• Hızlı Erişim

5/2 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFevzi KARADEMİR  
TÜRK DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİNİ ADLANDIRMA SORUNU Ss, 545-564
THE PROBLEM OF NAMING THE HISTORICAL PERIODS OF THE TURKISH LANGUAGE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu DURGUNAY  
KARAHANLI TÜRKÇESİNDE -ken ZARF FİİL EKİNİN KULLANIM ALANINA KATKILAR Ss, 565-576
CONTRIBUTION OF -ken ADVERBIAL SUFFIX USAGE IN KARAKHANID TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre TÜRKMEN  
GÜNÜMÜZ TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ŞAHIS İFADESİ TAŞIYAN ZARF-FİİLLER Ss, 577-588
GERUNDS WHICH HAVE PERSON EXPRESSION IN TURKMEN TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ATMACA  
KAZAK TÜRKÇESİ AĞIZLARININ TASNİFİ ÇALIŞMALARINA BİR BAKIŞ Ss, 589-625
A REVIEW OF STUDIES ON THE CLASSIFICATION OF THE KAZAKH LANGUAGE DIALECTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ERGENE  
TÜRK KİŞİ ADLARINDA ÖRNEKLENEN SÖZ DİZİMSEL YAPILAR Ss, 626-650
SYNTACTIC STRUCTURES EXEMPLIFYING IN TURKISH PERSONAL NAMES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.655
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz DEMİR  
BABURNÂME’DE HOCA UBEYDULLAH AHRAR Ss, 651-660
KHWAJA UBAIDULLAH AHRAR IN THE BABUR-NĀMA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV  
MAHDUMKULU’YU ANLAMAK: A. ZEKİ VELİDİ TOGAN ÖRNEĞİ Ss, 661-673
UNDERSTANDING MAKHTUMGULI: A. ZEKİ VELİDİ TOGAN EXAMPLE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.538
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhan ALKAN İSPİRLİ  
KAYSERİLİ ŞAİR İSMAİL HAKKI ORAL’IN BEYNAMAZ DESTANI İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE Ss, 674-686
THE STUDY NAMED BEYNAMAZ DESTANI OF POET ISMAIL HAKKI ORAL FROM KAYSERI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadet KARAKÖSE  
KLÂSİK EDEBİYATIMIZDA ON SEKİZ BİN ÂLEM MEFHUMU Ss, 687-704
THE CONCEPT OF EIGHTEEN THOUSAND UNIVERSES IN TURKISH LITERATURE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SOYDAŞ  
GAUTIER’İN İSTANBUL VE HAŞİM’İN FRANKFURT SEYAHATNAMESİ ADLI ESERLERİ ÜZERİNE BİR EDEBÎ TÜR İNCELEMESİ: GEZİ YAZISI Ss, 705-719
A LITERARY GENRE ANALYSE ON GAUTIER’S İSTANBUL AND HAŞİM’S FRANKFURT SEYAHATNAMESİ: TRAVEL WRITING
http://dx.doi.org/10.7884/teke.611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enfel Doğan Eldina MEMİC  
HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’IN Ş. KUTLU TARAFINDAN SADELEŞTİRİLMİŞ MAİ VE SİYAH’I ÜZERİNE BAZI TESPİTLER Ss, 720-739
SOME FINDINGS OF HALİD ZİYA UŞAKLIGİL'S NOVEL 'MAİ VE SİYAH (THE BLUE AND THE BLACK) SIMPLIFIED BY ŞEMSETTİN KUTLU
http://dx.doi.org/10.7884/teke.632
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker AYDIN Gülşen TORUSDAĞ  
ANLATI METİNLERİNDE SIRALI DÜZENE BAĞLI DÖNÜŞÜMLER VE REFİK HALİT KARAY’IN ŞEFTALİ BAHÇELERİ ADLI ÖYKÜSÜ Ss, 740-760
TRANSFORMATIONS DEPENDING ON SEQUENTIAL ORDER IN NARRATIVE TEXTS AND REFİK HALİT
http://dx.doi.org/10.7884/teke.634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semih ZEKA  
DEVLET ANA’DA DİN Ss, 761-783
RELIGION IN DEVLET ANA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GÜNDÜZ  
ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANININ SORUNLARI VE ROMANDA YENİ AÇILIMLAR Ss, 784-800
THE PROBLEMS OF MODERN TURKISH NOVEL AND NEW DEVELOPMENTS IN THE NOVEL
http://dx.doi.org/10.7884/teke.648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan YILMAZ  
KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ Ss, 801-817
BEAR CHARACTER IN FICTIONAL CHILDREN’S BOOKS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun ŞAHİN  
OSMAN BÜLENT MANAV’A VE ŞİİRLERİNE DAİR Ss, 818-833
OSMAN BÜLENT MANAV’A VE ŞİİRLERİNE DAİR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samet AZAP  
TÖLÖGÖN KASIMBEKOV’UN CETİLGEN KURAK (OLGUN NESİL) ROMANINDA YAPI VE İZLEK: SOVYET TİPİ İNSAN YARATMA SÜRECİ Ss, 834-869
TÖLÖGÖN KASIMBEKOV THE CETİLGEN KURAK (MATURE GENERATION) NOVEL STRUCTURE AND SUBJECT: SOVIET TYPE OF HUMAN CREATION PROCESS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZER  
ULUPAMİR KIRGIZLARINDA EVLİLİKLE İLGİLİ GELENEKLER Ss, 870-889
TRADİTİONS ABOUT MARRİAGE İN ULUPAMİR KYRGYZ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.645
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abonoz KÜÇÜK  
GİRESUN YÖRESİ KEMENÇECİLİK GELENEĞİNDE MİZAHİ DESTANLAR Ss, 890-903
HUMOROUS EPICS AT TRADITION OF KEMENÇECİLİK IN GİRESUN REGION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muazzez İlmiye ÇIĞ  
NEVRUZ VE SUMER BEREKET KÜLTÜ AYNI KAYNAK DEĞİL Mİ? Ss, 904-907
ARE NOT NOWRUZ AND THE SUMERIAN FERTILITY CULT OF THE SAME ORIGIN?
http://dx.doi.org/10.7884/teke.675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bertan AKYOL Tuba YAVUZKURT  
TÜRKİYE’DE LİSANSÜSTÜ TEZLERDE EĞİTİM DENETİMİ Ss, 908-926
EDUCATION SUPERVISION IN GRADUATE DISSERTATIONS IN TURKEY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SARIÇAM İsmail ÇELİK, Aytunga OĞUZ  
KISA AZİM (SEBAT) ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 927-935
TURKISH ADAPTATION OF THE SHORT GRIT SCALE (GRIT-S): VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ULUTAŞ  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 936-948
EXAMINATION OF ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES TOWARDS READING HABIT IN TERMS OF ONLINE LEARNING
http://dx.doi.org/10.7884/teke.562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna ÜRÜN KARAHAN Murat TAŞDAN  
5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA KARŞI TUTUM VE MOTİVASYONLARININ OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ Ss, 949-969
THE RELATION OF 5th AND 6th GRADE STUDENTS’ ATTITUDE AND MOTIVATION TOWARD READING TO READING COMREHENSION SKILLS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.596
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nail GÜNEY  
ÖĞRETMENLERİN YAZMA EĞİTİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ss, 970-985
PERSPECTIVES OF TEACHERS REGARDING WRITING EDUCATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BALCI Deniz MELANLIOĞLU  
ANA DİLİ KONUŞURU OLMAYAN ÖĞRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ss, 986-1004
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE FROM THE NON-NATIVE INSTRUCTORS' POINT OF VIEW
http://dx.doi.org/10.7884/teke.659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut BAŞAR Ersin AKBULUT  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TİFLİS TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÖRNEĞİ Ss, 1005-1020
IDENTIFICATION OF LEARNING NEEDS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: YUNUS EMRE INSTITUTE TBILISI TURKISH CULTURAL CENTER EXAMPLE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsniye AKIN Mustafa ÇETİN  
CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİM STRATEJİLERİNE ETKİSİ (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ) Ss, 1021-1032
THE EFFECT OF GENDER ON TURKISH LEARNING STRATEGIES AS FOREIGN LANGUAGE (SAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.664
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri