• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

7/1 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ ADLI KİTAPTAKİ ORHUN YAZITLARI’NA AİT METİNLERİN KAYNAĞI HAKKINDA
ss.1-52
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4171
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bilal YÜCEL  
CENGİZNAME ELYAZMALARININ DİLİ ÜZERİNE
ss.53-68
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4153
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ BİBLİYOGRAFYASI
ss.69-104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3992
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYASANDIK  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÖLEN FİİLLER
ss.105-125
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4032
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serkan ŞEN  
GEBERMEK FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
ss.126-135
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4150
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ayşe SAĞLAM  
ATUFÎ VE REMZÜ’D-DEKÂYIK MESNEVİSİ
ss.136-147
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4122
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fettah KUZU  
AŞK VE ŞİİR BAĞLAMINDA MAHLAS BEYİTLERİNDEN HAREKETLE İKİ ŞAİR İKİ ŞİAR: FUZÛLÎ VE BÂKÎ’DE AŞK VE ŞİİR
ss.148-161
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4146
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Lokman TAŞKESENLİOĞLU  
BİR MUTASAVVIFIN HİCVİYESİ: SÂDIK VİCDÂNÎ VE PARASIZ RİSALESİ
ss.162-175
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4132
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim DİNÇ  
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK DRAMATİK EDEBİYATI TERİMLERİ ÜZERİNE
ss.176-182
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4187
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Alev SINAR UĞURLU  
HALİDE EDİB’İN TÜRK KAHRAMANLARININ YABANCI DİLİ KULLANIMI
ss.183-202
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4121
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih DOĞRUCAN  
ÖMER SEYFETTİN’DE BİLİM VE FELSEFE ALGISI
ss.203-216
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4151
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Keziban TEKŞAN  
FERHUNDE KALFA HİKÂYESİNDE BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ
ss.217-236
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4115
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İlke ALTUNTAŞ  
AYLA ÇINAROĞLU’NUN “ŞİİR GEMİSİ” ADLI KİTABININ DİL VE ANLATIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.237-253
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3984
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İlker AYDIN - Burak ÇELENK - Zeki CAN  
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖYKÜLERİNİN DEĞER AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.254-275
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4099
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Turgay KABAK  
TOPLUMSAL EKOLOJİ BAĞLAMINDA TÜRKLERİN DOĞA İLE İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ: MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
ss.276-291
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4114
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yılmaz IRMAK  
OSMANİYELİ İSPİR ONBAŞI VE KARACAOĞLAN HİKÂYESİ
ss.292-312
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4117
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

M.Abdulbasit SEZER  
AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARI IŞIĞINDA SEGREK DESTANI
ss.313-321
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4186
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALPTEKİN  
GÜLNAR VE ÇEVRESİNDE ÖLÜMLE İLGİLİ UYGULAMA VE İNANIŞLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
ss.322-342
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4154
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Behice VARIŞOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA STİLLERİ ÜZERİNE CİNSİYETE DAYALI SOSYOLENGÜİSTİK BİR BETİMLEME
ss.343-362
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4147
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ümit HUNUTLU  
EK FİİLİN ÖĞRETİM YÖNTEMİNDEKİ SORUNLAR
ss.363-378
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4108
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU  
SOSYAL-DUYGUSAL DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ
ss.379-396
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4126
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Adnan TAŞGIN - Duygu İLERİTÜRK - Erdoğan KÖSE  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRKÇE DERSİ” VE “TÜRKÇE ÖĞRETMENİ”NE İLİŞKİN METAFORLARI
ss.397-410
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4159
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nur ŞAHAN - Arif ÇERÇİ  
TÜRKÇE DERSİ ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.411-430
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4170
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bilal Ferhat KARADAĞ - Ali GÖÇER  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN AKICI KONUŞMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ
ss.431-446
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4142
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ - Faruk POLATCAN  
İLETİŞİM KURMA İSTEKLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
ss.447-458
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4160
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emrah BOYLU - Pınar ÇAL - Mete Yusuf USTABULUT  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEDE KONUŞMA VE YAZI DİLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ss.459-480
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3993
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gökçen GÖÇEN - Alpaslan OKUR  
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KULLANIM YAYGINLIĞI VE SÖZCÜKLERİN SEVİYELERE DAĞILIMI
ss.481-508
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4073
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Canay KARCI AKTAŞ - Kerim GÜNDOĞDU  
DİNLEME-KONUŞMA DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YDYO ÖRNEĞİ)
ss.509-527
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4088
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mecit ASLAN - Uğur ATİK  
2015 VE 2017 İLKOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
ss.528-547
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4096
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Rengin ZEMBAT - Sinan KOÇYİĞİT - Ezgi AKŞİN YAVUZ - Hilal İlknur TUNÇELİ  
ÇOCUKLARIN BENLİK ALGISI, MİZAÇ VE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
ss.548-567
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4100
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Safiye SARICI BULUT - Makbule SARIKAYA  
BİZİM MECMUA’DA AKIL OYUNLARI
ss.568-591
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4192
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Seda ARIKAN  
TÜRKÇEDE İKİLİ KARŞITLIK KAVRAMLARI OLARAK “ERDEM VE KUSUR”
ss.592-606
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4133
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Türkan ACAR  
UŞAK ÇEŞMELERİ
ss.607-640
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4090
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri