• Hızlı Erişim

8/4 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNevin MAZMAN  
TÜRKOLOJİDEKİ YAKLAŞIMLARDAN HAREKETLE +ki BİÇİM BİRİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1968-1987
AN EVALUATION INTO THE +ki MORPHEME BASED ON APPROACHES IN TURKOLOGY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulsamet ÖZMEN  
TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TECVÎDLERDEN RİSÂLE-İ TECVÎD Ss, 1988-2005
RİSÂLE-İ TECVÎD FROM THE VERSE TAJVIDS IN TURKISH LITERATURE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ULUOCAK  
KABUL BABA KÖYÜ MAKTEL-İ HÜSEYN NÜSHASINDA KERAMET MOTİFLERİ Ss, 2006-2021
MIRCLE MOTIFS IN KABUL BABA VILLAGE MAKTEL-I HUSEYN COPY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4580
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Uğur KARADENİZ  
KLASİK TÜRK ŞİİRİNE İSLAM SANATLARI ESTETİĞİNİN BİR YANSIMASI: “EŞ’ÂR-I PERÎŞÂN Ss, 2022-2035
A REFLECTION OF THE AESTHETICS OF ISLAMIC ARTS IN CLASSICAL TURKISH POETRY: “EŞ’ÂR-I PERÎŞÂN”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hulusi EREN  
DEYİŞBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ IŞIĞINDA DÂRENDEVÎ HULÛSÎ EFENDİ DÎVÂNI Ss, 2036-2056
DÎVÂN OF DÂRENDEVÎ HULÛSÎ EFENDİ IN LIGHT OF PHRASEOLOGICAL ANALYSIS METHOD
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4579
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge ASLAN  
EDEBÎ TÜRÜN DEĞİŞİMİ BAĞLAMINDA; “TÜRK EDEBİYATINDA HİKÂYE/ÖYKÜNÜN YARATICI/DENEYSEL YENİ GÖRÜNÜMÜ” Ss, 2057-2073
CHANGE OF THE LITERATURE GENRES; “CREATIVE / EXPERIMENTAL NEW VIEW OF THE STORY IN TURKISH LITERATURE”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz DAŞÇIOĞLU - Samet ÇAKMAKER  
ANTALYA’NIN İLK DERGİLERİ YENİ HAYAT VE DOĞU ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 2074-2085
AN ANALYSIS ON YENI HAYAT AND DOĞU: FIRST MAGAZINES PUBLISHED IN ANTALYA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4576
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal AKÇA  
LEYLA ERBİL’İN ESKİ SEVGİLİ HİKÂYESİNE PSİKOMİTOLOJİK BİR YAKLAŞIM Ss, 2086-2108
A PSYCHOMITHOLOGICAL APPROACH TO LEYLA ERBIL’S OLD LOVE STORY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda SELİM  
ÇAĞDAŞ KARAPAPAK ŞAİRİ RAFİG HÜMMET’İN YAŞADIĞI DÖNEMDEKİ MEVCUT YÖNETİMİ VE DÜZENİ ELEŞTİRDİĞİ ŞİİRLERİ Ss, 2109-2124
KARAPAPAK TURKS’ CONTEMPORARY POET RAFIG HUMMET’S POEMS CRITICIZING THE ADMINISTRATION AND THE ORDER OF HIS ERA
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murad HALMET  
TÜRKİSTANLI CEDİTÇİ ŞAİR ELBEK’İN DİL KONUSUNDAKİ FİKİRLERİ VE FİKİRLERİ UĞRUNDA VERDİĞİ MÜCADELE HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME Ss, 2125-2142
AN EVALUATION OF TURKISTANI JADID (REFORMIST) POET ELBEK’S IDEAS ON LANGUAGE AND HIS STRUGGLE FOR THE SAKE OF HIS IDEAS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4581
Özet | Abstract | Tam Metin |

Efecan KARAGÖL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: REDHOUSE’UN MUHTASAR OSMANLI TÜRKÇESİ DİL BİLGİSİ ADLI ESERİ Ss, 2143-2161
HISTORY IN TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE: A SIMPLIFIED GRAMMAR OF THE OTTOMAN TURKISH LANGUAGE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilan KALAYCI - Erhan DURUKAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRENME ALANLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 2162-2177
COMPARING THE TEXTBOOKS OF TEACHING TURKISH AND ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF LEARNING DOMAINS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÜNVEREN  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YANLIŞ ÖRNEKSEMELERİ KULLANMA DURUMLARI Ss, 2178-2197
FALSE ANALOGIES IN LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ULUTAŞ - Mehmet KARA  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ METİN ALTI SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 2198-2214
INVESTIGATION OF TEXT COMPREHENSION QUESTIONS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS ACCORDING TO REVISED BLOOM TAXONOMY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selvi DEMİR - Ömer ÇİFTÇİ  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMA KAYGISI DÜZEYLERİ VE NEDENLERİ Ss, 2215-2239
THE LEVELS AND REASONS OF WRITING ANXIETY OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper AYTAÇ - Necip KAYGISIZ  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 2240-2255
THE INVESTIGATION OF HIGH-SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS READING WITH RESPECT TO DIFFERENT TYPES OF VARIABLES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil UYGUN - Alaattin ARIKAN  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 2256-2281
DETERMINATION OF THE SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES COMMUNICATION SKILLS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumhur TÜRK - Ayça KARTAL - Abdulhamit KARADEMİR - Erdinç ÖCAL  
PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS OF CLASSROOM MANAGEMENT PROCESSES Ss, 2282-2299
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN SINIF YÖNETİMİ SÜREÇLERİ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beste DİNÇER - Ayşe YAVUZ - Seda EREN  
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DEĞER ALGILARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME STANDARTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 2300-2321
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL VALUES PERCEPTION AND CRITICAL THINKING STANDARDS FROM THE GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING DEPARTMENT STUDENTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin Güler ÖZTEKİN - Arzu GÜLBAHÇE  
3-10 YAŞ ARASI GELİŞİMSEL PROBLEMLERİ OLAN ÇOCUKLARDA VE EBEVEYNLERİNDE FİLİAL TERAPİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 2322-2340
THE EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF FILIAL THERAPY ON 3-10 YEARS OLD CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL PROBLEMS AND THEIR PARENTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu DİNÇER  
CARL R. ROGERS VE ÖĞRENME ÖZGÜRLÜĞÜ: ETKİLİ BİR ÖĞRENME ORTAMININ MİMARI OLARAK ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN TUTUMLARI Ss, 2341-2358
CARL R. ROGERS AND FREEDOM TO LEARN: TEACHERS AS THE ARCHITECTS OF AN EFFECTIVE LEARNING ENVIRONMENT, AND TEACHERS’ ATTITUDES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4560
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilan BAYINDIR - Asude BALABAN DAĞAL  
ÖĞRETMENLERİN MÜZELERE ÖĞRENCİ GEZİLERİ DÜZENLEME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 2359-2377
TEACHERS’ REASONS FOR ARRANGING STUDENT VISITS TO MUSEUMS SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4577
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlknur YÜKSEL - Ümit ÖZKANAL  
INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ REFLECTIVE VIEWS ON MICRO-TEACHING IN REAL CLASSROOMS Ss, 2378-2398
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERÇEK SINIFLARDA MİKRO ÖĞRETİM ÜZERİNE YANSITICI GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya ŞAHİN  
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ NEREDE BAŞLAMALI, NEREDE BİTMELİDİR? Ss, 2399-2410
ARCHAEOLOGY AND ART HISTORY WHERE TO START, WHERE TO FINISH?
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4621
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri