• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

10/1 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa ŞAHİN  
BATI SANATINDA TOMRİS HAN
ss.1-17
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5217
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muammer ŞEHİTOĞLU  
BUDİST ÇEVREYE AİT ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDE GEÇEN “YUÇUL BODUN” KAVRAM İŞARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.18-28
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5178
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Banu GÜZELDEREN  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE -IcI STANDARTLAŞMAMIŞ BİR GELECEK ZAMAN EKİ OLABİLİR Mİ?
ss.29-41
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5201
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet DİNÇ  
SON DÖNEM ÇAĞATAYCA TARİH ESERİ ŞECERE-Yİ HAREZMŞÂHÎ’DE YER ALAN DEYİMLER
ss.42-63
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5180
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ömer Anıl DÜŞMEZ - A. Melek ÖZYETGİN  
16. YÜZYILA AİT NEVADİRÜ’T-TEVARÎH’TE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE
ss.64-83
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5187
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Burak ÇAKIN  
SİYASÎ HAYATIN KLASİK EDEBİYATA YANSIMASINA BİR ÖRNEK: FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂN-NÂMESİ (14-15. CİLTLER)
ss.84-102
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5196
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kadriye YILMAZ  
NİYÂZÎ’NİN VAK‘A-I MANSÛR-I HALLÂCÎ ADLI MESNEVİSİ VE MESNEVİNİN ROMAN JAKOBSON’UN BİLDİRİŞİM MODELİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.103-123
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5211
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
COMPARATIVE LITERATURE AT UNIVERSITIES IN TURKEY: THEORY, APPLICATION, DEVELOPMENT AND TRENDS
ss.124-138
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5192
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kudret SAVAŞ  
KÛTÜ’L AMÂRE’NİN ŞİİR ANITI: DİCLE ÖNÜNDE
ss.139-159
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5193
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Salih Koralp GÜREŞİR  
ERKEN CUMHURİYET DEVRİ RESMÎ İDEOLOJİSİNİ OSMANLI TARİHİ KONULU ROMANDAN OKUMA DENEMESİ (1923-1938)
ss.160-178
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5212
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat YILDIRIM  
AZERBAYCAN MİLLÎ ŞAİRİ AHMET CEVAT’IN ŞİİRLERİNDE TÜRKİYE
ss.179-191
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5245
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Taşpolot SADIKOV - Kerim SARIGÜL  
MAKİNE ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ VE MAKİNE ÇEVİRİSİNİN BUGÜNKÜ DURUMU
ss.192-205
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5195
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gülden KESKİNOĞLU - Celile Eren ÖKTEN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SÖZ SANATLARININ METAFORLARLA ÖĞRETİLMESİ
ss.206-221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5176
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aykut BORA - M. Abdullah ARSLAN  
TÜRKÇE DERS (5, 6, 7, 8) KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
ss.222-236
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5244
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÜLKER  
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN A1 SEVİYESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETİM VİDEOLARININ ÇOKLU ORTAM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.237-254
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5200
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yavuz ÇETİN - Kerim GÜNDOĞDU  
GÖLGE EĞİTİM: DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
ss.255-271
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5182
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bünyamin ATICI - Muhterem AKGÜN  
EĞİTİMDE BULUT BİLİŞİME İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
ss.272-284
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5203
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Safiye SARICI BULUT  
TOPLUMSAL İLGİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
ss.285-303
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5190
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Samet ATA - İsmihan Zeliha ARTAN  
EXAMINATION OF ADOLESCENTS’ PROSOCIAL BEHAVIOUR TENDENCIES IN TERMS OF SOME VARIABLES: A CITY SAMPLE
ss.304-320
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5208
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aslı KARTOL - Nihan ARSLAN  
TURKISH VERSION OF THE FEEDBACK ORIENTATION SCALE: INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES
ss.321-329
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5129
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahadır OĞUZ  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE ANA DİLİ ÖĞRETİMİ KONULU ÇALIŞMALARIN (2017-2020) EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.330-348
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5222
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYRAM  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
ss.349-369
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5181
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Beyhan BAYRAK - Abamüslim AKDEMİR  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN ETİK DEĞER OLARAK MERHAMET KAVRAMI
ss.370-383
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5204
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Osman AKHAN  
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ss.384-398
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5233
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zeynep YADİGAROĞLU - Pınar ŞAHİN  
TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ’NDE SESLENDİRİLEN ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİNİN BESTECİ, YÖRE, MAKAM VE ÖLÇÜ YAPISI BAKIMINDAN ANALİZİ
ss.399-412
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5220
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri