• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

10/3 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİbrahim BOZ  
YUNUS EMRE’YE AİT BİR İLAHİNİN ONTOLOJİK TAHLİLİ
ss.840-851
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5305
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şebnem HASANLI GARİBOVA  
THE SEMANTIC-STRUCTURAL CHANGES OF ASTRONOMICAL NAMES IN MEDIEVAL PERIOD TURKIC SCIENTIFIC WORKS
ss.852-863
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5297
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sercan ALABAY  
95. YILDÖNÜMÜNDE SS LOTUS- BOZKURT DAVASINA İLİŞKİN FRANSIZ BASININDA ÇIKAN BAZI HABERLERE DİLSEL BİR BAKIŞ
ss.864-874
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5332
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim EŞİM - Serhat ZAMAN  
BALKANLARDAN ANADOLU’YA YÖNELİK GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİNE BİR ÖRNEK: BULGARİSTAN KAYNAKLI GÖÇLERİN BURSA-OSMANGAZİ İLÇESİNDE YER ADLARINA ETKİSİ
ss.875-902
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5296
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ayşe Nur Sır DÜNDAR  
KÜTAHYA MERKEZ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR-I
ss.903-925
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5353
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gökçehan Aysel YILMAZ  
“LEZÎZ” REDİFLİ GAZELLERDE SEVGİLİNİN DUDAĞININ TATLI YİYECEKLERLE İLİŞKİSİ
ss.926-942
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5299
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sacide AKCAN - Ömer YILDIZ  
AHMED MİTHAT EFENDİ VE MISIRLI MUHAMMED EMİN FİKRİ BEY’İN AVRUPA İZLENİMLERİ
ss.943-962
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5309
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ayşegül SEKMAN  
ÖYKÜ YAZARI OLARAK ORHAN VELİ
ss.963-979
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5323
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Süleyman BARLAS  
İNSAN VE KURT İLİŞKİSİNİN “BEYAZ DİŞ” VE “DİŞİ KURDUN RÜYALARI” ADLI ESERLERDE EKOELEŞTİREL BAĞLAMDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
ss.980-995
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5325
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ramazan Kandemir ENSER  
TRAJEDİDEN KAÇIŞIN TRAJEDİSİ: GABRIEL GARCIA MARQUEZ’İN KIRMIZI PAZARTESİ ADLI ROMANININ İNCELENMESİ
ss.996-1013
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5273
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yunus Alperen ÖNCEL - Minara ALİYEVA ÇINAR  
CHRISTINE NÖSTLINGER’İN HADİ AMA BABA VE GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN YEŞİL KİRAZ ADLI ESERLERİNİN EĞİTİM, AİLE VE TOPLUM BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMASI
ss.1014-1026
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5278
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Arzu ÇEVİK - Merve MÜLDÜR  
ÇOCUK EDEBİYATINDA GENEL ÇATIŞMA TÜRLERİ, ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİ VE KUŞAK ÇATIŞMASI: UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ VE GÖKYÜZÜNDE BALONLAR ÖRNEĞİ
ss.1027-1048
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5287
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Murat Sami TÜRKER  
TÜRKÇEYİ İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ss.1049-1069
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5277
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şaziye DURUKAN  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA BATI KÖKENLİ SÖZCÜKLERİN KULLANIMI: YEDİ İKLİM TÜRKÇE SETİ (A1-A2 DERS KİTABI) ÖRNEĞİ
ss.1070-1088
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5313
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mete Yusuf USTABULUT  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİ
ss.1089-1104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5360
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bekir KAYABAŞI - Nülifer KARADAĞ  
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSLERİNİN İŞLENİŞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
ss.1105-1123
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5283
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih CAN - Kayhan BOZGÜN  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KONUŞMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.1124-1136
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5357
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Remziye ULUDAĞ KIRÇIL - Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU - İlker KÖSTERELİOĞLU  
İLKOKULDA YARATICI OKUMA ÇALIŞMALARININ SINIF YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1137-1157
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5307
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cengiz GÜNDÜZALP  
WEB 2.0 ARAÇLARI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN ÜST BİLİŞSEL VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
ss.1158-1177
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5318
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emine Kübra PULLU - Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EDMODO KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ss.1178-1192
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5324
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih ORÇAN - Raşit ÇELİK  
ADAPTATION OF COLLEGE OUTCOME EXPECTATION QUESTIONNAIRE TO TURKISH
ss.1193-1202
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5326
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuğba SADIÇ - Bülent ALCI  
ÖĞRETMENLERİN YARATICILIĞI BESLEME DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.1203-1214
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5262
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zeynep BAŞERER BERBER  
EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ GİDERME YOLLARI
ss.1215-1223
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5288
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zafer ÇAKMAK - İsmail Hakan AKGÜN - Murat SALUR  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
ss.1224-1245
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5320
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Razan AYKAÇ  
SURİYE ŞAM MİLLİ MÜZESİNDEKİ TÜRK İSLAM DÖNEMİNE AİT ESERLERDEN ÖRNEKLER
ss.1246-1270
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5292
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri