• Hızlı Erişim

5/1 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSadettin ÖZÇELİK  
DEDE KORKUT İPEK YOLU’NDA Ss, 1-11
DEDE KORKUT IN THE SILK ROAD
http://dx.doi.org/10.7884/teke.591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet KARÇIĞA  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA HAYVANLA İLGİLİ KELİMLERİN TASNİFİ Ss, 12-33
CLASSIFICATION OF ANIMAL RELATED WORDS IN DEDE KORKUT BOOK
http://dx.doi.org/10.7884/teke.613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
ESKİ TÜRKLER ÇEK YAZAR MIYDI? Ss, 34-41
WERE ANCIENT TURKS WROTE CHECK?
http://dx.doi.org/10.7884/teke.597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BAKIRCI  
HAREZM TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ KISASU’L-ENBİYA’DA KOŞ SÖZCÜĞÜ VE ANLAM ALANI Ss, 42-55
WORD OF KOŞ AND ITS SEMANTIC FIELD IN THE KISASU’L-ENBİYA THAT IS WRITTEN WITH KHWAREZM TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ  
KOSOVA VE MAKEDONYA’DAKİ OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARININ BUGÜNKÜ DURUMU Ss, 56-93
CURRENT STATUS OF GRAVESTONES OF OTTOMAN’S PERIOD IN KOSOVO AND MACEDONIA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.621
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsrafil UÇAR Nazım DOĞRUER  
KAZAK TÜRKÇESİNDE AİLE BİREYLERİ İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 94-107
AN EXAMINATION OF ABOUT PROVERBS IN KAZAKH RELATED TO FAMILY MEMBERS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aşur ÖZDEMİR  
YENİ KAZAK NESRİNDE TAHKİYEVİ TÜRLER ÜZERİNE Ss, 108-127
ON NARRATIVE GENRES IN MODERN KAZAKH PROSE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmira BAIMUKHAMBETOVA  
KAZAK DİL BİLGİNİ KUDAYBERGEN JUBANULI Ss, 128-134
KAZAKH LINGUIST KUDAYBERGEN JUBANULI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.509
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARAMAN  
YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE “KİN” EDATI Ss, 135-144
THE “KIN” PREPOSITION IN NEW UIGHUR TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan BOZ Semra GÜNAY AKTAŞ  
DİASPORADA KARAÇAY TÜRKÇESİNİN KULLANIMI ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Ss, 145-155
USE OF KARACHAY TURKISH IN DIASPORA CASE OF ESKISEHIR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Celal GÜNGÖR  
TÜRKÇEDE ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖZLER Ss, 156-170
VOCABULARY RELATED MOTHERLESS AND FATHERLESS CHILDREN AT TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ  
-IncAz ZARF-FİİL EKİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE Ss, 171-177
ABOUT –IncAz GERUNDIAL SUFFIX AND VIEW ON ANATOLIAN DIALECTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma GÜLSEVİN  
-(Y)ACAK SIFAT-FİİL EKİNİN BİRLEŞİK YAPILARDAKİ ÖZEL BİR İŞLEVİ ÜZERİNE Ss, 178-188
ON A DISTINCT FUNCTION OF THE PARTICIPLE SUFFIX -(Y)ACAK IN COMPOUND STRUCTURES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil YAZICI ŞAHİN  
HİKMET GELENEĞİNDE YAZILMIŞ KISSA-I HAZRET-İ İSMĀ‘ÍL Ss, 189-225
ISHMAEL’S PARABLES WRITTEN IN YASAWI TRADITION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KAPLAN  
BURSALI LEVHÎ VE Mİ’RÂCİYYE’Sİ Ss, 226-256
LEVHÎ FROM BURSA AND HIS Mİ’RÂCİYYE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda UYSAL BOZASLAN  
ŞERH-İ CEZİRE-İ MESNEVİ’SİNDEN HAREKETLE ABDÜLMECİD SİVASÎ’NİN DİVANINDA BULUNMAYAN TÜRKÇE ŞİİRLERİ Ss, 257-279
FROM THE POINT OF HIS ŞERH-I CEZIRE-I MATHNAWI THE TURKISH POEMS NOT BEING IN DIWAN OF ABDULMECID SIVASÎ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ  
MAHMUT YESARİ’NİN ROMANLARINDA İSİM-İÇERİK İLİŞKİSİ Ss, 280-293
THE NAME-CONTENT RELATIONSHIP IN MAHMUT YESARI’S NOVELS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.574
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YİĞİTOĞLU  
AHMET ALTAN’IN ÜÇ ROMANINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN MİZACINA DAİR BAZI TESPİTLER Ss, 294-309
SOME OBSERVATIONS REGARDING HUMOUR OF THE SULTAN ABDULHAMIT II IN AHMET ALTAN’S THREE NOVELS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin Mahmut YAKAR  
TARİHSEL BİLİNÇ AKTARIMI BAĞLAMINDA GÜLSEVİN KIRAL’IN ESERLERİ: İSTANBUL’U ÇALIYORLAR VE ÇALINAN KENT Ss, 310-323
GÜLSEVİN KIRAL’S WORKS IN CONTEXT OF TRANSMISSION OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS: İSTANBUL’U ÇALIYORLAR AND ÇALINAN KENT
http://dx.doi.org/10.7884/teke.625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZDEMİR Ümit YEGEN  
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN “KARNAVAL”, HENÜZ 17 YAŞINDA” ve “VAH” ROMANLARINDA BATI MEDENİYETİ ELEŞTİRİSİ Ss, 324-350
AHMET MITHAT EFENDI'S CRITICISM TO THE WESTERN CIVILIZATION IN HIS NOVELS “CARNIVAL”, AT THE AGE OF 17” “and” “VAH”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin SARIKAYA  
SEVGİ SOYSAL’IN ÖYKÜLERİNİN DİL - ÜSLUP VE CÜMLE BİLGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 351-370
THE EVALUATION OF THE STORIES BY SEVGI SOYSAL IN TERMS OF LANGUAGE, WORDING AND GRAMMAR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif AKTAŞ Leyla ŞENTÜRK  
ÖRTÜLÜ ANLAM UNSURLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YERİ Ss, 371-394
THE PLACE AND IMPORTANCE OF IMPLICIT MEANING ELEMENTS IN SECONDARY SCHOOL TURKISH LESSON CURRICULUM AND TEXTBOOKS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra KOÇAK Fatih ÇERMİK Suat POLAT Nurullah ŞAHİN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 395-411
AN EVALUATION ABOUT TEACHER CANDIDATES’ READING ATTITUDE IN TERMS OF DIFFERENCE VARIABLE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma SUSAR KIRMIZI Ersin ÖZCAN Deniz ŞENCAN  
TÜRKÇENİN AZ KONUŞULDUĞU BÖLGELERDE İLKOKUMA YAZMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 412-445
TEACHER VIEWS ON THE PROBLEMS EXPERIENCED IN TEACHING BASAL READING AND WRITING IN THE AREAS WHERE TURKISH IS LESS WIDELY SPOKEN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zühal ÇUBUKÇU Burak Yasin YILMAZ Tuğba İNCİ  
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ -BİR İÇERİK ANALİZİ Ss, 446-468
DETERMINATION OF COMPARATIVE CURRICULUM RESEARCH TRENDS -A CONTENT ANALYSIS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz KONAÇ  
PARA VE KREDİ KARTINA İLİŞKİN TUTUMLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ALIŞVERİŞLE İLİŞKİSİ Ss, 469-487
RELATIONSHIP OF THE SHOPPING ON THE INTERNET AND ATTITUDES TOWARD THE MONEY AND CREDIT CARDS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma İNCE  
SELÇUKLU-ERMENİ İLİŞKİLERİNDE MİLLET-İ SADIKA’NIN İZLERİ Ss, 488-514
THE ROYAL NATIOSN’S WATCHS IN THE SELJUKS AND BYZANTIUM EMPIRE ASSOCIATES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.623
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk POLATCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: SABİR ŞAHTAHTI’NIN SÖZDE “BÜYÜK ERMENİSTAN”: OLGULAR VE KANITLAR ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 515-520
ABAUT SABİR ŞAHTAHTI’S WORK NAMED SÖZDE “BÜYÜK ERMENİSTAN”: OLGULAR VE KANITLAR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem UÇAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DIETER MAUE (BEARB.) ALTTÜRKISCHE HANDSCHRIFTEN. TEIL 19: DOKUMENTE IN BRAHMI UND TIBETISCHER SCHRIFT. TEIL 2. VERZEICHNIS DER ORIENTALISCHEN HANDSCHRIFTEN IN DEUTSCHLAND (VOHD). Ss, 521-525
DIETER MAUE (BEARB.) ALTTÜRKISCHE HANDSCHRIFTEN. TEIL 19: DOKUMENTE IN BRAHMI UND TIBETISCHER SCHRIFT. TEIL 2. VERZEICHNIS DER ORIENTALISCHEN HANDSCHRIFTEN IN DEUTSCHLAND (VOHD).
http://dx.doi.org/10.7884/teke.606
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe DAŞÖZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 526-533
AN EVOLUATION ON ABOUT MURAT ÖZBAY’S SERIES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi ASLAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE Ss, 534-544
ABOUT TÜRKÇEDE BATI KÖKENLİ KELİMELER SÖZLÜĞÜ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.617
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri