• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

11/2 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2022

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAHMET AKPINAR  
ŞANÇİ III (E 152) YAZITI’NIN İLK İKİ SATIRIYLA İLGİLİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA ÖNERİSİ
ss.460-482
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5449
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ceyda ADIYAMAN  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE BİTİG YUL- VE BİTİG KÖÇÜR- : İSTİNSAH / KOPYA ETMEK EYLEM ÖBEKLERİ ÜZERİNE
ss.483-502
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5471
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Salim KÜÇÜK  
DOĞU TÜRKÇESİ KUR’ÂN TERCÜMELERİ İLE KUR’ÂN TEFSİRLERİNDE VE ALTAY DİLLERİNDE AKRABALIK ADLARININ YAPI KÖKEN VE ANLAM ÖZELLİKLERİ
ss.503-526
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5463
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Selma GÜLSEVİN  
DE- FİİLİYLE YAPILAN BİR EKSİLTİLİ CÜMLE TİPİ ÜZERİNE
ss.527-537
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5508
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yusuf Kamil ÖZDAĞ  
SÖZLÜKSEL İŞTEŞLİK BİLDİREN DEYİMLER
ss.538-553
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5446
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bilge GÖK - Abdülkadir SAĞLAM  
DEDE KORKUT HİKAYÊLERİNİN METİNLERARASI ANLAYIŞLA İNCELENMESİ
ss.554-572
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5467
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Selami ÇAKMAKCI  
MUSTAFA REŞİD’İN PENBE FERACE ROMANI ÜZERİNE
ss.573-587
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5470
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet Fikret KILIÇ  
BEŞİR FUAD’IN EDEBİYATA DAİR BAZI DİKKATLERİ VE ELEŞTİRİLERİ
ss.588-596
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5509
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Feyza Hilal KUTLU - Seval ŞAHİN  
MEKÂN VE KÖTÜLÜK: PEYAMİ SAFA’NIN ZIPÇIKTILAR ROMANI
ss.597-617
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5437
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZTÜRK  
“BABAM ŞİMDİ ÇOK UZAKLARDA” ÇOCUK EDEBİYATINDA ÖLÜM VE YAS SÜRECİNE ANLATIBİLİMSEL BİR BAKIŞ
ss.618-631
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5448
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Filiz METE - Muhammed ŞERBETÇİ - Ümmügülsüm CANDEĞER  
GAZİANTEP TÜRKÜLERİNE YANSIYAN KÜLTÜREL ÖGELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.632-643
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5435
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şule GÜMÜŞ  
“MUŇLUK VE ZARLIK” DESTANIYLA “ÇEMBER HAS GÜZEL” VE “ÜÇ BACI” MASALLARINDAKİ BENZERLİKLER
ss.644-656
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5454
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hakan SARAÇ  
TÜRK VE SLAV İNANIŞLARI İLE GELENEKLERİNDE SİMGESEL DEĞER OLARAK “KIRMIZI”
ss.657-673
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5483
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nigar KÖÇER - Celile Eren ÖKTEN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN KÜLTÜR OKURYAZARLIĞI
ss.674-688
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5465
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şükrü BAŞTÜRK - Zeynep KILIÇ  
YEDİ İKLİM TÜRKÇE A1 KİTABI İLE SEJONG KORECE 1-2 KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.689-728
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5410
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cenan İŞCİ  
PISA 2018 TÜRKİYE VERİLERİNE GÖRE TEK DİLLİ VE İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN OKULDAKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
ss.729-740
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5487
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gülan KALI - Mustafa Volkan COŞKUN  
İKİ DİLLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARININ SÖZ DİZİMİ VE ANLAM BAKIMINDAN İNCELENMESİ
ss.741-753
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5461
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Funda İNAN YILDIZ - Ahmet BENZER  
ÖĞRETMEN VE PROGRAM DEĞİŞKENLERİ BAKIMINDAN İLKOKULDA DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
ss.754-776
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5451
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erkan AYDIN - Mustafa KAYA  
BİYOGRAFİ ESERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ GÜVEN DUYGUSUNUN GELİŞİMİNE ETKİSİ
ss.777-792
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5462
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hasan KURNAZ - Şenay ÇELİKKANAT NAS  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ELEŞTİREL OKUMA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.793-812
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5472
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİREL  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖZÜYLE YARATICI YAZMA SÜREÇLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN ETMENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ss.813-829
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5484
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Atilla DİLEKÇİ - Halit KARATAY  
TÜRKÇE DERSİ KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
ss.830-846
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5443
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Esra KARAKAŞ KURT  
TÜRK DİLİ DERSLERİNİN ÇOK UYARANLI ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARIYLA YAPILANDIRILMASI: ÖRNEK EĞİTİM DURUMU
ss.847-869
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5442
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sadık Ahmet ÇETİN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜ ANLATIMLARININ TUTARLILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.870-888
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5526
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Veli BATDI - Feyza CANDAN  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN BİR KARMA-META YÖNTEMİ
ss.889-904
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5481
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri