• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

8/3 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErgün ACAR  
CODEX CUMANICUS’TA BULUNAN MENTAL FİİLLERİN GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE
ss.1276-1292
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4574
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
ABUŞKA SÖZLÜĞÜNDEKİ YANLIŞLAR ÜZERİNE
ss.1293-1312
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4531
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kaan YILMAZ  
BURGAZİ FÜTÜVVETNAMESİ’NİN TRAVNİK NÜSHASI ÜZERİNE NOTLAR
ss.1313-1336
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4536
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇAKMAK  
OSMANLI DÖNEMİ TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNÜN KEŞFEDİLMEMİŞ BİR ÖRNEĞİ: OSMANZÂDE AHMED TÂİB’İN MİR’ATÜ’L-MÜŞKİL ADLI BİLİNMEYEN ESERİ
ss.1337-1354
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4591
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muhammet Raşit MEMİŞ  
MORFOLOJİK FARKINDALIK VE MORFOLOJİK FARKINDALIK EĞİTİMİ
ss.1355-1368
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4534
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muammer ŞEHİTOĞLU  
“besi” KAVRAM İŞARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.1369-1384
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4535
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Songül İLBAŞ  
ESKİŞEHİR İLİ BALKAN MUHACİR AĞIZLARI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
ss.1385-1401
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4555
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fecri YAVİ  
TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE TÜRKÇE DİNÎ TERİMLER
ss.1402-1436
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4566
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Baktıbek ISAKOV - Uğur ÜNAL  
TÜRK DÜNYASINDA İLETİŞİM VE HABERLEŞMEDE A PRİORİ FORMLAR
ss.1437-1466
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4547
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gamze YILDIRIM  
TUVA TÜRKÇESİNDE BULUNAN GIRTLAKSI (FARİNGAL) ÜNLÜLERİN FONEMİK ÖZELLİĞİ HAKKINDA
ss.1467-1478
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4376
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Osman KUFACI  
ARŞÎ DİVANI’NDA FAZLULLAH-I HURÛFÎ İLE İLGİLİ TESPİTLER
ss.1479-1523
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4479
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nazım MURADOV  
MEHMET EMİN RESULZADE’NİN “İNSANLARA HÜRRİYET, MİLLETLERE İSTİKLAL!” SÖYLEMİNİN ANALİZ DENEMESİ
ss.1524-1547
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4313
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARAKUŞ  
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNDE SES ÖRNEKLERİ
ss.1548-1582
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4546
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Özgür ATAKAN  
OSMANLI’YI İBN-İ HALDUN’LA ÖYKÜLEMEK: BAHTİYARLIK ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.1583-1612
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4571
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Saadettin YILDIZ  
GIDA “KÖK”TEN GELİR: TANPINAR’IN “AKŞAM” ŞİİRİNİN OLUŞUM (TEKEVVÜN) SÜRECİ VE MİTOLOJİK ZEMİNİ
ss.1613-1629
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4592
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gül Mükerrem ÖZTÜRK  
KÜLTÜR AKTARIMINDA ÇEVİRİ STRATEJİLERİ: MİKHEİL CAVAHİŞVİLİ’NİN “ÇANÇURA” ADLI ÖYKÜSÜNÜN TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DEYİMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
ss.1630-1647
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4558
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim GÜMÜŞ  
YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ BAĞLAMINDA BARTIN’DA MAKET USTASI AHMET GÜLDÜR
ss.1648-1665
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4563
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Neslihan KARAKUŞ - Buse DENİZ  
TÜRK VE ALMAN MASALLARINDA YER ALAN İLETİLERİN KİŞİSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAYICILIK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
ss.1666-1686
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4504
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cansu EKREN - Celile Eren ÖKTEN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI: BİR METAFOR İNCELENMESİ
ss.1687-1708
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4540
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nihal ÇALIŞKAN  
YABANCI DİL SINIFLARINDA TÜMLEÇ YAN CÜMLELERİNİN ÖĞRETİMİ: EŞDİZİMLİLİK VE SEMANTİK EĞİLİMLER TEMELLİ BİR YAKLAŞIM
ss.1709-1741
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4522
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurullah ŞAHİN  
CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDEN SEÇİLEREK OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1742-1772
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4550
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bircan EYÜP  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME EĞİTİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
ss.1773-1795
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4554
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şükran DİLİDÜZGÜN - Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER - Duygu AK BAŞOĞUL - Melda ORYAŞIN - Neslihan YÜCELŞEN  
METİN TÜRÜ BAĞLAMINDA OKUMA YÖNTEM-TEKNİKLERİYLE ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ İLİŞKİLENDİRME ÇALIŞMASI
ss.1796-1816
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4575
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet KATRANCI - Aykut YETGİN  
EBEVEYNLERİN, ÇOCUKLARIN OKUMA VE KÜTÜPHANE KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
ss.1817-1839
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4516
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AKAR - O.Tayyar ÇELİK - Ali KARATAŞ  
AKADEMİK KONTROL ODAĞI VE BAŞARI AMAÇ YÖNELİMİNİN KENDİNİ SABOTAJI YORDAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
ss.1840-1859
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4488
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet SAYLIK  
HOFSTEDE’NİN KÜLTÜR BOYUTLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.1860-1881
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4482
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih DEMİREL - Hüsniye Merve BİNGÖL  
GÖÇMEN ÇOCUKLARIN OKULLARDA İLK KARŞILANMASI: İNGİLTERE ÖRNEĞİ
ss.1882-1901
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4562
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Selami UYSAL - Kerim GÜNDOĞDU  
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ, PROGRAM YAKLAŞIMLARI VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1902-1928
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4506
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih KARİP  
İLKOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİ KAZANIMLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1929-1948
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4544
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Necla URHAL - Ümit Kubilay CAN  
VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE BAŞLANGIÇ YAY TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1949-1967
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4475
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri