• Hızlı Erişim

8/1 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLevent ALYAP  
SALTUKLU ESERLERİNDEN TEPSİ MİNARE ÜZERİNDEKİ KÛFÎ KİTABENİN KALİGRAFİSİ ÜZERİNE Ss, 1-27
ON THE CALLIGRAPHY OF THE KUFIC INSCRIPTION ON THE TEPSI MINARET BUILT BY THE SALTUKIDS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
BEDEL’İ NİÇİN BİÇERİZ? ESKİ TÜRKÇEDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE ÜZMEK, KESMEK VE BİÇMEK FİİLLERİ ÜZERİNE ARTZAMANLI SEMANTİK BİR İNCELEME Ss, 28-37
WHY WE CUT THE PRICE? A DIACHRONIC AND SEMANTIC STUDY ABOUT ÜZMEK, KESMEK, BİÇMEK “TO CUT” FROM OLD TURKIC TO TURKEY TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu KAMACI GENCER  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA BİLGİ KİPLİĞİ Ss, 38-52
EPISTEMIC MODALITY IN THE BOOK OF DEDE KORKUT
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜNÜN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 53-92
EVALUATION OF THE FETHALİ KACHAR'S CHAGATAI TURKISH DICTIONARY IN TERMS OF LEXICOGRAPHY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göksel SERT  
ANLAM ALANI VE ANLAM EZGİSİ AÇISINDAN EŞ ANLAMLI DURUM SIFATLARI: “MUHTEMEL” VE “OLASI” ÖRNEĞİ Ss, 93-121
SYNONYM SITUATION ADJECTIVES IN TERMS OF SEMANTIC FIELD AND SEMANTIC PROSODY: “MUHTEMEL” AND “OLASI” EXAMPLE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin ŞERİFOĞLU  
“HARAM” VE “YASAK” SÖZLERİNİN ANLAM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 122-132
AN OBSERVATION ON WORDS “HARAM” AND “YASAK”S MEANING RELATIONS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4399
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit HUNUTLU  
TÜRK DİLİNDE ÇEKİM EDATLARININ İSİM HÂLİ TERCİHLERİ Ss, 133-158
CASE PREFERENCES OF CONJUGATIVE PARTICLES IN TURKISH LANGUAGE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpay İĞCİ -  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ COĞRAFYASI İÇİNDE KARADAĞ SAHASI Ss, 159-182
MONTENEGRO AREA IN THE GEOGRAPHY OF TURKEY TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4462
Özet | Abstract | Tam Metin |

G. Selcan SAĞLIK ŞAHİN  
TÜRKMEN HALK KÜLTÜRÜNDE VE EDEBİYATINDA BALIK Ss, 183-196
FISH IN TURKMEN FOLK CULTURE AND LITERATURE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk AÇIKGÖZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BALIK Ss, 197-229
FISH IN CLASSICAL TURKISH POETRY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhan ALKAN İSPİRLİ  
VECİZE EDEBİYATI VE MEHMED RECEB’İN EMSÂL-İ HAKÎKAT İSİMLİ ESERİ Ss, 230-261
APHORISM LITERATURE AND MEHMED RECEB’S BOOK, “EMSAL-İ HAKİKAT”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin TAŞ  
HÂFIZ ŞÂRİHLERİNE GÖRE ŞİRAZLI TÜRK Ss, 262-274
TURK-E SHĪRĀZĪ: ACCORDING TO HĀFEZ-E SHĪRĀZĪ COMMENTATORS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU - Simge SAKARYA - Yeliz ALKAYA  
CEVRÎ, HALL-İ TAHKÎKĀT VE ‘AYNÜ’L-FÜYÛZ ADLI ESERLERİ Ss, 275-290
CEVRİ AND HIS WORK CEZİRE-İ MESNEVİ OR AYNÜ’L-FÜYÜZ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir BELENKUYU  
LÂMİÎ ÇELEBİ’NİN MESNEVİLERİNDE SÂKÎNÂMELER Ss, 291-318
SÂQÎNÂMAS IN LÂMİÎ ÇELEBİ’S MASNAVIES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih UÇAK  
ŞEHRENGİZDEN MONOGRAFİYE: LÂMİ’Î ÇELEBİ VE TANPINAR’A GÖRE BURSA Ss, 319-333
FROM ŞEHRENGİZ TO MONOGRAPHY: BURSA BY LAMI’Î ÇELEBI AND TANPINAR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şahin YAVUZER  
NURULLAH GENÇ’İN gül ve ben ADLI ŞİİR KİTABINDA GELENEĞİN MİRASI Ss, 334-347
THE HERITAGE OF THE TRADITION AT THE POETRY BOOK OF NURULLAH GENÇ gül ve ben
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özden SAVAŞ  
YALNIZIZ’DA İNSANIN ANLAMLANDIRILMASI MESELESİ Ss, 348-361
THE PROBLEM OF INTERPRETATION OF HUMAN BEING IN WE ARE ALONE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4373
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur TATAR KIRILMIŞ  
YAZARDAN ANLATICIYA GEÇİŞ SANCISI: NUN MASALLARI Ss, 362-376
THE PROBLEM OF TRANSITION FROM THE AUTHOR TO THE NARRATOR: NUN TALES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehnaz ŞİŞMANOĞLU  
HALİT ZİYA ÖYKÜLERİNDE YAZMA EDİMİ Ss, 377-391
THE ACT OF WRITING IN THE SHORT STORIES OF HALİT ZİYA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4458
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe DEMİR  
MİZAHİ KAHRAMANIN DOĞUŞU: ÖMER SEYFETTİN’İN ‘EFRUZ BEY’İ Ss, 392-404
BIRTH OF COMIC HERO: ÖMER SEYFETTIN’S EFRUZ BEY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Mükerrem ÖZTÜRK - Elguja MAKARADZE  
TÜRK FOLKLORUNA BİR ÖRNEK: NİKO MARİ’NİN GÜNLÜKLERİ Ss, 405-412
AN EXAMPLE OF TURKISH FOLKLORE: NIKO MARIE'S DIARIES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN  
BARTIN’DA DÜĞÜN GELENEKLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ss, 413-445
THE YESTERDAY AND TODAY OF WEDDING TRADITIONS IN BARTIN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fitnat GÜRGİL - Bahadır KILCAN - Gökçe KILIÇOĞLU - Fatma Süreyya KURTOĞLU  
HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELÎ VELAYETNAMESİ’NİN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 446-461
AN ANALYSIS OF THE ROOT VALUES IN HÜNKAR HACI BEKTASH VELİ’S VELAYETNAME
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sahra İpek EDİS AYDOĞAN  
FOLKLORİK BİR ÜRÜNÜN YENİDEN YAZIMI: KEREM İLE ASLI ÖRNEĞİ Ss, 462-480
THE REWRITING OF A FOLKLORIC PRODUCT: THE EXAMPLE OF KEREM AND ASLI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fidan UĞUR ÇERİKAN  
TÜRK AİLESİNDE SOFRA ADABI, DENİZLİ ÖRNEĞİ VE İŞLEVSELLİĞİ Ss, 481-511
TABLE MANNERS OF THE TURKISH FAMILY, THE EXAMPLE OF DENİZLİ AND ITS FUNCTIONALITY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4292
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beytullah KARAGÖZ  
TRT ÇOCUK DERGİSİ’NDEKİ KİTAP TANITIMLARI ÜZERİNE BETİMSEL BİR İNCELEME Ss, 512-537
A DESCRIPTIVE STUDY ON BOOK REVIEWS IN TRT CHILDREN’S MAGAZINE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4364
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur ER - Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINA İLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 538-548
THE ANALYSIS OF INTERESTS OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra KOÇAK - Bilal MACUN - Serdar SAFALI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ İLE İŞ HAYATINA HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ Ss, 549-567
INVESTIGATION OF TEACHER SELF-EFFICACY LEVELS OF TEACHER CAINVESTIGATION OF TEACHER SELF-EFFICACY LEVELS OF TEACHER CANDIDATES AND READINESS LEVELS FOR BUSINESS LIFEDIDATES AND READINESS LEVELS FOR BUSINESS LIFE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan BAYRAK  
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ SÜRECİNİN İNCELENMESİ Ss, 568-586
EXAMINING THE PROCESS OF SELECTING AND TRAINING THE EDUCATION DIRECTORS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saide ÖZBEY - Serap AKTEMUR GÜRLER  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN MOTİVASYON DÜZEYLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 587-602
THE INVESTIGATION OF RELATION AMONG THE PROBLEM BEHAVIORS, SOCIAL SKILLS AND MOTIVATION LEVEL OF STUDENTS ATTENDING THE PRE-SCHOOL INSTITUTIONS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabri BECERİKLİ - Muammer DEMİREL  
İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULUNUN KISA TARİHÇESİ Ss, 603-631
SHORT HISTORY OF ISTANBUL HIGHER TEACHER TRAINING SCHOOL
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan BAYBURTLUOĞLU - Mehmet TEZCAN  
HALAÇLARIN MENŞEİ Ss, 632-654
ORIGIN OF THE KHALAJS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4464
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri