCEVAZ SUALTI ARAŞTIRMALARI
ss.1288-1300
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4781
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇANLI  
TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDE EYTAM SANDIKLARININ HUKUKİ MEVZUATI VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR (1851-1920)
ss.1301-1321
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5113
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mustafa Doğan KARACOŞKUN - Mehmet Ali YILDIRIM  
KIRIM SAVAŞI’NDAN SONRA MEYDANA GELEN GÖÇLERİN SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİNE DAİR GÖZLEMLER
ss.1322-1336
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5179
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri