• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6/3 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet TEZCAN  
ORHUN YAZITLARI DİPLOMATİK BAKIMDAN HANGİ GRUBA GİRER?
ss.1267-1284
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3962
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
CODEX CUMANICUS’TA SOĞDCA, ÇİNCE, RUSÇA, ARAMİCE VE İBRANİCE ALINTILAR
ss.1285-1292
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3888
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Rıdvan ÖZTÜRK  
“EB” (b) İDEOGRAMININ MİMARİDE KULLANILMASI VE BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİSİ ÖRNEĞİ
ss.1293-1305
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3946
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Burhan BARAN  
YANIT İFADE EDEN EVET, HAYIR VE BENZERİ SÖZCÜKLER ÜZERİNE
ss.1306-1315
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3816
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yeter TORUN ÖĞRETMEN  
TANIKLARIYLA TARAMA SÖZLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE UR- / VUR- FİİLİNİN DEYİMLEŞMİŞ BİRLEŞİK FİİLLERDEKİ KULLANIMLARI
ss.1316-1333
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3869
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hasan ÖZER - Aykut GÜNAYDIN  
ZONGULDAK’TA MADEN İŞÇİLERİNİN KÖMÜR OCAKLARINDA KULLANDIKLARI BAZI MADENCİLİK TERİMLERİ ÜZERİNE
ss.1334-1352
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3879
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN  
“TAMTAKIR” PEKİŞTİRMESİ ÜZERİNE
ss.1353-1359
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3947
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Metin DEMİRCİ  
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE OSMANİYE, DÜZİÇİ AĞZINDAN KATKILAR - I
ss.1360-1383
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3955
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emine ŞENYUVA - Fatma ERTÜZÜN - Kübra TURHAN - Nilüfer DEMİR  
TÜRK DİLİNE İLİŞKİN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TÜRKÇE BİLİNCİ: KUŞAKLARARASI KARŞILAŞTIRMA
ss.1384-1397
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3959
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Pelin SEÇKİN - A. Mevhibe COŞAR  
TÜRKÇEDE ALINTILARDAN KELİME TÜRETMEDE KULLANILAN EKLER
ss.1398-1442
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3972
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zeynel ÖDEMİŞ  
TUVA TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSİMLERDE SAYI ( TEKLİK –ÇOKLUK) KATEGORİSİNE BİR BAKIŞ
ss.1443-1457
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3918
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ergin JABLE - Cevdet ŞANLI  
GORACA İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE
ss.1458-1477
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3997
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gökçehan Aysel YILMAZ  
BİR ŞİİR MECMUASINDAN HAREKETLE HAŞMET VE BÂKÎ’YE NİSPET EDİLEN ŞİİRLER
ss.1478-1489
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3860
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Güler DOĞAN AVERBEK  
FEDAYÎ MEHMED DEDE, MANTIK-I ESRÂR ADLI MANZUM MANTIKU’T-TAYR TERCÜMESİ VE OTOGRAF NÜSHASI
ss.1490-1506
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3998
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Merve Esra POLAT  
NAZLI ERAY’IN KADIN TOHUMU ÖYKÜSÜNÜN FEMİNİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİYLE İNCELENMESİ
ss.1507-1519
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3900
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elif Emine BALTA  
KEMALETTİN TUĞCU’NUN ESERLERİNDE KÖTÜLÜĞE MARUZ KALAN ÇOCUKLAR
ss.1520-1535
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3902
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hanife ÖZER  
“ESİR ŞEHİR ÜÇLEMESİ”NDE TEMSİL ARACI OLARAK KADIN
ss.1536-1555
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3910
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şaziye DURUKAN  
SAİT FAİK’İN AYNASINDAN BENLİĞİN YANSIMASI: “PLAJDAKİ AYNA”
ss.1556-1563
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3936
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Adem POLAT  
NAMIK KEMAL’DE AHLAKİ KAYGI TEMELLİ METİNLEŞTİRME: İNTİBAH VE AHLÂK-I ALÂÎ
ss.1564-1573
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3948
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kadir KAPLAn  
KİTAPLARIN KAPAK TASARIMLARINDAKİ MESAJLARDA KULLANILAN PROPAGANDA TEKNİKLERİ
ss.1574-1589
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3939
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İlyas AKMAN  
BİLGE KARASU’NUN ESERLERİNİN POSTMODERN YAZAR VE ANLATICI BAĞLAMINDA ANALİZİ
ss.1590-1606
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3963
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZÇAKMAK  
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER (2011-2015)
ss.1607-1618
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3841
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erhan DURUKAN - Elif DEMİR  
6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
ss.1619-1629
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3937
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bilal KIRIMLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLÜM VE MESLEKLERİYLE İLGİLİ TUTUM VE YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KTÜ ÖRNEĞİ)
ss.1630-1655
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3989
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Genç Osman GEÇER - Gökhan EŞEL  
AMERİKALILARA AMERİKA’DA TÜRKÇE ÖĞRETMEK “AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ÖRNEĞİ”
ss.1656-1665
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3954
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurşat BİÇER  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK “ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
ss.1666-1678
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4011
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehrali CALP  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİNDEKİ OKUMA HATALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
ss.1679-1705
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3884
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Vafa SAVAŞKAN  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN LİSELERDEKİ TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ İÇİNDE HALK HİKÂYESİ ÖĞRETİMİNİN YETERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1706-1725
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3968
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim Halil YURDAKAL - Fatma SUSAR KIRMIZI  
YARATICI OKUMAYA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
ss.1726-1742
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3971
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Rukiye AYDOĞAN - Kerim GÜNDOĞDU  
İLKOKUL TÜRKÇE İLETİŞİM YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.1743-1758
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3982
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Çağla ATMACA  
USING PSYCHOLOGICAL TESTS FOR CHOOSING TEACHER CANDIDATES
ss.1759-1777
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3881
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Eyyub Melikşah ALPARSLAN - Mehmet Ali İÇBAY  
TEACHERS’ OPINIONS ON INTERACTIVE WHITE BOARD AND ITS USE: A CASE STUDY
ss.1778-1797
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3906
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Halil UZUN - Gülen BARAN  
THE STUDY OF THE EFFECTS OF FATHER TRAINING PROGRAM ON THE FATHER CHILD RELATIONS
ss.1798-1817
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3953
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ceyhun OZAN - Nermin KARABACAK - Emine KIZILTAŞ - Adnan KÜÇÜKOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ss.1818-1843
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4002
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Suat POLAT - Ünsal BEKDEMİR  
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANINDAKİ DERS İŞLENİŞ SÜRECİNİN İNCELENMESİ
ss.1844-1860
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3943
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Münire BAYSAN  
KÜTAHYA'DA SAĞALTMA OCAKLARINDA TEDAVİ ESNASINDA KULLANILAN MALZEMELER
ss.1861-1880
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3944
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bülent HALVAŞİ  
KORO EĞİTİMİNDE DİL VARYASYONLARI VE YÖRESEL DİLİN ETKİLERİ
ss.1881-1895
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3957
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmet ARICI - Ali AKMANLI  
BAĞIMSIZ MÜZİSYENLERİN ÇALIŞMALARINI TOPLUMLA PAYLAŞMADA ÖNDE GELEN İNTERAKTİF ORTAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.1896-1914
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3958
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bünyamin AYDEMİR  
TİYATRAL KUDRETİN ÜÇ TEMEL AYAĞI: SÖZ, SÖZCÜK VE JEST
ss.1915-1922
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4004
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN  
“TAŞLAR KONUŞUR”: TÜRK MEZAR TAŞLARININ BİÇİM DİLİ
ss.1923-1937
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3996
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zeynep TEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: CAROL GİLLİGAN'IN KADININ FARKLI SESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1938-1944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3950
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hanife ALKAN ATAMAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ESKİ TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI ADLI ESER ÜZERİNE
ss.1945-1949
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3956
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim Doğukan DOKUR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OSMAN KARATAY İLE MÜRDÜM KİTABI ÜZERİNE SÖYLEŞİ
ss.1950-1956
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3985
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Göksel SERT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. ERDOĞAN BOZ VE PROF. DR. SEMRA GÜNAY AKTAŞ’IN ESKİŞEHİR İLİ DİL ATLASI ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1957-1962
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3994
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇOBAN  
ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR DİL SEMPOZYUMU VE BİZ AYNI HİKÂYENİN ÇOCUKLARIYIZ ADLI ETKİNLİĞİN ARDINDAN
ss.1963-1979
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4006
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri