• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

7/2 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNurdin USEEV  
KANMIILDIG-HOVU (E 62) YAZITI VE ESKİ TÜRKLERDE MASKE KÜLTÜRÜ
ss.641-649
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4230
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
ESKİ TÜRKÇE BİR ETİMOLOJİ DENEMESİ: AYAK “KÂSE, KADEH”
ss.650-662
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4148
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE
ss.663-704
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4203
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serpil SOYDAN  
TARAMA SÖZLÜĞÜNÜN İLK ÜÇ CİLDİNDE KADIN VE MUTFAK EŞYALARI HAKKINDA KISMÎ SÖZ VARLIĞI ÇALIŞMASI
ss.705-733
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4116
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İ. Gülsel SEV  
SÖZLÜKÇÜLÜK’TE EMOJİLERDEN YARARLANMA MÜMKÜN MÜDÜR?
ss.734-748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4211
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erdoğan BOZ  
SÖZLÜKLER İÇİN YENİ BİR DİLBİLGİSEL BİLGİ ÖNERİSİ: İLGEÇLERİN ATADIKLARI BİÇİMBİRİMLER
ss.749-758
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4251
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gülşat BİCAN - Ahmet Turan SİNAN  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TERİM SÖZLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ss.759-770
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4225
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İlkin GULUSOY  
KAVSİ TEBRİZİ ŞİİRLERİNİN DİLİNİN LEKSİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
ss.771-787
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4152
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nigâr OTURAKÇI ORBAY  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YANSIMALI SORULARIN YAPI VE İŞLEV ÖZELLİKLERİ: TİYATRO METİNLERİ ÖRNEĞİ
ss.788-805
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4101
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bilal UYSAL  
TÜRKÇEDE İŞTEŞ ÇATI VE İŞTEŞ ÇATININ ÖZELLİKLERİ
ss.806-836
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4198
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hasan KAPLAN  
FUZÛLÎ’NİN GAZELLERİNDE ARUZ UYGULAMALARI: FUZÛLÎ’NİN MED KULLANIMININ BÂKÎ’YLE MUKAYESESİ
ss.837-876
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4234
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hasan EKİCİ  
KÂMÎ DİVANINDA RAKİP TİPİ VE RAKİP İLE İLGİLİ TASAVVURLAR
ss.877-889
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4194
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mithat DURMUŞ  
ÖMER SEYFETTİN’İN BAHAR VE KELEBEKLER ADLI ÖYKÜSÜNDE DOĞU VE BATI KADINI KARŞITLIĞINDAN İDEAL KADINA
ss.890-901
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4071
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tülin ARSEVEN  
ZAFER HANIM VE AŞK-I VATAN’IN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ
ss.902-910
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4135
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gökay DURMUŞ  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH GAZETECİLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ: BOŞBOĞAZ ile GÜLLABİ
ss.911-931
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4137
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet Faruk GÜLER  
CUMHURİYETİN İLK DÖNEM ROMANLARINDA DİN ALGISI
ss.932-941
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4219
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Alev GÜLTÜRK UYSAL  
İSKENDER PALA’NIN ŞAH & SULTAN ROMANINDA “HATA’İ-AŞK-İKTİDAR” ÜÇGENİNİN KAVRAMSAL VE SİMGESEL DÜZLEMDE ÇÖZÜMLENMESİ
ss.942-955
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4166
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

M. Halil SAĞLAM  
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE EİNFÜHLUNG (ÖZDEŞLEYİM) İLİŞKİSİ KURDUĞU TABİAT UNSURLARI
ss.956-989
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4178
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Osman EROĞLU  
SAFVET NEZİHİ’NİN ZAVALLI NECDET ROMANINDA RENK SİMGESELLİĞİ
ss.990-1003
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4188
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gizem Ece GÖNÜL  
SEVGİ, AŞK, KARANFİL, RAKI VE DİĞERLERİ: “YERÇEKİMLİ KARANFİL” ÇÖZÜMLEMESİNDEN VAROLUŞ SÖZLÜĞÜNE
ss.1004-1030
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4190
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul KARAKUŞ  
SOVYET DÖNEMİ “KANONİK EDEBİYAT” ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKMEN EDEBİYATINDA AGAHAN DURDIYEV’İN “KADIN” KONULU İKİ HİKÂYESİ
ss.1031-1046
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4185
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Salahaddin BEKKİ  
NASREDDİN HOCA’DAN TEMEL’E TÜRK FIKRALARINDA MİZAH UNSURU OLARAK MÜLEMMA
ss.1047-1054
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4161
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
HALK HEKİMLİĞİNE İLGİ ÇEKİCİ BİR ADLANDIRMA: TÜRK’E ÇARE
ss.1055-1067
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4209
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Akif ARSLAN - Cüneyt ÇELİK  
AĞRI İL MERKEZİNE BAĞLI OLAN ZİYARET KÖYÜ’NDE BULUNAN ŞEYH ABDULBARİ KÜFREVİ TÜRBESİ ETRAFINDA GELİŞEN ANLATILAR
ss.1068-1084
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4164
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Selçuk Kürşad KOCA  
MAKEDONYA’DA YAŞAYAN TÜRK-MAKEDON-ARNAVUT-BOŞNAK TOPLUMLARININ GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE GÖRÜLEN ORTAK KÜLTÜR UNSURLARI
ss.1085-1103
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4216
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bekir Sıttık KILIÇ - Oğuzhan YILMAZ  
FAKİR BAYKURT’UN MASALLARINDA DEĞER EĞİTİMİ VE MASALLARIN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI
ss.1104-1125
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4155
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kelime ERDAL - Hatice YURTSEVEN YILMAZ  
SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ SERİSİNDE OKUL YAŞAMI
ss.1126-1147
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4232
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Duygu UÇGUN  
1-5. SINIF “TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA KİTAPLARI”NDAKİ TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNİN PROGRAMDAKİ KAZANIMLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1148-1160
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4195
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nevin AKKAYA - Cenan İŞCİ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.1161-1171
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4110
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Esra KARAKUŞ TAYŞİ - Yusuf TAŞKIN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.1172-1189
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4169
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yasemin KUŞDEMİR - Hatice Kurban - Pınar BULUT  
YAZMA GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN BİR ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ EYLEM ARAŞTIRMASI
ss.1190-1209
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4172
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sevilay BULUT - Özlem KANAT SOYSAL - Demet GÜLÇİÇEK  
SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLMAK: SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
ss.1210-1238
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4179
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Pakize URFALI DADANDI - İbrahim DADANDI - Fatih KOCA  
PISA 2015 TÜRKİYE SONUÇLARINA GÖRE SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER İLE OKUMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
ss.1239-1252
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4200
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tazegül DEMİR - Şule FIRAT DURDUKOCA  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
ss.1253-1275
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4173
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Didem AYDOĞAN - Yaşar ÖZBAY  
EVLİLİKTE FEDAKÂRLIK DOYUMUNUN İLİŞKİSEL ÖZGÜNLÜK VE EVLİLİK DOYUMU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1276-1290
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4112
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZCAN - Anıl Kadir ERANIL  
MESLEK SEÇİMİ KAPSAMINDA: ANNE BABA TUTUMU VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM
ss.1291-1304
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4120
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Okan YOLCU - Kerim GÜNDOĞDU - Ruken AKAR VURAL  
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE MİZAH TEMELLİ GELİŞTİRİLEN İÇERİK ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
ss.1305-1332
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4210
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Okan YUNGUL  
MÜZİK EĞİTİMİNDE WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM
ss.1333-1348
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4227
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erdinç GÜLCÜ  
MAMURATÜLAZİZ VİLAYETİNDE ERMENİ İSYANLARI (1895)
ss.1349-1379
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4215
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sacit UĞUZ  
NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN İLK YARISINDA ERDEMLİ VE ÇEVRESİ YÖRÜKLERİNİN İDARÎ VE DEMOGRAFİK DURUMU
ss.1380-1392
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4239
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Vilayat QULİYEV  
POLŞA TATARLARI AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN (1918-1920) DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNDƏ - OLQERD KRİÇİNSKİ
ss.1393-1404
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4235
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şureddin MEMMEDLİ - Gemze ALKAN  
GÜRCİSTAN'DA TÜRKİYE SEVDALISI BİR ŞAİR: RAFİK HÜMMET
ss.1405-1415
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4240
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Alev SINAR UĞURLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BİR PSİKİYATRİ PROFESÖRÜNÜN EDEBÎ TECRÜBESİ: BİRAZ ARGO
ss.1416-1427
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4264
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri