• Hızlı Erişim

6/3 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet TEZCAN  
ORHUN YAZITLARI DİPLOMATİK BAKIMDAN HANGİ GRUBA GİRER?
ss.1267-1284
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3962
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Galip GÜNER  
CODEX CUMANICUS’TA SOĞDCA, ÇİNCE, RUSÇA, ARAMİCE VE İBRANİCE ALINTILAR
ss.1285-1292
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3888
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rıdvan ÖZTÜRK  
“EB” (b) İDEOGRAMININ MİMARİDE KULLANILMASI VE BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİSİ ÖRNEĞİ
ss.1293-1305
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3946
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burhan BARAN  
YANIT İFADE EDEN EVET, HAYIR VE BENZERİ SÖZCÜKLER ÜZERİNE
ss.1306-1315
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3816
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yeter TORUN ÖĞRETMEN  
TANIKLARIYLA TARAMA SÖZLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE UR- / VUR- FİİLİNİN DEYİMLEŞMİŞ BİRLEŞİK FİİLLERDEKİ KULLANIMLARI
ss.1316-1333
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3869
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan ÖZER - Aykut GÜNAYDIN  
ZONGULDAK’TA MADEN İŞÇİLERİNİN KÖMÜR OCAKLARINDA KULLANDIKLARI BAZI MADENCİLİK TERİMLERİ ÜZERİNE
ss.1334-1352
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3879
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN  
“TAMTAKIR” PEKİŞTİRMESİ ÜZERİNE
ss.1353-1359
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3947
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Metin DEMİRCİ  
DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE OSMANİYE, DÜZİÇİ AĞZINDAN KATKILAR - I
ss.1360-1383
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3955
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine ŞENYUVA - Fatma ERTÜZÜN - Kübra TURHAN - Nilüfer DEMİR  
TÜRK DİLİNE İLİŞKİN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TÜRKÇE BİLİNCİ: KUŞAKLARARASI KARŞILAŞTIRMA
ss.1384-1397
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3959
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Pelin SEÇKİN - A. Mevhibe COŞAR  
TÜRKÇEDE ALINTILARDAN KELİME TÜRETMEDE KULLANILAN EKLER
ss.1398-1442
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3972
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynel ÖDEMİŞ  
TUVA TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE İSİMLERDE SAYI ( TEKLİK –ÇOKLUK) KATEGORİSİNE BİR BAKIŞ
ss.1443-1457
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3918
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ergin JABLE - Cevdet ŞANLI  
GORACA İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE
ss.1458-1477
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3997
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökçehan Aysel YILMAZ  
BİR ŞİİR MECMUASINDAN HAREKETLE HAŞMET VE BÂKÎ’YE NİSPET EDİLEN ŞİİRLER
ss.1478-1489
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3860
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Güler DOĞAN AVERBEK  
FEDAYÎ MEHMED DEDE, MANTIK-I ESRÂR ADLI MANZUM MANTIKU’T-TAYR TERCÜMESİ VE OTOGRAF NÜSHASI
ss.1490-1506
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3998
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Merve Esra POLAT  
NAZLI ERAY’IN KADIN TOHUMU ÖYKÜSÜNÜN FEMİNİST EDEBİYAT ELEŞTİRİSİYLE İNCELENMESİ
ss.1507-1519
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3900
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elif Emine BALTA  
KEMALETTİN TUĞCU’NUN ESERLERİNDE KÖTÜLÜĞE MARUZ KALAN ÇOCUKLAR
ss.1520-1535
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3902
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hanife ÖZER  
“ESİR ŞEHİR ÜÇLEMESİ”NDE TEMSİL ARACI OLARAK KADIN
ss.1536-1555
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3910
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şaziye DURUKAN  
SAİT FAİK’İN AYNASINDAN BENLİĞİN YANSIMASI: “PLAJDAKİ AYNA”
ss.1556-1563
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3936
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adem POLAT  
NAMIK KEMAL’DE AHLAKİ KAYGI TEMELLİ METİNLEŞTİRME: İNTİBAH VE AHLÂK-I ALÂÎ
ss.1564-1573
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3948
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kadir KAPLAN  
KİTAPLARIN KAPAK TASARIMLARINDAKİ MESAJLARDA KULLANILAN PROPAGANDA TEKNİKLERİ
ss.1574-1589
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3939
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlyas AKMAN  
BİLGE KARASU’NUN ESERLERİNİN POSTMODERN YAZAR VE ANLATICI BAĞLAMINDA ANALİZİ
ss.1590-1606
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3963
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin ÖZÇAKMAK  
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER (2011-2015)
ss.1607-1618
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3841
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erhan DURUKAN - Elif DEMİR  
6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI
ss.1619-1629
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3937
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilal KIRIMLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLÜM VE MESLEKLERİYLE İLGİLİ TUTUM VE YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (KTÜ ÖRNEĞİ)
ss.1630-1655
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3989
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Genç Osman GEÇER - Gökhan EŞEL  
AMERİKALILARA AMERİKA’DA TÜRKÇE ÖĞRETMEK “AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ÖRNEĞİ”
ss.1656-1665
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3954
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nurşat BİÇER  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK “ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
ss.1666-1678
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4011
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehrali CALP  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİNDEKİ OKUMA HATALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
ss.1679-1705
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3884
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Vafa SAVAŞKAN  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN LİSELERDEKİ TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ İÇİNDE HALK HİKÂYESİ ÖĞRETİMİNİN YETERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1706-1725
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3968
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim Halil YURDAKAL - Fatma SUSAR KIRMIZI  
YARATICI OKUMAYA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
ss.1726-1742
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3971
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rukiye AYDOĞAN - Kerim GÜNDOĞDU  
İLKOKUL TÜRKÇE İLETİŞİM YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.1743-1758
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3982
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çağla ATMACA  
USING PSYCHOLOGICAL TESTS FOR CHOOSING TEACHER CANDIDATES
ss.1759-1777
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3881
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Eyyub Melikşah ALPARSLAN - Mehmet Ali İÇBAY  
TEACHERS’ OPINIONS ON INTERACTIVE WHITE BOARD AND ITS USE: A CASE STUDY
ss.1778-1797
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3906
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil UZUN - Gülen BARAN  
THE STUDY OF THE EFFECTS OF FATHER TRAINING PROGRAM ON THE FATHER CHILD RELATIONS
ss.1798-1817
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3953
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ceyhun OZAN - Nermin KARABACAK - Emine KIZILTAŞ - Adnan KÜÇÜKOĞLU  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ss.1818-1843
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4002
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Suat POLAT - Ünsal BEKDEMİR  
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANINDAKİ DERS İŞLENİŞ SÜRECİNİN İNCELENMESİ
ss.1844-1860
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3943
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Münire BAYSAN  
KÜTAHYA'DA SAĞALTMA OCAKLARINDA TEDAVİ ESNASINDA KULLANILAN MALZEMELER
ss.1861-1880
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3944
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bülent HALVAŞİ  
KORO EĞİTİMİNDE DİL VARYASYONLARI VE YÖRESEL DİLİN ETKİLERİ
ss.1881-1895
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3957
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmet ARICI - Ali AKMANLI  
BAĞIMSIZ MÜZİSYENLERİN ÇALIŞMALARINI TOPLUMLA PAYLAŞMADA ÖNDE GELEN İNTERAKTİF ORTAMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.1896-1914
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3958
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bünyamin AYDEMİR  
TİYATRAL KUDRETİN ÜÇ TEMEL AYAĞI: SÖZ, SÖZCÜK VE JEST
ss.1915-1922
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4004
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN  
“TAŞLAR KONUŞUR”: TÜRK MEZAR TAŞLARININ BİÇİM DİLİ
ss.1923-1937
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3996
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep TEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: CAROL GİLLİGAN'IN KADININ FARKLI SESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1938-1944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3950
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hanife ALKAN ATAMAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ESKİ TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI ADLI ESER ÜZERİNE
ss.1945-1949
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3956
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim Doğukan DOKUR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: OSMAN KARATAY İLE MÜRDÜM KİTABI ÜZERİNE SÖYLEŞİ
ss.1950-1956
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3985
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Göksel SERT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. ERDOĞAN BOZ VE PROF. DR. SEMRA GÜNAY AKTAŞ’IN ESKİŞEHİR İLİ DİL ATLASI ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.1957-1962
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3994
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmail ÇOBAN  
ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR DİL SEMPOZYUMU VE BİZ AYNI HİKÂYENİN ÇOCUKLARIYIZ ADLI ETKİNLİĞİN ARDINDAN
ss.1963-1979
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4006
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri