• Hızlı Erişim

8/2 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Bursa  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa ARGUNŞAH  
HAREZM TÜRKÇESİYLE YAPILAN KUR’AN ÇEVİRİSİNİN BEŞ NÜSHASI Ss, 654-698
FIVE COPIES OF THE QURAN TRANSLATION IN THE KHOREZMIAN TURKIC LANGUAGE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar TOKAY  
ESKİ TÜRKÇE IMIZĠAN- “UYUKLAMAK” FİİLİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KALINTILARI Ss, 699-712
THE VERB IMIZĠAN- "TO DOZE" IN OLD TURKIC AND ITS REPRESENTATIVES IN TURKEY TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4336
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerime ÜSTÜNOVA - Hasene AYDIN - İbrahim KARAHANCI - Nilüfer AKGÜN - Mustafa ÜSTÜNOVA  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DERECELENDİRME KODLAYICISI OLARAK KULLANILAN ARDIL DİL BİRİMLERİ ÜZERİNE Ss, 713-725
ON POSTERIOR LANGUAGE UNITS USED AS GRADATION CODER IN TURKEY TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muna YÜCEOL ÖZEZEN  
TÜRKÇEDE SENİ / SİZİ SESLENME SÖZLERİ VE TÜRKÇEDE SESLENME (VOKATİF) DURUMUNA TARİHSEL BİR BAKIŞ Ss, 726-742
TURKISH SENİ / SİZİ ADDRESSING WORDS AND A HISTORICAL VIEW OF VOCATIVE STATUS IN TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4521
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZDEMİR - Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN  
CUMHURİYET GAZETESİNDE (1977) MEYDANA GELEN DİL TARTIŞMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Ss, 743-769
A REVIEW FOR THE LANGUAGE DISCUSSIONS IN CUMHURIYET NEWSPAPER (1977)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Gül KESKİN  
KIRGIZ TÜRKÇESİNDE GRAMERLEŞME VE SÖZCÜKLEŞME ÖRNEĞİ OLARAK emiş~imiş~mış~miş BİÇİMLERİ Ss, 770-789
AS A GRAMMATICALIZATION AND LEXICALISATION emiş~imiş~mış~miş FORMS IN KYRGYZ TURKIC
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ  
İKTİDARI YENİDEN İNŞA ÇABASI: GÖNÜL HANIM Ss, 790-804
AN EFFORT TO RECONSTRUCTION THE POWER: GÖNÜL HANIM
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif DUMAN  
ZİYÂ PAŞA’NIN SİYASİ RAKİBİ BOSNALI MEHMET FÂZIL PAŞA’NIN EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE DİVANI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ Ss, 805-832
ZIYÂ PAŞAS POLITICAL ENEMY FÂZIL PAŞA WITH HIS LITERARY PERSONALITY AND THE MAIN FEATURES OF HIS DIWAN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla ALPTEKİN SARIOĞLU  
ORHAN VELİ’NİN DİVAN ŞİİRİNE BAKIŞI Ss, 833-849
ORHAN VELI’S VIEWPOINT OF DIVAN POETRY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli UĞUR  
EDEBİYATIMIZDA YENİ BİR TÜRÜN AYAK SESLERİ: TARİHÎ FANTEZİ Ss, 850-877
THE FOOTSTEPS OF A NEW SUB-GENRE IN THE OUR LITERATURE: HISTORICAL FANTASY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk ATAY  
EVİNİ HAYALLERİYLE BÜTÜNLEYEN BİR BABA: AHMET MUHİP DIRANAS’IN GÖLGELER ADLI OYUNUNDA ŞİZOFRENİK HÂLLER Ss, 878-899
A FATHER WHICH INTEGRATED HOUSE WITH DREAMS: SCHIZOPHRENIC STATE IN AHMET MUHİP DIRANAS’ PLAY NAMED GÖLGELER (THE SHADOWS)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşad KARA - Turgay KABAK  
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN SABIR AĞACI ROMAN SERİSİNDE KÜLT VE SEMBOL OLARAK AĞAÇ Ss, 900-913
TREE AS A CULT AND SYMBOL IN NOVEL SERIES CALLED SABIR AĞACI BY MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4461
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner TURAN  
CENAB ŞAHABEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE ESTETİK TAVIR Ss, 914-934
AESTHETIC ATTITUDE IN THE POEMS OF CENAB ŞAHABEDDIN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat Ender KOÇYİĞİT  
ÜÇ MİTOLOJİ, TEK KİTAP: MİTOS, KARA TAŞLAR VE AY IŞIĞI KİTABINDA MİTOLOJİK MİRASIN GÜNCELE TAŞINMASI Ss, 935-947
THREE MYTHOLOGIES, ONE BOOK: CARRY-OVER OF THE MYTHOLOGICAL HERITAGE IN MİTOS, KARA TAŞLAR VE AY IŞIĞI TO THE ACTUALITY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4523
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taha Yasir CEVHER - Suat UNGAN - Elif KURT  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TELEVİZYONDA KULLANILAN DİL İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 948-964
PRESERVICE TURKISH TEACHER’S OPINIONS ABOUT USING LANGUAGE ON TELEVISION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4372
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BAŞKAN  
KELİME BİLGİSİ VE DİL BİLGİSİ DÜZEYİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİ İLE İLİŞKİSİ Ss, 965-982
THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCABULARY AND GRAMMAR LEVEL OF SEVENTH GRADE STUDENTS AND THEIR WRITING SKILL
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice DEMİR - Özlem BAŞ  
TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖLÇÜTLERİNİ KARŞILAMASI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 983-1006
QUALITATIVE RESEARCH ON WHETHER OR NOT THE TEXTS IN TURKISH COURSE BOOKS MEET THE CRITERIA FOR CRITICAL THINKING
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice FIRAT  
ÇİZGİ FİLMLERDE ÇOCUK GERÇEKLİĞİ: NİLOYA ÖRNEĞİ Ss, 1007-1033
CHILD REALITY IN CARTOONS: NİLOYA AS AN EXAMPLE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer DENİZ - Sezgin DEMİR  
YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI Ss, 1034-1051
DEVELOPMENT OF THE WRITING ANXIETY SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma BÖLÜKBAŞ - Anna GOLYNSKAIA - Kudret DERELİ  
TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE YABANCI ÖĞRENCİLERCE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Ss, 1052-1067
A REVIEW OF POSTGRADUATE THESES WRITTEN BY FOREIGN STUDENTS IN THE FIELD OF TURKISH LANGUAGE EDUCATION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevil HASIRCI  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DERS KİTAPLARININ KONUŞMA BECERİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1068-1098
THE COMPARISON OF TEXTBOOKS ON TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF SPEAKING SKILL
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ŞİMŞEK - Sıddık BAKIR  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ss, 1099-1118
INVESTIGATION OF NONVERBAL COMMUNICATION BEHAVIORS OF TURKISH TEACHERS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye AKDENİZ  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINI TEMSİL KABİLİYETİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1119-1136
EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXTBOOKS IN TERMS OF ABILITY OF REPRESENTATION OF TURKISH AND WORLD LITERATURE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma ERDAĞI TOKSUN - Funda TOPRAK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (KARS İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 1137-1157
A STUDY ON THE LEVELS OF TURKISH TEACHERS TO USE THEIR COGNITIVE AWARENESS SKILLS OF READING STRATEGIES (THE CASE OF KARS PROVINCE)
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ALTUN  
60-71 AYLIK OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ALICI VE İFADE EDİCİ DİL KELİME BİLGİSİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE AİLESEL FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1158-1182
INVESTIGATING PRESCHOOLERS’ RECEPTIVE AND EXPRESSIVE VOCABULARY REGARDING TECHNOLOGY USAGE AND PARENTAL FACTORS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli BATDI - Şenel ELALDI - Burhan AKPINAR  
AKILLI TELEFONLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI İLE SUNUM YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOKLU ANALİZ Ss, 1183-1204
A MULTI-ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SMARTPHONES’ ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PRESENTATION PROFICIENCY LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4298
Özet | Abstract | Tam Metin |

ibrahim Halil YURDAKAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ SEÇMELERİNDE ROL ALAN ETMENLER Ss, 1205-1221
FACTORS AFFECTING TEACHERS CANDIDATES’ CHOICE OF TEACHING AS A PROFESSION
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4478
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan AKEREN - İsmail AY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE GÜVENGENLİK İLE PSİKOLOJİK YARDIM GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1222-1248
INVESTIGATION OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT, ASSERTIVENESS AND PSYCHOLOGICAL HELP NEED AMONG UNIVERSITY STUDENTS
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vilayat QULİYEV  
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN (1918-1920) DEVLET YÖNETİMİNDEKİ POLONYA TATARLARI: LEON KRİÇİNSKİ Ss, 1249-1262
POLISH TATARS IN THE STATE ADMINSTRATION OF THEREPUBLIK OF AZERBAIJAN (1918-1920). LEON KRICHINSKY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri VALEHOĞLU HACILAR  
1918 YILININ İLK YARISINDA AHILKELEK KAZASINDA TÜRK-MÜSLÜMAN NÜFUSA KARŞI ETNİK TEMİZLİK OLGULARI VE SONUÇLARI: GÖYYE VE HOSBİYE KATLİAMLARI Ss, 1263-1274
CASES AND RESULTS OF ETHNIC CLEANSING AGAINST AKHALKALAKI UYEZD`S TURKISH-MUSLIM POPULATION IN THE FIRST HALF OF 1918: GOYYE AND KHOSPIA MASSACRES
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4538
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri